mandag 9. februar 2009

"Min tanke er fri..." og hva med kroppen min da?

Din tanke er fri,
hvem tror du den finner.
Den flykter forbi, slik
skygger forsvinner.
Den kan ikke brennes,
av fiender kjennes.
:/: Og slik vil det alltid bli:
Din tanke er fri! :/:

Kampen om tanken og ytringsfriheten er går bedre. De som forsvarer ytringsfriheten har vunnet en viktig kamp mot ytringspolitiet på venstresiden.
Det er selvfølgelig trist at vi hadde den rødgrønne regjeringen da vi trengte ytringsfriheten aller mest, under karikaturstriden i 2006, men som sagt; det ser kanskje lysere ut.

Hva så med kroppen vår?
Den er jo fri sier du kanskje, men om vi går det norske samfunn dypere i sømmene så ser vi at kroppen ikke er vår, men vi har fått "lov" av samfunnet til å bruke den på mange måter vi ønsker.
Idag har flertallet gjennom staten lov til å bruke vår kropp i et tidsrom uten vår godkjennelse, har rett til å begrense vår kroppslige adferd og bestemme hva som skal inn i vår kropp.

Dette kommer til uttrykk gjennom f.eks verneplikt, prostitusjonsforbud, narkotikaforbud, stengetider for alkoholvarer osv.

På samme måte som sosialistene vil beskytte oss fra ekstremistenes handlinger som kan ramme oss om vi ytrer oss mot deres religion, vil sosialistene beskytte oss fra enderesultatene som følger bruken og praktiseringen av f.eks røyking og prostitusjon.
Hvor får sosialistene denne troen på at de har rett til å bestemme over vår kropp, vårt produkt og våre liv? Kanskje er sosialistene en større del av vår kristne kulturarv after all:

1.korinterbrev, kap 6.
18 Hold dere langt borte fra hor! All synd som et menneske gjør, er utenfor kroppen. Men den som driver hor, synder mot sin egen kropp. 19 Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. 20 Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære!"

Dette er fra bibelen, men med litt andre ord, så kunne dette vært sagt fra en sosialistmunn. "Dere tilhører ikke (lenger) dere selv. [.] Bruk da kroppen til STATENS(Guds) ære!"

Om vi mennesker er i besittelse av en "hellig ånd" som bor i oss mennesker, og som vår kropp er et tempel for, så er denne helligheten det vi kaller Fornuften.
Kast alle ideer om at andre eier din kropp. Din kropp er din, og er fri. Du står fri til å eie og bruke din kropp slik du ønsker. Ingen har rett til å ta deg inn i slaveplikt, eller nekte deg å gjøre noe med din kropp.

Hvorfor er kroppens frihet så viktig?
Moria fra Afghanistan kan stå som et viktig eksempel.

Tvangsgiftet, voldtatt, fengslet, risikerer døden pga. voldtekten som ble utført på HENNE.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Ganske mye likt mellom den voldtekten og livene våre i Norge, gitt! Skjønner ikke at jeg ikke har koblet før..

Kyle sa...

Selvfølgelig går det an å ignorere alt det andre som ble skrevet.

Men la oss fokusere på eksempelet da. Det viser hvor galt det kan gå dersom "familien", "samfunnet" eller "staten" skal ha kontroll over andres kropp.
Ingen har rett til å gjøre deg til slave, enten det er i 1, 3 eller 30 år. Det er fortsatt galt.

LordMarius sa...

Hvis en eller flere person(er) kan kontrollere, altså bestemme over, ha eiendomsretten, til andres kropper, er det ingen prinsipiell forskjell på om denne kontrollen består av tvungen sex eller tvungen avståelse fra sex.

Å bestemme at noen ikke får lov til å ha sex av de årsaker de selv ønsker er like alvorlig som å tvinge noen til å ha sex.

Det spiller ingen rolle at mange mennesker i Norge anser den ene som akseptabel. Om så en medlemmer av en kultur anser tvungen sex som akseptabel blir det ikke mer akseptabelt for offeret for den tvungne sexen.

Olve Hagen Wold sa...

Veldig enig i innlegget? Men støtter du legalisering av tunge narkotiske stoffer?

Kyle sa...

Jeg støtter legalisering av alt som ikke er til skade for meg som person.

Olve Hagen Wold sa...

Du vil forby alt som er skadelig? Revurdere den kanskje? :P

Kyle sa...

Ok, la meg utdype:

Jeg støtter legaliseringen av alt som ikke er til skade for meg som en tredjepart.

Narkotia, tobakk, alkohol, prostitusjon, eksotisk dyrehold... alt dette er ting jeg kan velge å utsette meg for eller ikke.

Derimot er jeg usikker på om jeg støtter lovgivning som gir deg rett til å ha en atombombe

Olve Hagen Wold sa...

Hva med avhengighet da? Det burde vel tas med i beregningen?

LordMarius sa...

Olve: Mener du at "avhengighet" gjør mennesker helt viljeløse slik at de ikke har noen som helst kontroll over seg selv?