mandag 16. februar 2009

RETTFERDIGE lover og straffer

Hva må til for at borgerne skal ha respekt for landets lover og regler?
Dersom borgerne skal la rettferdigheten skje fullest gjennom en nøytral domstol, så må de føle at lovene, og straffene er nettopp rettferdige.


Ettersom Martin tok den flotte TVen da han flytta ut, ble jeg nødt til å dra frem den lille drittTVen min. Jeg mangler fjernkontroll, og gidder ikke gå og skifte kanal. Jeg blir sittende og se på "BUSTED" på MTV. Jeg kjente rett og slett sinnet vokse inne i meg.
Nå skal jeg ikke bruke denne ene episoden til å dømme et rettssystem, men ettersom det er fra USA vi får både "BUSTED", "COPS" osv. Serier som følger politiet når de stopper borgere, tar fullstendige kroppsvisiteringer og ransakelser av biler og hjem.
Jeg er enig i at politiet skal stoppe bilister når det er mistanke om fyllekjøring o.l. men det vi ser i USA vitner om et system som har misforstått grunnlaget for lovene våre.

"BUSTED" viste en "forbryter" som ble dømt for å oppbevare hasj for ca 50 dollar. Han fikk en fengselsdom på 1 år, og en bot på tusen dollar. Dersom denne "kriminelle" blir dømt en gang til, for et hvilket som helst lovbrudd, så kan personen ende opp med 20 års fengsel. For å ha oppbevart en pose tørket gress...

På den andres siden har vi det norske systemet hvor voldteksmenn går fri fordi dommere mener straffene er "for strengere". Og da snakker vi om straffer som i verste fall sender voldtektsmenn ut i samfunnstjeneste og i beste fall i noen år.
Mordere får permisjon, og politiet har ikke midler til å ta alle sakene. Faktisk har fengselet KØER, selv om staten slapp ut fanger tidligere for å gi plass til nye fanger.

Det amerikanske systemet er feil. Man skal ikke dømmes til 1 års fengsel for å oppbevare en pose tørket gress som man kan ruse seg på. En "forbrytelse" uten offer.
Dersom borgerne blir dømt for handlinger de ikke anser for å være reelle forbrytelser, så mister lovene sin troverdighet og rettssans.
Det norske systemet er også feil. Dersom borgerne ikke kan stole på at rettsvesenet straffer reelle forbrytere på en måte som virker rettferdig, så mister rettsvesenet sin troverdighet og tiltro.

Vi trenger RETTFERDIGE lover som er enkle å forholde seg til, og som bare gjelder saker hvor det faktisk er et offer. Lover som beskytter borgerne mot voldtekt, drap, vold, svindel, tyveri osv. Derimot skal det ikke være noen lover som bestemmer hva borgerne ønsker å gjøre med sitt liv, hva de skal spise, drikke, røyke, ligge med, gifte seg med osv. osv.
Det klarer fint borgerne selv å finne ut.

Vi trenger også et rettferdig RETTSSYSTEM som dømmer de kriminelle til straffer som er rettferdige i forhold til den forbrytelsen de har gjort. Tyveri av en sjokolade skal ikke resultere i fengsel, men drap skal bety fengsel. LENGE. Det er borgernes rett til å være beskyttet av et rettsystem som tar ofrene på alvor, og ikke de kriminelle.

2 kommentarer:

Unknownrebel sa...

Amen.

LordMarius sa...

Du har gode poenger, men du sliter med et grunnleggende kortsluttet premiss; idéen om at det går an å løse samfunnsproblemer med kidnapping. En skulle tro at denne middelalderske straffemetoden var kastet på historiens skraphaug for lenge siden da det er åpenbart at den ikke virker, og fordi å straffe f.eks. tyveri av eiendom med traumatisering gjennom kidnapping er fullstendig urimelig.

Ødelegger du Hansens eiendom er den eneste riktige straffereaksjon at du tvinges til å erstatte det du har ødelagt, samt kostnadene for å finne ut hvem som ødela det.

Men uansett, du har rett i mye. La oss nå se på rettssystemet som en middag der man først har drap, voldtekt og tyveri på tallerkenen. Det som burde falle en naturlig er å spise opp så mye som overhodet mulig før man tar seg en porsjon til, lager flere lover. Men det skjer ikke. Nye lover kommer igjen og igjen, ofre for reelle forbrytelser for ikke hjelpe de trenger fordi politiet er for opptatte med å håndheve lover mot kriminaliserte handlinger uten ofre.

Alt som skjer er at loven og politiet, for ikke å si politikerne, mister kredibiliteten sin. Vil de rette opp i det kan de gjøre det enkelt ved å stryke tavlen ren og begynne på nytt.