fredag 13. februar 2009

SU-leder, ond og mer...

Leder i SU beviser at hun ikke kan verken økonomi eller forstår hva rettigheter er i "Ny Tid". Hun skriver følgende:

Det er på tide å gjenreise den sosiale boligpolitikken.
Å bo er både et grunnleggende behov og en rettighet.


 • At mennesker har et behov for å ha et sted å bo er i mange tilfeller riktig.
  Mennesker har behov for mange ting, men det at man har et behov betyr ikke at man har RETT til noe.
  Dine behov må ikke gå på bekostning av andres liv og må ikke oppfylles av andre gjennom tvang. For dine behov er det DU ønsker og begjærer, og derfor er det du som individ som må søke og oppfylle disse ønskene selv.
  Du som individ kan ikke forvente at andre skal gi opp sine behov, ønsker og drømmer for at du skal få dine behov oppfylt. På samme måte kan ingen kreve at du skal oppgi dine drømmer, behov og begjær for å oppfylle deres.
  DU som individ har en RETT til å søke lykken, og det finnes bare et system som ivaretar alle menneskers rett til å søke lykken uten tvang fra, eller av andre. Og det systemet kalles kapitalisme.

Men selv om SU-lederen har misforstått hva som er rettigheter og har et absurd forhold til behov, så kommer det fram enda tydeligere hvordan hun ønsker å praktisere ondskapen.

Kommunene må bygge, kjøpe og ekspropriere en hel masse boliger som for en billig penge kan leies av ungdom som er lei av å gi bort pengene sine til overklassen. [.]

 • I SU-lederens hode, er et behov noe som gir deg rett til en form for verdi. Dersom du har behov for mat, har du også en rett på å få mat. Dersom du har et behov for et sted å bo, har du automatisk en rett på å få bolig.
  Men SU-lederen er et voksent menneske. Ikke engang i hennes hode, så kommer disse verdiene dalende ned fra himmelen. SU-lederen er veldig klar over at disse verdiene må skapes, og derfor sier hun at det er kommunene som må bygge og kjøpe disse boligene. I praksis betyr dette at arbeidende mennesker må arbeide ekstra mye, for å betale for at andre mennesker skal kunne få et sted å bo.
  Vanlige mennesker som arbeider og sparer for å kunne bygge sitt eget sted å bo, må arbeide opptil dobbelt så mye for å dekke inn all skatten som SU-lederen ønsker for å gi til de som "har et behov".
  Men hva skjer når denne arbeideren har arbeidet, tjent penger og spart nok til eget sted å bo? SU-lederen ønsker et system der arbeideren når som helst kan miste sitt hjem, fordi det er andre som har behov for den. Jeg kaller det tyveri, hun kaller det "ekspropriasjon".

Finanskrisa forteller dessuten ungdom i Norge at det å ha arbeid ikke er en selvfølge, [.]

 • For første gang har SU-lederen et poeng. Men det er ikke slik SU-lederen ønsker det. SU-lederen ønsker at alle (også her) skal ha en RETT til arbeid. Denne retten kommer i SU-lederens hode som selvfølge av at menneske har et behov for arbeid.
  Igjen må man spørre hvem skal sørge for dette behovet? Hvem skal, eller enklere, hvem VIL ansette noen som ikke har annet å tilby enn sine behov? Mennesker som ikke tilbyr annet enn behov, tilbyr ikke noe som andre mennesker ønsker. De menneskene som tilbyr arbeidskraft og kunnskap, de tilbyr noe som andre har bruk for, og derfor er villige til å betale for.
  Deres behov for arbeid vil bli dekket, ikke fordi de hadde et behov, men fordi de tilfredsstilte sine medmenneskers behov for arbeidskraft eller kunnskap.
  De menneskene som ikke har særlig arbeidskraft eller kunnskap å tilby, vil heller ikke kunne vente seg særlig arbeid. Slik MÅ det være, for ellers vil de dyktige måtte vike for de dårlige, de kloke for de dumme og de oppfinnsomme for de bakstreverske.

SU-lederen kan ikke økonomi. Hun er et ondt menneske som vil stjele fra ærlige mennesker og la late, dumme, udyktige mennesker leve på fruktene til de som ønsker å gjøre noe med sitt eget liv.
Problemet er at hun er ikke alene. Hun er leder i SU, og representerer meningene og oppfatningene til en hel ungdomsorganisasjon som synes det er BRA å stjele.
Det er BRA å kvele de kloke. Det er FLOTT å gi til late mennesker.

Jeg skulle ønske det bare var lederen, men sannheten er at det er hele SU, og ikke minst en samlet venstreside som stiller seg bak disse onde ideene.

2 kommentarer:

LordMarius sa...

Jeg er fullstendig enig med analysen din, men jeg ser meg nødt til å pirke på én liten ting. Hvor patetisk kunnskapsløs SU-lederen måtte være, så blir det feil å bruke et begrep som ond. Jeg veit det kanskje kan synes merkelig når det kommer fra en herremann med en såpass velutviklet evne til å karakterisere meningsmotstandere som meg selv, men alle disse farlige venstreradikalerne er ikke egentlig onde. De mener vel! De vil lage en bedre verden. Etter mitt syn gjør det dem mye farligere enn folk som åpenbart er sadistiske og vil gjøre andre til ofre, for den livsfarlige, velmenende retorikken deres tiltrekker seg så utrolig mange mennesker som vil føle seg som gode mennesker.

I bunnen lurer en veldig skummel konspirasjonsteori der Kapitalisten er en ond og kynisk karakter som eier alt og bruker et hvert tilgjengelig middel til å undertrykke og tilrane seg verdier på andres bekostning.

Ved å karakterisere slike mennesker som onde synker man ned på deres nivå, og oppnår ikke annet enn å bekrefte deres verdensbilde, deres konspirasjonsteorier og deres paranoia.

Kyle sa...

Det handler ikke om å synke ned på dere nivå.
Men man må kunne si at noe er ondt uansett om de ser seg selv som onde.

menneskefrelsere kommer i mange former og farger, men de bruker som oftest folket, gud eller en eller annen god grunn for å bruke tvang.
Deres handlinger er onde, de vil ikke forandre seg, og er dermed onde.