torsdag 26. februar 2009

SV på NY likplyndring

Sosialistisk Venstreparti (SV) går ut med en NY form for gravplyndring og likskjending.
Når et familiemedlem dør, så kommer SV og plyndrer de etterlatte for gods og gull. Arveavgift kaller de det.
Jeg kaller det gravrøveri.

Likevel er det SVs nyeste forslag som vekker avsky. SV er nær ved å vedta at staten skal kunne forsyne seg grovt av døde menneskers organer.
Ikke nok med at sosialistene forsyner seg av verdiene til de døde, men nå skal de forsyne seg av kroppen vår også.

Daglig leder i stiftelsen Organdonasjon, Hege Lundin Kuhle sier veldig klart ifra:
"Vi mener absolutt ikke at dette er veien å gå."

SV på sin side mener de har sitt på det tørre når de sier:
"folk kan jo bare si nei?"

Det samme håpløse "argumentet" bruker de om de som ikke liker den politiske situasjonen i Norge:
"folk som ikke liker seg her kan jo bare flytte."

Skjerp dere SV-sosialister.
Dere har ingen RETT på kroppen min, det skal ikke være nødvendig å si "nei" til dere, for dere hadde aldri rett til å spørre i første omgang.
Jeg har et donorkort på innsiden av lommen. JEG har valgt å gi bort mine organer dersom noen ønsker disse.
Staten har ingen rett til å TA mine organer, de er det jeg, og bare jeg som kan gi bort.

Derimot så har jeg et forslag til hvordan man kan få tak i flere organer. Det sies at man ikke kan selge organer, for hva skal man med penger etter sin død?
Vel, løsningen er selvfølgelig å selge retten til sine organer og få betaling FØR man dør. Ved dødsfall så går retten til å bruke organene bort fra meg, til det sykehuset eller institutt som jeg har forhåndssolgt retten til organet til.

Grunnen til at det er viktig å bemerke "retten til organet" er fordi jeg kan ikke garantere at mitt organ er donordyktig etter min død, men dersom det skulle være det, så er retten til dette funksjonelle organet plassert hvor det trengs.

En slik løsning ville gitt flere tilgjengelige organer til helse-Norge, og ettersom begge parter faktisk TJENER på handelen, så dette en moralsk riktig løsning.

Nei til statlig likplyndring
Ja til rettighetssalg av organer

6 kommentarer:

cwest sa...

Rettighetssalg av organer er et spennende poeng.

Vil det ikke være en teoretisk risiko for at mennesker som er sterkt tynget ned av gjeld vil ta livet av seg for å fjerne gjelden på vegne av for eksempel kone eller barn gjennom utbetalingen han mottar for sine organer?

Vil forsikringsbransjen delta i dette markedet slik at for eksempel unge personer som kjører motorsykkel kan få en høyere utbetalt sum penger iom det er større sjangse for at de etterlater seg friske organer av god kvalitet?

Hvordan stiller du deg til prostitusjon?

Rusmiddelmisbrukere?

Hvor går grensen for hvem som har rett til å bestemme over eget liv?

Men ja, jeg er helt enig i at organdonasjon aldri må bli en opt-out-løsning.

Kyle sa...

Jeg tror ikke prisen på organrettighetene til beløpe seg på mer enn kanskje et 5-siffret beløp.

Jeg ser vel for meg at dersom det gis en økonomisk kompensasjon for rettighetene til organene, så er det snakk om kanskje noen tusenlapper.
Ikke noe å bli rik av, men likevel et incentiv for å registrere seg.

Så jeg tror uansett et menneske er mer verdt levende enn død.

Og til det med forsikringsselskaper... tja.. jeg vet ikke.
Det kan jo hende at det blir konkurranse om å tilby best mulig pris for rettighetene, noe som hadde vært veldig spennende å bli tilbudt MYE penger for rettighetene til organer du først gir fra deg når du er død.

Prostitusjon bør være lovlig.

Rusmiddelsmisbrukere er mennesker.

Grensen til å bestemme over eget liv er grundig gjort rede for i kardemommeloven.

Olve Hagen Wold sa...

Et bedre forslag. Hva hvis man, ved å si nei til organdonasjon, også frasier seg rettigheten til å motta organer i en nødsituasjon?

Kyle sa...

Olve: Man kan ikke true til seg organer... Ditt argument går på at de som ikke er villige til å gi staten det de ønsker, kan bare ha det så godt.

Anonym sa...

Syntes forslaget til Olve ikke var så dumt. Det er litt som "tit for tat" hvor man skaper et lite samfunn av mennesker som deler med hverandre. Snyltere får heller ikke delta i den ordningen og må, ja, klare seg selv.

Jeg har ingen interesse i å la mine organer gå til en person når jeg dør hvis jeg vet at den personen ikke ville vært villig til å gi mine barn sine organer.

Kyle sa...

Anonym:
Nettopp derfor er salg av organrettighetene så bra!
Det er i din interesse å tjene penger, og da selger du organrettighetene dine.

Olves forslag ville innebært at vi skulle latt ganske mange mennesker dødd, selv når de er VELDIG villige til å betale for seg.

"Nei, beklager Mac. Du er ikke villig til å gi fra deg organene dine, og da bryr vi oss ikke om du er villig til å betale 3 millioner for operasjonen. Regler er regler"