søndag 22. februar 2009

Eldregeneral til angrep!Carl I. Hagen er i helgen blitt utnevnt til Eldregeneral av FrPs Landsstyre.

TV2 melder at Hagens oppgave blir å opprette seniorlag, som skal drive valgkamp for mer pensjon og mindre snik-islamisering av samfunnet.
TV-kanalenen melder spøkefullt at "Siv Jensen har et ungdomsparti, og nå får hun også en eldre gerilja som blir ledet av Carl I Hagen".

Eldregeneral, og eldregerilja...
Jeg tenker med en gang på en episode fra South park...

Men spøk til side.
Fremskrittspartiet har stor troverdighet innenfor eldre- og omsorg. Og i kommende valgkamp er det ingen tvil om at saker som pensjon, eldre i arbeid, sykehjemsplass, omsorg og helsevesen blir viktige saker, kanskje spesiellt for den eldre generasjonen.
Dagens regjering:
  • Kuttet i pensjon. (Sammen med alle andre utenom FrP)
  • Ikke levert på eldreomsorgen (Skulle vært 10.000 årsverk, optimistisk kan vi si 4900)
  • Tvinger eldre ut av arbeid (avkorting på pensjon dersom eldre arbeider etter pensjonsalder)
  • øker helsekøene (flere og flere skaffer seg egen sykeforsikring og 20.000 nye står i helsekø HVERT år)

2 kommentarer:

Olve Hagen Wold sa...

Gøyalt å se en som er mot offentlige velferdsgoder argumentere for mer pensjon. Også ganske morsomt å lese hvordan FrP ønsker å finansiere politikken sin...

Kyle sa...

De som har betalt inn sin pensjon må få de rettighetene de har opptjent.

Men FrPs pensjonsmodell handler om å sikre en grunnpensjon til alle.
(over dagens minstepensjon, altså over fattigdomsgrensen)
Og utover grunnpensjonen så er alle frie til å spare eller arbeide som de måtte ønske.