torsdag 19. februar 2009

Kapitalister, foren eder!

Dette kommer kanskje sent, for det har lenge vært kjent at også Unge Høyre går sammen med gaiaistene (miljøfanatikerne) for å skjerme Lofoten og Vesterålen fra arbeidsplasser og verdiskapning.
Jeg har tidligere kalt Høyre for "Midten" for deres vingling og programfesting av tapte saker, men at også ungdomspartiet blir med å hindre at denne landsdelen får en ny giv er skuffende.

Hva vil boreletning bety for Lofoten og Vesterålen?
  • nye arbeidsplasser
  • midre trygde- og sosialutbetalinger
  • lettere tilgang på energi
  • energitilførsel til en verden som etterspør stadig mer energi
  • ingen fare for fiskeribestanden

Vi har drevet oljeletning i nordsjøen i 40 år. Vi har verdens beste kompetanse på oljeboring under havnivå. Vi har en fagkompetanse som vi må fortsette og utvikle, og så blir Unge Høyre med og sprer miljøfanatisk bullshit?

Kapitalister, foren eder!
Det finnes kapitalister i Unge Høyre som ikke er enige i dette tullet. Jeg vet det finnes liberalister i Unge Venstre som kjemper for et friere marked.
Men istedenfor å diskutere med steinvegger og ikke komme noensted, bli med i et ekte markedsliberalt ungdomsparti.

Bli med i FpU!

7 kommentarer:

Sebastian @ Blaatt.com sa...

Hehe, det finnes folk i Unge Høyre som er uenig i dette standpunktet også heldigvis. Men du mener altså at FPU er et mer liberalistisk alternativ? :P

LordMarius sa...

Folket i nord er jo rimelig fornøyde med at de slipper å rammes særlig av finanskriser og sånt, siden de stort sett jobber som parasitter i offentlig sektor. Det er klart at de ønsker å fortsette den tilværelsen, og Høyre ser vel noen stemmer i sin nære framtid ved å støtte opp om det.

Olve Hagen Wold sa...

Men da ville vi jo gitt vår støtte til Fremskrittspartiet.

Kyle sa...

Sebastian: De som er uenige bør bli med å kjempe for deres mening i FpU

LordMarius: Gleder meg til å legge ned diverse offentlige kontor rundt om i landet som er ment for å opprettholde befolkning

Olve: You got that right

Olve Hagen Wold sa...

Finnes saker som er viktigere enn oljeboring i Sameland

Sebastian @ blaatt.com sa...

Vi kjemper for vår mening i Unge Høyre, og den liberalismen du viser til passer bedre inn i DLF enn FpU ;)

Kyle sa...

Jeg kjemper ikke for "en" liberalisme. Det finnes bare frihet, og den kjemper jeg for der jeg tror den har gjennomslagskraft.

Men det hadde vært nyttig med støttespillere.