tirsdag 24. mars 2009

Endelig litt god FrP-liberalisme!

Øyvind Korsberg som er FrPs fraksjonsleder i næringskomiteen ønsker å fjerne hele arbeidsgiveravgiften ut året. Det vil bety historiens største skattelette i Norge for norsk næringsliv og hadde kommet på mellom 80 og 90 milliarder kroner.

Dette er penger som TREFFER. Hadde man fjernet arbeidsgiveravgiften kunne bedriftene senket lønnsutgiftene uten at lønnsmottakerne hadde gått ned i lønn. Samtidig hadde man fjernet et voldsomt byråkrati.

De rødgrønne er selvfølgelig imot, og kaller det useriøst på samme måte som de tidligere har betegnet FrPs oljepengebruk.
Det som er morsomt er at SAMLET sett, helt fra oljefondets historie har FrP foreslått å bruke ca 200 milliarder av oljefondet. Dette er bare 1/3 av hele tapet i 2008.
Det samme frykter jeg også vil skje med pengene staten tar inn via arbeidsgiveravgiften. Dersom vi ikke tar denne kostnaden, så vil bedriftene uansett gå konkurs, og vi mister avgiften uansett. Vi ender uansett bare opp med å betale ut stønad og trygd.

Flott å se god liberalisme igjen!

2 kommentarer:

LordMarius sa...

dette er strålende takter! Arbeidsgiveravgiften er den mest usosiale skatten som finnes, da den gjør alle arbeidere 14% dyrere enn de hadde behøvd å være. For de høyt oppe i naringskjeden spiller det ingen rolle, for de nederst betyr den at det koster mer enn det smaker å ansette dem.

Anonym sa...

Nå skal det også være sagt at FØR oljefondets opprettelse foreslo frp å selge alle rettigheter på oljebåring på norsk sokkel til en verdi av 10 milliarder. Da Carl I. Hagen gikk på talerstolen i Stortinget i 1975 og foreslo å selge. Det han sa var:
«Vi foreslår derfor å selge rettigheter som Statoil har bl.a. i Statfjord-feltet til andre. Så vidt vi har undersøkt, er det i dag ikke noe problem å selge rettigheter for 10 milliarder kroner. Da får vi en reell inntekt fra et reelt salg som ikke vil kunne gjøres om selv om oljeprisen går nedover» .