tirsdag 24. februar 2009

Vern om vår frihet

-Hvis FN gjør religionskritikk til en overtredelse av menneskerettighetene av frykt for at krenke religiøse følelser, så etterlates hundrevis av millioner muslimer over store deler av verden likegyldigt i klørne på diktatorer, fundamentalister og religiøse mørkemenn.


"Det er prisverdig å arbeide mot rasisme og diskriminering, men det er likevel god grunn til å være på vakt overfor presset som noen muslimske land legger på nettopp denne konferansen.
For i ly av det fine formål forsøker representanter for en rekke udemokratiske regimer å gjøre religionskritikk til en overtredelse av menneskerettighetene.

De samme landene som steiner kvinner og homoseksuelle i religionens navn og forbyr deres borgere retten til å ytre seg fritt, vil nå forsøke å lukke munnen på de mennesker verden over, som våger å kritisere islam, kristendom og de øvrige religioner. Det skal de ikke få lov til."

Dette kunne vært uttalelser fra Siv Jensen eller utenrikspolitisk talsmann Morten Høglund. Ordlyden kjener vi. Det er en tøff linje for å forsvare våre demokratiske verdier. Men dette er ikke ordene til en norsk politiker. Dette er leder av SVs søsterparti i Danmark; Sosialistleder Villy Søvndal.
Etter at danske Venstre (FrPs søsterparti i Danmark) tok innvandrings- og integreringsdebatten i Danmark, måtte også sosialistene der innse at de verdiene, og rettighetene de tok for gitt, faktisk er truet av radikale krefter.

Villy Søvndal skriver videre:

"Manøvren er smart – set fra lande som Libyen, Pakistan og Irans perspektiv. Disse lande har – i lighed med en lang række andre muslimske lande - alvorlige problemer med menneskerettighederne. En ”fritagelse” for religionskritik, herunder fritagelse fra kritik af dogmer i f.eks Sharia-lovgivning, vil sætte landene ud over de stærkt belastende sager, der igen og igen rejses vedrørende stening af kvinder, fængsling af voldtægtsofre for utugt (f.eks i Afghanistan og Pakistan) osv.
Med andre ord kan en indlemmelse af religionskritik som noget menneskerettigheds-krænkende være begyndelsen til enden for menneskerettighedsbegrebet, som vi kender det. Det vil sætte ethvert demokratisk land under pres i forhold til ytringsfrihed, trykkefrihed, pressefrihed - og lamme ethvert forsøg på at påvirke en lang række nationer i verden til at sikre ligestilling mellem kønnene og til at overholde selv de simpleste menneskerettigheder."

Men hva skjer når en FrP-representant sier NOENlunde det samme. Fremskrittspartiet har vært en sterk kritiker mot dagens regjering som faktisk var på nippet til å innføre straff for religionskritikk. Denne regjeringen som ikke verner om våre liberale verdier, men som snarere "tilpasser" dem.

I møte med tvang, diskriminering, radikalisme og særkrav må en norsk regjering være bunnsolid og trygg på sitt verdigrunnlag.
Dagens regjering er villig til å forhandle med vår frihet og rettigheter.
En Fremskrittsregjering vil IKKE ettergi våre verdier. Vi vil verne dem.

3 kommentarer:

Olve Hagen Wold sa...

Whoho, hurra for de kristne verdiene!

Kyle sa...

"Denne regjeringen som ikke verner om våre liberale verdier"

-LIBERALE verdier-

"Dagens regjering er villig til å forhandle med vår frihet og rettigheter.

-vår FRIHET og rettigheter-

Jeg har ikke nevnt kristendom med et ord, noe sted

Olve Hagen Wold sa...

Ved å kun argumentere for dine liberale verdier (hvorpå jeg er helt enig med deg), unngår du effektivt problemet med FrPs dobbeltmoral.