torsdag 5. mars 2009

Arbeidsledighet og latskap - en gave?

I en tid hvor ledigheten er på vei opp og kredittkapitalen er på vei ned er det bare de tøffeste som holder hodet kaldt og ser på denne krisen som en mulighet. Eller de sykeste.(!)

Førsteamanuensis Øyvind Eikrem ved NTNU mener vi bør se mulighetene som oppstår når færre må gå på jobb. Er det den samfunnsøkonomiske gevinsten av større tilgang på ufaglært og faglært arbeidskraft Eikrem snakker om? Nei, denne syke mannens argument er som følger:

"På sett og vis er den økte ledigheten en gave. De som blir ledige, får mye tid til å dyrke fritidsaktiviteter eller religion. De slipper jo å bruke tiden på lønnsarbeid."

Jeg er veldig "for" at flere mennesker skal bruke mer tid på fritidsaktiviterer, men jeg tror Eikrem har misforstått noe fundamentalt i dagens situasjon. De aller færreste som blir arbeidsledige skulle nok helst ikke "sluppet" arbeidet sitt. De skulle nok ønske at de hadde et lønnsomt arbeid å stå opp til hver morgen. Det samme spesialiserte, lønnsomme arbeidet som gjør at vi har en fungerende markedsøkonomi og kan levere spesialprodukter.
Ser ikke Eikrem dette?

"Det ligger ikke i menneskets natur å jobbe så mye som vi gjør. I jeger- og sankesamfunnet brukte menneskene bare et par timer hver dag på arbeid. I disse samfunnene var dovenskap den mest verdifulle aktiviteten,"

Javel, jeger- og sankesamfunnet...
Da vet vi det.
Jeg tror perspektivproblemet her er at "forskere" som Eikrem sitter i trygge, offentlig betalte jobber som igjen er finansiert av jobbene som nå forsvinner. Den gaven Eikrem beskriver burde det norske folk sende ham. Arbeidsledighet.

(takk til Oddvar for link)

5 kommentarer:

Sigrun sa...

Enig med deg.
Har også tidligere opplevd akademikere som synser i vei, men som selv har en god og trygg, og godt betalt, jobb.

Det eneste positive jeg ser med å ikke være i vanlig arbeid, er at man kan få mer tid til frivillig arbeid, enten i frivillige organisasjoner eller mer selvstendig. Mange gjør en fantastisk innstas. Men det burde vel egentlig flere oppfordres til (og i den grad de som er uten jobb av helsemedssige årsaker, makter det).

Ingen kan gjøre alt her i verden, men de fleste kan gjøre noe.

LordMarius sa...

Her har vi en kar etter Eikrems smak:

http://www.flickr.com/photos/apelad/3332646878/

Anonym sa...

Tror poenget mer er at når man først er blitt arbeidsledig så går det an å se de positive aspektene av det også, ikke bare være trist og lei. Slik blir man kanskje mer konstruktiv i forhold til egen situasjon også? Jeg synes det er bra at intellektuelle kommer med innspill som er litt på siden av etablert "fornuft". Det kan jo hende at folk begynner å tenke seg litt om.

Svein Ove Hareide sa...

Hei

Jeg har skrevet en bok for arbeidssøkende personer som kan være til stor nytte.

Svein Ove Hareide sa...

Hei
Jeg har skrevet en bok for arbeidssøkende personer som kan være til stor nytte.

http://jobbinngangen.no/blogg-eier/xml-sitemap/direkte-betaling