lørdag 7. februar 2009

Nei til demokrati, ja til republikk


Ja, dette var jo en skremmende tittel.
NEI til demokrati....
Uff, det må jo bety at jeg er imot folkestyre og det som verre er.
Nei, det gjør det ikke. For venstresidens definisjon av demokrati er en perversjon. Venstresidens definisjon av demokrati er flertallstyranni og mobbevelde.

Demokrati (folket styrer) er en god måte å leve på, men dersom vi skal ha en måte å styre på, så må styresmaktene være reduserte.
Derfor er Republikk den beste styresformen. Ikke et demokratisk styresett hvor 51% kan vedta hva-som-helst

5 kommentarer:

LordMarius sa...

En merkelig video. På den ene siden beviser den småstatsrepublikkens manglende levedyktighet gjennom å vise hvordan den alltid bekrefter det gamle uttrykket Makt korrumperer, på den annen side argumenterer den for den samme nytteløse ideen. Og det, mens den framstiller anarkiet som en tilstand der fascister eller sosialister har satt i gang maktovertakelse ved hjelp av vold.

Det hadde vært mye mer interessant om den tok for seg anarkiet som resultatet av en evolusjonær prosess der statens makt gradvis har blitt redusert gjennom fredelig sivil ulydighet, og nye institusjoner basert på frivillig inngåtte avtaler har oppstått gjennom konkurranse i markedet.

Olve Hagen Wold sa...

Enig i at videoen burde referert til anarkokapitalisme, og ikke kun til anarki som en tilstand av kaos. Men anarkokapitalisme er ikke stort mer stabilt enn kaos, for uten lover vil folk kunne gjøre hva de vil for å skaffe seg mer makt.

Ingen styreformer er stabile, men ett redusert folkestyre underlagt loven er det eneste som har potensiale. Men det krever at folket verdsetter og er villige til å kjempe for friheten sin.

PS: Jeg tror jeg skal poste videoen på bloggen min også, dette er en video flest mulig skal se.

Kyle sa...

Denne videoen tar vel hovedsaklig for seg styresett som vi HAR sett opp gjennom historien.

Og frem til idag har vi ikke sett et anarkistisk styresett som LordMarius beskriver.

Olve Hagen Wold sa...

Vi har sett anarkosyndikatistiske samfunn (Spania før borgerkrigen) og Island i vikingtiden var vel en slags hybrid mellom dette og anarkokapitalisme.

LordMarius sa...

Teknisk sett har vi heller ikke sett styresettet videoen argumenterer for. Republikken har jo vist seg å kun være et veldig kortvarig forbigående stadie på veien mot auto- eller demokrati. Produsenten kunne i det minste vært intellektuelt ærlig nok til å unnlate å kalle sosialister og fascisters voldelige maktovertakelse for anarki.