fredag 13. mars 2009

For en bedre rushverdag

Fremskrittspartiet kommer snart til å legge frem sine 50 forslag for å bedre hverdagen og tilværelsen for de rusavhengige. Dette er bra og på tide!

Dessverre har Bjarne Håkon Hansen klart å få debatten til å bare handle om gratis heroin. Jeg er usikker på om jeg er for eller imot gratis heroin, men jeg tror jeg tviler meg frem til å være imot på et prinsippielt grunnlag.
Grunnen til at det er synd at rusdebatten bare handler om heroin, er fordi gratis heroin er en så liten del av det store rusbildet. Det er 4000 narkotikamisbrukere som står i kø for å få hjelp til avrusning. - Altså en hel liten kommune.

FrP foreslår blant annet å:
  • Overføre finansieringen av rusomsorgen fra helseforetakene, kommunene og fylkeskommunene til staten for å fjerne ansvarsfraskrivelsen som skjer idag.
  • Sikre at alle som politiet pågriper med med små brukerdoser må betale for egen deltagelse i forebyggende program.
  • Gi en bedre oppfølging til ungdom i mødregjenger etter home party-prinsippet (sveitsisk modell).
  • Innføre en plikt for politiet å følge ruset ungdom hjem til foreldrene. Politiet har idag mange oppgaver, og få midler. Derfor må også en større støtte til politiet prioriteres.
  • Gi flere pasienter legemiddelassistert rehabilitering (LAR).
  • Senke aldersgrensen for subutex og metadon til ungdom også under 25 år.
  • Gi rett til behandling og rett til individuell plan.

Dette er som sagt bare noen av flere forslag som ligger i FrPs forslag til bedre hverdag for de rusavhengige. Og dette handler om mye mer enn gratis heroin. Dersom de andre partiene blir med på dette forslaget, vil vi kunne hjelpe de menneskene som ønsker seg ut av avhengigheten.

Olav Gunnar Ballo sa nettopp på Stortingets talerstol at opposisjonens engasjement er viktig for å sikre løsninger som varer over tid, og ikke skiftes etter bare en stortingsperiode. Derfor håper jeg at de andre partiene blir med på forslaget til FrP, og ikke bare leker med de rusavhengiges liv.

2 kommentarer:

Olve Hagen Wold sa...

Er ikke du for å legalisere narkotika?

Kyle sa...

Selvfølgelig.
Ser ingen motsetning her