onsdag 4. mars 2009

Kniven i ryggen - Jens ofret

VG melder at Jens Stoltenberg sa JA til hijab i politiet, tidlig i prosessen.

VG har fått tilgang på en protokoll fra en regjeringskonferanse den 29. januar som viser at regjeringen denne dagen besluttet å be Politidirektoratet om å endre politiets uniformsreglement.
Det andre dokumentet er Storbergets eget regjeringsnotat med forslag til å tillate religiøse hodeplagg i politiet.

Kniven i ryggen, ofret til ulvene, forræderi eller svik. Det er mange ord som kan beskrive det som Storberget må ha følt da han ble sendt ut for å forsvare et veldig upopulært forslag som hele regjeringen egentlig stilte seg bak.

Stoltenberg har IGJEN vist veldig dårlig lederegenskaper. Men en ting kommer tydeligere og tydeligere frem;
Bak Stoltenbergs fortrolige smil, er en kald leder som er villig til å ofre alle som er nødvendig for å berge sitt eget skinn.

Ingen kommentarer: