lørdag 28. februar 2009

Hva er demokrati?

Da jeg skrev om FrPs rasisme-garanti, så utløste den en generell debatt. Noe godt kom ut av debatten. Nemlig at (iallefall noen) sosialdemokrater egentlig innser at de forherliger vold, tvang og overmennesker. Det de IKKE innser at deres oppfattelse av demokrati egentlig er flertallsdiktatur.
La oss ta eksempel fra to sosialdemokrater som argumenterte for sitt syn:

Johannes Dalen Giske sa:
"[.] Dersom du av en eller annen grunn er så egoistisk at du ikke vil bidra, står du fullstendig fritt til å flytte til et skatteparadis et eller annet sted."

"Nei, Kyle. Jeg fronter ikke fascisme. Jeg fronter demokrati og toleranse. Det eneste jeg sier er at vi lever i et demokrati sammen, og da bestemmer du og jeg akkurat like mye."

Priya Prasath sa:
"[.] jeg er ikke enig. Du skjønner, tvang er ikke galt når det fører til noe godt.
Alle skal med!"

"[.] for sist jeg sjekka praksiserte vi demokrati her i Norge. Altså flertallet bestemmer hvordan vi skal ha det i landet."

La oss se på deres forståelse av demokrati, og hva demokrati egntlig er.
For sosialdemokratene, så handler demokrati om å samle en større gjeng enn dine motstandere. Altså et flertall. Det er den magiske 50.1% mot 49.9%. I sosialdemokratenes oppfattelse av demokrati så betyr det at folkeviljen skjer når flertallet er med på det. Altså man kan egentlig vedta hva som helst sålenge man har 1 person mer i sin gjeng, enn sine motstanderes gjeng.

Hva handler demokrati egentlig om?
Demokrati var ment til å stå som motsetning til det totalitære styret. Motsetningen til det totale styret til konger, keisere og diktatorer er folkestyret, hvor det er folket som bestemmer over seg selv.

Problemet er bare at venstresiden har gjort demokratiet til en perversjon.
I totalitære styrer, så har 1 mann makt til å bestemme hva som helst. Venstresidens oppfatning av demokratiet er at halvparten av befolkningen har makt til å bestemme hva som helst.

Demokratiets egentlig betydning bygger på "folkestyre". Et ord venstresiden har kidnappet og ødelagt. Folkestyre betyr "folket styrer". IKKE halvparten av folket styrer, men 100% av folket styrer.
For å la 100% av folket styre fritt, så betyr det at ingen skal ha mer å si enn andre. Det betyr at et flertall skal ikke kunne vedta volds- eller tvangsbruk mot andre fredelige og uskyldige mennesker. Det betyr at folket må få styre, og gjøre sine valg i fred uten at andre skal kunne gjøre noe med deres valg.

HELDIGVIS har vi et system for å la 100% av folket styre sine liv i fred.
Det kalles markedet, hvor alle menneskers fredelige valg, ønsker og behov kommer til uttrykk uten tvang og vold, men gjennom gjensidig handel.

11 kommentarer:

Olve Hagen Wold sa...

Svært godt. Men hvis det oppstår en situasjon der vold er nødvendig (for å ungå detbatt, la oss være hypotetiske), vil jo ikke det kunne vedtas i din definisjon av republikk med mindre det er 100 % enighet. Er ikke da for eksempel et system der lover trenger både flertall i folket og å vinne frem i Høyesterett for å bli vedtatt, et bedre system?

Kyle sa...

vel, en republikk må jo kunne vedta lover. Men det bør være lover som iallefall har mer enn 50.1% støtte.
Innføringen av parlamentarismen i Norge skjedde ENSTEMNIG.

Nå er jeg ikke en tilhenger av parlamentarismen, men det viser at STORE avgjørelser kan vedtas enstemnig.

Men jeg vet ikke hvilke tvangssituasjoner som kan oppstå som kan tillate tvangslover...

Olve Hagen Wold sa...

Selv hvis man fjerner alle velferdsgoder, vil skatt fortsatt være nødvendig for å opprettholde rettsstaten (selv hvis det fikk nok frivillige gaver, ville det åpnet for korrupsjon). Hvis staten aldri kan bruke vold mot fredelige mennesker, kan den ikke opprettholdes.

Kyle sa...

Jo, staten skal ha voldsmonopol.
Men dette var jg veldig klar på:

"det betyr at et flertall skal ikke kunne vedta volds- eller tvangsbruk mot andre fredelige og uskyldige mennesker."

FREDELIGE og USKYLDIGE skal det ikke utøves vold mot, men kriminelle skal selvfølgelig straffes.

Kyle sa...

Og hvorfor åpner frivillige gaver for korrupsjon mens skatt gjør det ikke?

Folk ville krevd MYE strengere straffer for misbruk av deres gaver som de har gitt frivillig for å opprettholde republikken og rettstaten.

Olve Hagen Wold sa...

Det er gaske naivt å tro at folk er så opptatt av å ha rettferdige lover. Folk er først og fremst opptatt av å ha lover som gavner dem selv.

Priya Prasath sa...

"For sosialdemokratene, så handler demokrati om å samle en større gjeng enn dine motstandere. Altså et flertall."

Dude, demokrati betyr det samme for alle, nemlig folkestyre. Og den letteste måten å ha et folkestyre på er å la flertallet bestemme. For ellers kunne alle ha gått rundt og hatt individuelle lover og regler.

Kyle sa...

Olve:
Vel, derfor skal en republikk bygget på en rettferdig grunnlov ikke være mulig å endre fordi en relativt stor gruppe mennesker ønsker det.
Det skal ikke være lov å leve på bekostning av andre.

Priya:
Ja, alle skal være like ovenfor loven. Denne loven bør ikke inneholde stort mer enn kardemommelovens budskap.

Utover det så er det helt greit om naboen min har egne normer eller religiøse regler han lever etter.

Olve Hagen Wold sa...

Priya: Du har kanskje ikke fått det med deg, men Kyle (og jeg) er mot demokrati og for republikk

Priya Prasath sa...

Hva er ditt forslag da? Anarkisme?
Dude, det er en grunn til at demokrati regnes som den beste styreformen i dag, det er fordi det er det som funker best!

Olve Hagen Wold sa...

Nei, mitt alternativ er republikk, et folkestyre underlagt loven.