tirsdag 10. mars 2009

Forslag til grunnlovsendring

Etter en rykende flott seminar med FrPs fraksjon fra Kontroll og konstitusjonskomiten så passer det med en bloggpost om noen aktuelle grunnlovsforslag.
Trodde aldri at det skulle være ting som Stortingets forretningsorden som skulle fange interessen min, men dette var veldig interessant.

La meg bare kjøre rett på med en gang og vise til det DUMMESTE grunnlovsforslaget som er kommet inn i denne perioden som perioden før det, og perioden før det igjen. Forslaget er (selvfølgelig) fra SV og går ut på å grunnlovsfeste retten til bolig.

Av og til virker det som om SV lever i en alternativ verden, og i SV-verden, så har man ikke eiendomsrett, men rett til eiendom. Det er en STOR forskjell her.
Eiendomsrett betyr at man har rett til å erverve seg eiendom, eiendeler og andre former for ting og tang på fredelig vis. Det som er essensen i eiendomsretten er at når man først har lovlig ervervet seg eiendom, så har du rett til å gjøre hva du vil med den nevnte eiendommen, og ingen har rett til å ta den fra deg.

En rett til eiendom er det helt motsatte! Det betyr at man fra fødsel av har rett til å ta eiendom fra andre. I praksis betyr det en opphevelse av eiendomsretten, for man vet aldri når de andre borgerne vil ta fra deg boligen din for å "kreve sin rett".

FrP er enten forslagsstiller, eller medforslagsstiller på flere gode grunnlovsendringsforslag. Men som enhver borger, har også JEG lov å sende inn grunnlovsforslag. Jeg trenger bare ÉN stortingsrepresetant som er villig til å støtte meg.

SÅ!
Hvilken Stortingsrepresentant er villig til å støtte følgende grunnlovsendring av § 101 og intensjonen bak denne:

"Nye Indskrænkninger i Næringsfriheden skal ikke tilstedes Nogen for Fremtiden. Storthinget er Forpliktet at arbeide for aa fjerne de Indskrænkninger der finnes nu."

1 kommentar:

Olve Hagen Wold sa...

Støtter den i utgangspunktet, men den er kanskje litt i overkant kategorisk.