lørdag 28. februar 2009

Hva er demokrati?

Da jeg skrev om FrPs rasisme-garanti, så utløste den en generell debatt. Noe godt kom ut av debatten. Nemlig at (iallefall noen) sosialdemokrater egentlig innser at de forherliger vold, tvang og overmennesker. Det de IKKE innser at deres oppfattelse av demokrati egentlig er flertallsdiktatur.
La oss ta eksempel fra to sosialdemokrater som argumenterte for sitt syn:

Johannes Dalen Giske sa:
"[.] Dersom du av en eller annen grunn er så egoistisk at du ikke vil bidra, står du fullstendig fritt til å flytte til et skatteparadis et eller annet sted."

"Nei, Kyle. Jeg fronter ikke fascisme. Jeg fronter demokrati og toleranse. Det eneste jeg sier er at vi lever i et demokrati sammen, og da bestemmer du og jeg akkurat like mye."

Priya Prasath sa:
"[.] jeg er ikke enig. Du skjønner, tvang er ikke galt når det fører til noe godt.
Alle skal med!"

"[.] for sist jeg sjekka praksiserte vi demokrati her i Norge. Altså flertallet bestemmer hvordan vi skal ha det i landet."

La oss se på deres forståelse av demokrati, og hva demokrati egntlig er.
For sosialdemokratene, så handler demokrati om å samle en større gjeng enn dine motstandere. Altså et flertall. Det er den magiske 50.1% mot 49.9%. I sosialdemokratenes oppfattelse av demokrati så betyr det at folkeviljen skjer når flertallet er med på det. Altså man kan egentlig vedta hva som helst sålenge man har 1 person mer i sin gjeng, enn sine motstanderes gjeng.

Hva handler demokrati egentlig om?
Demokrati var ment til å stå som motsetning til det totalitære styret. Motsetningen til det totale styret til konger, keisere og diktatorer er folkestyret, hvor det er folket som bestemmer over seg selv.

Problemet er bare at venstresiden har gjort demokratiet til en perversjon.
I totalitære styrer, så har 1 mann makt til å bestemme hva som helst. Venstresidens oppfatning av demokratiet er at halvparten av befolkningen har makt til å bestemme hva som helst.

Demokratiets egentlig betydning bygger på "folkestyre". Et ord venstresiden har kidnappet og ødelagt. Folkestyre betyr "folket styrer". IKKE halvparten av folket styrer, men 100% av folket styrer.
For å la 100% av folket styre fritt, så betyr det at ingen skal ha mer å si enn andre. Det betyr at et flertall skal ikke kunne vedta volds- eller tvangsbruk mot andre fredelige og uskyldige mennesker. Det betyr at folket må få styre, og gjøre sine valg i fred uten at andre skal kunne gjøre noe med deres valg.

HELDIGVIS har vi et system for å la 100% av folket styre sine liv i fred.
Det kalles markedet, hvor alle menneskers fredelige valg, ønsker og behov kommer til uttrykk uten tvang og vold, men gjennom gjensidig handel.

fredag 27. februar 2009

Bellonas MANGE feil...


Teknisk Ukeblad har i dagens magasin en FLOTT artikkel som knuser Bellonas rolle som kunnskapskilde i miljø, energi og klimaspørsmål.


It's about time!


Professor i kjemi ved Universitetet i Oslo; Per Hoff kaller Bellona for useriøse.


"Å klippe og lime fra faglige rapporter slik at fremstillingen passer ens egne preferanser og egeninteresser selv om den totale referansen ikke gir grunnlag for dette i det hele tatt, er grovt faglig, etisk og intellektuelt uredelig."


Nettartikkelen trekker frem flere eksempler, men jeg vil anbefale alle å kjøpe Teknisk Ukeblad. Bellona er en del av Gaiaistene, og deres "råd" i miljø, energi og klimaspørsmål bør tas med sterk kritikk.
Mitt største hakeslep var da Bellona gikk ut og kalte Thoriumkraftverk for farlige. DET gjorde at kjernekraftsupporteren Kyle ble sterkt kritisk til Bellona.

Jeg har tidligere skrevet et innlegg om Thoriumkraftverk som jeg kalte "Månelanding på Mars". Det kom på dagbladets nettavis: http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/01/04/522895.html

torsdag 26. februar 2009

SV på NY likplyndring

Sosialistisk Venstreparti (SV) går ut med en NY form for gravplyndring og likskjending.
Når et familiemedlem dør, så kommer SV og plyndrer de etterlatte for gods og gull. Arveavgift kaller de det.
Jeg kaller det gravrøveri.

Likevel er det SVs nyeste forslag som vekker avsky. SV er nær ved å vedta at staten skal kunne forsyne seg grovt av døde menneskers organer.
Ikke nok med at sosialistene forsyner seg av verdiene til de døde, men nå skal de forsyne seg av kroppen vår også.

Daglig leder i stiftelsen Organdonasjon, Hege Lundin Kuhle sier veldig klart ifra:
"Vi mener absolutt ikke at dette er veien å gå."

SV på sin side mener de har sitt på det tørre når de sier:
"folk kan jo bare si nei?"

Det samme håpløse "argumentet" bruker de om de som ikke liker den politiske situasjonen i Norge:
"folk som ikke liker seg her kan jo bare flytte."

Skjerp dere SV-sosialister.
Dere har ingen RETT på kroppen min, det skal ikke være nødvendig å si "nei" til dere, for dere hadde aldri rett til å spørre i første omgang.
Jeg har et donorkort på innsiden av lommen. JEG har valgt å gi bort mine organer dersom noen ønsker disse.
Staten har ingen rett til å TA mine organer, de er det jeg, og bare jeg som kan gi bort.

Derimot så har jeg et forslag til hvordan man kan få tak i flere organer. Det sies at man ikke kan selge organer, for hva skal man med penger etter sin død?
Vel, løsningen er selvfølgelig å selge retten til sine organer og få betaling FØR man dør. Ved dødsfall så går retten til å bruke organene bort fra meg, til det sykehuset eller institutt som jeg har forhåndssolgt retten til organet til.

Grunnen til at det er viktig å bemerke "retten til organet" er fordi jeg kan ikke garantere at mitt organ er donordyktig etter min død, men dersom det skulle være det, så er retten til dette funksjonelle organet plassert hvor det trengs.

En slik løsning ville gitt flere tilgjengelige organer til helse-Norge, og ettersom begge parter faktisk TJENER på handelen, så dette en moralsk riktig løsning.

Nei til statlig likplyndring
Ja til rettighetssalg av organer

onsdag 25. februar 2009

FrP gir rasisme-garanti

Generalsekretær Geir Mo fra Fremskrittspartiet uttaler til VG at rasisme er en vederstyggelighet som Fremskrittspartiet vil bekjempe på alle arenaer; i politiske debatter og i alle fora vi deltar i.

Geir Mo deltok igår på avtroppende generalsekretær i AP; Martin Kolberg, hvor han kom med sin sterke uttalelse.

"Rasisme er i strid med alt Frp står for. Vi står for at alle er like mye verdt og at ingen er mindre verdt fordi noen har en annen bakgrunn enn andre,"

I denne saken er det lett for Fremskrittspartiet å gi en slik garanti. Fremskrittspartiet har vært en sterk motstander av rasistisk og kjønnsdiskrimerende kvotering, og partiet har i alle år vært en forkjemper for at alle mennesker, uansett religiøs eller kulturell bakgrunn, kjønn eller alder skal behandles likt.
Med respekt og likhet!

Når de andre partiene tar på minoriteter med silkehansker for å ikke "krenke" dem, så sier de samtidig:
"Du er for svak til å tåle ytringsfrihet. Du tåler ikke frihet. Du tåler ikke ansvaret."

En slik holdning er i FrPs øyne avskyelig.
Fremskrittspartiet har tro på at alle individer kan, og bør stå på egne ben og ta ansvar for sitt eget liv.

tirsdag 24. februar 2009

Vern om vår frihet

-Hvis FN gjør religionskritikk til en overtredelse av menneskerettighetene av frykt for at krenke religiøse følelser, så etterlates hundrevis av millioner muslimer over store deler av verden likegyldigt i klørne på diktatorer, fundamentalister og religiøse mørkemenn.


"Det er prisverdig å arbeide mot rasisme og diskriminering, men det er likevel god grunn til å være på vakt overfor presset som noen muslimske land legger på nettopp denne konferansen.
For i ly av det fine formål forsøker representanter for en rekke udemokratiske regimer å gjøre religionskritikk til en overtredelse av menneskerettighetene.

De samme landene som steiner kvinner og homoseksuelle i religionens navn og forbyr deres borgere retten til å ytre seg fritt, vil nå forsøke å lukke munnen på de mennesker verden over, som våger å kritisere islam, kristendom og de øvrige religioner. Det skal de ikke få lov til."

Dette kunne vært uttalelser fra Siv Jensen eller utenrikspolitisk talsmann Morten Høglund. Ordlyden kjener vi. Det er en tøff linje for å forsvare våre demokratiske verdier. Men dette er ikke ordene til en norsk politiker. Dette er leder av SVs søsterparti i Danmark; Sosialistleder Villy Søvndal.
Etter at danske Venstre (FrPs søsterparti i Danmark) tok innvandrings- og integreringsdebatten i Danmark, måtte også sosialistene der innse at de verdiene, og rettighetene de tok for gitt, faktisk er truet av radikale krefter.

Villy Søvndal skriver videre:

"Manøvren er smart – set fra lande som Libyen, Pakistan og Irans perspektiv. Disse lande har – i lighed med en lang række andre muslimske lande - alvorlige problemer med menneskerettighederne. En ”fritagelse” for religionskritik, herunder fritagelse fra kritik af dogmer i f.eks Sharia-lovgivning, vil sætte landene ud over de stærkt belastende sager, der igen og igen rejses vedrørende stening af kvinder, fængsling af voldtægtsofre for utugt (f.eks i Afghanistan og Pakistan) osv.
Med andre ord kan en indlemmelse af religionskritik som noget menneskerettigheds-krænkende være begyndelsen til enden for menneskerettighedsbegrebet, som vi kender det. Det vil sætte ethvert demokratisk land under pres i forhold til ytringsfrihed, trykkefrihed, pressefrihed - og lamme ethvert forsøg på at påvirke en lang række nationer i verden til at sikre ligestilling mellem kønnene og til at overholde selv de simpleste menneskerettigheder."

Men hva skjer når en FrP-representant sier NOENlunde det samme. Fremskrittspartiet har vært en sterk kritiker mot dagens regjering som faktisk var på nippet til å innføre straff for religionskritikk. Denne regjeringen som ikke verner om våre liberale verdier, men som snarere "tilpasser" dem.

I møte med tvang, diskriminering, radikalisme og særkrav må en norsk regjering være bunnsolid og trygg på sitt verdigrunnlag.
Dagens regjering er villig til å forhandle med vår frihet og rettigheter.
En Fremskrittsregjering vil IKKE ettergi våre verdier. Vi vil verne dem.

mandag 23. februar 2009

FrPs brannfakkel!

Hva skjer når Siv Jensen kaster en brannfakkel inn i norsk innvandringsdebatt og trekker frem problematikken med fremveksten av parallellsamfunn og muslimske særkrav?

Man skulle tro at det var sosialistene som hadde størst grunn til å frykte debatten, men det er Høyre som går ut og sloss FOR regjeringen. Dette svekker selvfølgelig sjansen for en ny regjering.
Kanskje ikke så rart at Høyre har behov for å forsvare dagens situasjon, Erna Solberg ønsket jo Sharia-råd i Norge da hun satt som kommunalminister.

Situasjonen som har oppstått har vi sett før. Når Fremskrittspartiet kommer med en viktig debatt opplever partiet:
Kritikerne er politikere som selv har vært med å tillate at dagens situasjon har vokst frem. De ønsker ikke debatten, men den skal de bli tvunget til å ta.
Abid Q. Raja har vært frempå tidligere med alle sine møter i litteraturhuset, både med bøllene i Oslo, Hidjab i politiet og nå går han ut og gir Siv Jensen støtte i det hun sier.

Også forsker Inger-Lise Lien ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress vil ikke avfeie Siv Jensens påstander.

- " I innvandrermiljøene finnes det krefter som ønsker stadig større grad av islamisering. Det finnes de som mener at det norske samfunnet er umoralsk og vil beskytte sine barn mot dette."

Vern om de liberale verdiene.
Stem Fremskrittspartiet i september.

Ego-Venstre bidrar ikke med noe konstruktivt..

HVA?!


Er det mulig?
Er den feite sauebonden ute og brisker seg med sitt voldsomme ego IGJEN?

Venstre fikk ved 2005-valget 5,9 % etter at Høyre gikk ut og ba velgerne om å "stemme taktisk" på Venstre for å sikre regjeringen.


Venstre idag ligger og vipper på sperregrensen, har ingen konsistent politikk og har en partileder som er kjent for å overkjøre sine egne når han ikke ser bruk for dem lenger.

Men denne sauebonden er nå faktisk ute, og mener at Norges største opposisjonsparti bør utelukkes fra innvandringsdebatten. Partiet som i alle år har stått for en politikk som landet SÅRT trenger imøte med en stadig mer krevende integreringssituasjon.

Partiet Venstre har sikret mange gode saker og politikere, (Søren Jaabæk) men nå er det på tide at Venstre forsvinner i historiebøkene.
Venstre bidrar ikke med noe konstruktivt i politikken.

"Miljøvernere" (Gaiaister) fronter SULT!

Jeg er glad for at forskningsinstituttet Bioforsk endelig KNUSER myten om at økologisk landbruk er bedre og mer miljøvennlig enn konvensjonelle driftsmetoder.
Det er i uketidskriftet Mandag Morgen det kommer frem at Bioforsk i 20 år har drevet forsøk på ulike driftsformer på Apelsvoll ved Gjøvik. Forskerne trekker fram flere årsaker til at økologisk drift ikke nødvendigvis er mer miljøvennlig.


Det er mange forskjeller som blir trukket frem, men de mest aktuelle forskjellene er som følger:


Økologisk dyrking

 • Naturlig gjødsling som skiller ut mer miljøskadelig nitrat
 • Baserer seg mer på husdyrgjødsel og det gir også større utslipp av metan og lystgass.
 • Gir BETYDELIG mindre avlinger enn konvensjonell dyrking

Økologisk mat

 • Det er gjort en del undersøkelser på næringsstoffinnhold av både økologisk og "vanlig" mat, men det er ingen signifikante forskjeller. Innholdet av antioksydanter er heller ikke større i økologiske matvarer.

Planteforskeren Norman Ernest Borlaug var med å utvikle modifiserte matplanter og nye jordbruksteknikker som har ført til en kraftig økning i matproduksjonen flere steder i verden. Denne økte produksjonen blir kalt "den grønne revolusjon" og pga. dette arbeidet ble han i 1970 tildelt Nobels fredspris på vegne av Det internasjonale senteret for foredling av mais og hvete.

Borlaug er en sterk talsmann for bruken av nye jordbruksmetoder og bioteknologi for å bekjempe sult, og dette blir ham kritisert av mange miljøvernere for.

I et intervju til NTB sa Borlaug:

"Har du noen gang levd rundt sultne, elendige mennesker? Det gjør en forskjell. Politisk og sosial stabilitet bygges ikke på mer sult og elendighet. Hvis man ikke er åpen for ny teknologi for å produsere mer mat, må man skaffe mer jordbruksareal. Det innebærer å hogge ned mer skog og pløye opp mark som i utgangspunktet ikke egner seg for dyrking. Jeg har selv vært med på dette som ung mann, noe mange av ny-miljøvernere ikke har. De leser om det i bøker og synes det høres vidunderlig ut."

Norman Borlaug var i Norge i august 2007, og møtte utviklingsminister Erik Solheim (SV), som faktisk beskrev Borlaug som en legende. Utviklingsministeren skrøt av Borlaugs arbeid og sa at:

"Han har bidratt til å gi flere mennesker mat enn kanskje noen andre i det 20. århundre."

FY F*** så frekt å skryte av hans arbeid, og samtidig motarbeide det til de grader! Den norske regjeringen har sagt at 15 prosent av norsk matproduksjon skal være økologisk innen 2015. Noe som vil si en reel nedgang i norsk matproduksjon! Borlaug er helt klar på at ny teknologi og et mer effektivt landbruk eneste vei å gå for å bekjempe sult og fattigdom og stimulere til politisk stabilitet, bedre veier, utdannelse og helsestell.
Samme år som Borlaug var på besøk i Norge advarte Natur og Ungdom mot massiv bruk av kunstgjødsel og mente(mener fortsatt) at det industrialiserte jordbruket ikke er bærekraftig.

"Det er også usosialt fordi mange fattige bønder ikke har råd til dyre maskiner og kjemikalier. Jordbruket både i Norge og ellers i verden må utvikle seg i mer økologisk retning,"

Har du hørt en mer utviklingsfiendlig uttalelse?!
Jeg er overrasket over at det går an å ha et slikt forkastelig menneskesyn. Natur og Ungdom er villig til å la en stadig større del av verdensbefolkningen sulte fordi man ikke vil utvikle seg.

Gaiaster! Dere er ødeleggere og de som dør av sult, gjør det på deres skyld!

Ron Paul og Peter Schiff HAR rett.

Tidligere postet jeg en video kalt "Peter Schiff" hadde rett.
Tidligere postet jeg flere bloggposter hvor jeg la frem Ron Pauls politikk og argumenterte for at den var rett.

Og når man ser tilbake på hva de begge har sagt, i politikken og i finansverdenen, så ser man at begge har blitt latterliggjort av etablerte bedrevitere.
Ron Paul hadde rett. Peter Schiff hadde rett.

Schiff 2010
Paul 2012

søndag 22. februar 2009

Eldregeneral til angrep!Carl I. Hagen er i helgen blitt utnevnt til Eldregeneral av FrPs Landsstyre.

TV2 melder at Hagens oppgave blir å opprette seniorlag, som skal drive valgkamp for mer pensjon og mindre snik-islamisering av samfunnet.
TV-kanalenen melder spøkefullt at "Siv Jensen har et ungdomsparti, og nå får hun også en eldre gerilja som blir ledet av Carl I Hagen".

Eldregeneral, og eldregerilja...
Jeg tenker med en gang på en episode fra South park...

Men spøk til side.
Fremskrittspartiet har stor troverdighet innenfor eldre- og omsorg. Og i kommende valgkamp er det ingen tvil om at saker som pensjon, eldre i arbeid, sykehjemsplass, omsorg og helsevesen blir viktige saker, kanskje spesiellt for den eldre generasjonen.
Dagens regjering:
 • Kuttet i pensjon. (Sammen med alle andre utenom FrP)
 • Ikke levert på eldreomsorgen (Skulle vært 10.000 årsverk, optimistisk kan vi si 4900)
 • Tvinger eldre ut av arbeid (avkorting på pensjon dersom eldre arbeider etter pensjonsalder)
 • øker helsekøene (flere og flere skaffer seg egen sykeforsikring og 20.000 nye står i helsekø HVERT år)

Lord of War

Ah.. Lord of War ligger fremfor meg i sin plastdekkede DVD-pakke.
Har sett den før, og gleder meg til å se den igjen.
Kjenner jeg meg selv rett kommer den til å "inspirere" frem en bloggpost.

Jeg må bare rydde vekk "rotet" fra helga, og så blir det våpenhandlere på høyt nivå.

fredag 20. februar 2009

"Storberget er på så tynn is at det knaker"

"Storberget er på så tynn is at det knaker." - ErnaJeg må bare beklage, men sitatet fikk meg virkelig bare til å tenke på hva som ville skje dersom Erna hadde beveget seg ut på tynn is. Det hadde nok knaket under rimelig raskt....

Storberget trekker...


Det var en svekket statsråd som holdt pressekonferanse klokken 12.30. Han hadde samlet hele det norske pressekorps, men ga ingen svar. Statsråden hadde fått tydelig beskjed:
"Ikke et ord om prosessen!"På samme måte hadde Hadia Tajik fått streng beskjed da hun deltok på God Morgen Norge:
"INGEN kommentar!"


Så hva er resultatet?
Først trekker Storberget blasfemisaken
Så trekker Storberget hijab-forslaget
Når trekker Storberget seg?

Netanyahu danner regjering!

Benjamin Netanyahu (Likud) er bedt av Israels president om å danne regjering, og han blir dermed Israels neste statsminister.

Hvem er denne Netanyahu?
Han var statsminister fra 1996 til 1999 og er den første og hittil eneste israelske statsminister født etter opprettelsen av staten Israel. Han var finansminister i Ariel Sharons regjering frem til august 2005, da han frasa seg denne stillingen i protest mot den israelske tilbaketrekningen fra Gaza.
Han er leder for partiet Likud, som står for en tøff forsvarspolitikk og er inspirert av markedsliberale ideer. Årsaken til at flere mener Likud kan bety problemer for fredsprosessen er at partiet har programfestet jødisk bosettelsesrett i Samaria og Judea. (Gaza og Vestbredden)

Likevel mener jeg at kommende statsminister Netanyahu er den rette for Israel. Han kommer til å føre den nødvendige tøffe linjen mot de palestinske terrorgrupperingene som finnes på Gaza.Statsmaktene, hvor er vi?

Regjeringen trekker hijabforslaget. Ettersom folkeviljen ikke ønsket å endre politiuniformens nøytralitet trekker regjeringen forslaget, men hvordan har denne folkeviljen kommet till uttrykk?

Demokratiet vårt bygger (noe forkludret) på "Maktfordelingsprinsippet" og skal sikre at maktutøvelse er delt på tre uavhengige myndigheter, eller statsmakter:

 1. En lovgivende myndighet – en lovgivende forsamling – som vedtar lover.
 2. En utøvende myndighet – for eksempel en monark, president eller regjering – som sørger for at lovene blir iverksatt og gjennomført.
 3. En dømmende myndighet – en høyesterett og andre domstoler – som tolker lovene og anvender dem på hver enkelt rettskonflikt

Ettersom den utøvende makten trakk sitt forslag, så må det ha vært fordi den lovgivende myndigheten ikke godkjente forslaget. Eller?
Dessverre er det ikke dagens situasjon. Maktfordelingen er blitt redusert, og i praksis har vi idag 2 statsmakter.

Regjering, og media.

Den lovgivende myndighet er blitt redusert til et stemmekveg hvis eneste funksjon er historisk, og å sikre et formellt flertall for regjeringen. Stortingsrepresentantene som er satt for å representere fylkene, men stemmer imot sin egen overbevisning både i saker som angår fylket, og saker hvor representanten er uenig.

Høyesterett og domstolene er ikke bare satt til å dømme etter lovene, men de er også satt til å tolke lovene. Derimot har dagens regjering en holdning hvor statsministeren går ut i enkeltsaker og sier noe lignende som: "glem det som står, det er det som jeg sier som teller."
Høyesterett burde ha autoritet til å oppheve lover og forslag, alt ettersom de er godkjent av grunnloven. Denne autoriteten har de ikke.

Så de formelle statsmaktene har ikke så mye makt som de burde ha. Men hvorfor media?

Når stortingsrepresentantene uttrykker sin misnøye om et forslag fra Stortingets talerstol blir dette sjeldent videreformidlet. Det blir vanligvis hørt av de i salen, og noen få interesserte.
Når journlister og kommentatorer derimot er misfornøyd med et forslag så setter de alle krefter i gang for å lage lange saker for å knekke forslaget.
Alle slags professorerer, høyskolelærere, finansmenn og hvermann får si sin mening om forslaget, og politikere får også komme til orde, GITT at de er tabloide nok.

Er du blant dem som synes politikere klager for mye?
Synes du politikere alltid virker sinte eller oppgitte?
Dette er fordi de MÅ. En politiker som ikke gir uttrykk for at verden kan gå over ende blir ikke hørt i media. "Den 4. statsmakt" er blitt den andre statsmakten.
Det eneste som hindrer regjeringen å gjøre absolutt hva den vil, er prisgitt medias oppfatning av folkeviljen.
Tror du det blir mange oppslag hver gang en ny skatt blir snikinnført? Eller en ny restriksjon kommer?
Selvfølgelig ikke, media er ofte like røde som regjeringen, men media er (heldigvis) bundet av å selge, og må derfor oft levere saker med sprengkraft.

Så er spørsmålet; er blogging på vei til å bli en stor faktor i å sette ting på dagsorden?
Noen mener at blogging kan bli like viktig som dagens aviser og etermedia.
Jeg er usikker, men jeg håper at bloggere klarer å fremme sine synspunkter og det derfor kreves at sakene kommer på dagsorden.

Men mest av alt håper jeg på en reel maktdeling og en ny regjering. Jeg vil ha:

 • En uavhengig regjering utpekt av en folkevalgt president.
 • En Storting sammensatt av distriktsvalgte representanter
 • Et rettsvesen med makt til å binde politikerne til det som har hjemmel i grunnloven

torsdag 19. februar 2009

Kapitalister, foren eder!

Dette kommer kanskje sent, for det har lenge vært kjent at også Unge Høyre går sammen med gaiaistene (miljøfanatikerne) for å skjerme Lofoten og Vesterålen fra arbeidsplasser og verdiskapning.
Jeg har tidligere kalt Høyre for "Midten" for deres vingling og programfesting av tapte saker, men at også ungdomspartiet blir med å hindre at denne landsdelen får en ny giv er skuffende.

Hva vil boreletning bety for Lofoten og Vesterålen?
 • nye arbeidsplasser
 • midre trygde- og sosialutbetalinger
 • lettere tilgang på energi
 • energitilførsel til en verden som etterspør stadig mer energi
 • ingen fare for fiskeribestanden

Vi har drevet oljeletning i nordsjøen i 40 år. Vi har verdens beste kompetanse på oljeboring under havnivå. Vi har en fagkompetanse som vi må fortsette og utvikle, og så blir Unge Høyre med og sprer miljøfanatisk bullshit?

Kapitalister, foren eder!
Det finnes kapitalister i Unge Høyre som ikke er enige i dette tullet. Jeg vet det finnes liberalister i Unge Venstre som kjemper for et friere marked.
Men istedenfor å diskutere med steinvegger og ikke komme noensted, bli med i et ekte markedsliberalt ungdomsparti.

Bli med i FpU!

Beslutningen er tatt, på det innerste kammerset

Dette begynner å bli latterlig, men mest av alt begynner det å bli skummelt. NRK melder at da Justisdepartementet den 4. februar offentliggjorde at bruk av hijab skulle tillates som del av politiuniformen, skjedde det uten at justisminister Storberget visste om det.

Beslutningen ble fattet etter Politidirektoratets positive innstilling til hijab, og skal ifølge NRK ha vært drevet gjennom av statssekretær Astri Aas-Hansen og politisk rådgiver Hadia Tajik.


Vi har opplevd at bakdelen med en flertallsregjering er at dagens regjering gir en langrett F*** i Stortinget, og bruker kun Stortinget til det formelle. Representantene er redusert til et simpelt stemmekveg.
Nå opplever vi bakdelen med en flertallsregjering hvor Arbeiderpartiet er med.
Ikke bare blir beslutningene tatt på kammerst, de blir tatt på det innerste kammerset hvor ikke engang statsråden vet hva som skjer.

Snakk om maktelite...

onsdag 18. februar 2009

Frihetspolitikere!

Det er ingen hemmelighet at min ønskede presidentkandidat i 2008 var kongressmannen Dr. Ron Paul som også er nominert til Nobels fredspris av vararepresentant Reiakvam fra FrP.
Ron Paul er en etablert libertarianer som tar utgangspunkt for sine synspunkt i den amerikanske grunnloven og de oppgavene som den gir grunnlag for. "Dr. No" som han blir kalt baserer sin økonomiske politikk på den østerrikse skole innenfor økonomi.

Etter at McCain fikk de nødvendige delegatene for å sikre sitt kandidatur, skiftet Ron Paul presidentkampanjen sin til å bli en politisk kampanje for å holde på bevegelsen hans kandidatur hadde skapt. "The Campaign for Liberty" ble etablert for å støtte opp under kandidater som hadde frihetsidealet med seg.Selv om jeg vet Dr. Ron Paul er en meget intelligent mann, så vet man at også han hadde rådgivere under presidentkampanjen sin. Hans økonomiske rådgiver het Peter Schiff.
Peter Schiff er et navn flere og flere i USA og Europa biter seg merke i. Ikke på grunn av hans deltakelse i Ron Pauls kampanje, men særlig på grunn av hans posisjon som president for "Euro Pacific Capital Inc" og fordi han skrev boken "Crash Proof: How to Profit From the Coming Economic Collapse."

Peter Schiff er (selvfølgelig) av den østerrikse skolen innenfor økonomi, og grunnen til at han har blitt videre kjent er fordi han har forutsett den krisen som "ingen kunne forutsett".
Joda, noen kunne forutse krisen, men det var bare dem som visste at man ikke kan leve på kreditt og trykke penger ut av ingenting. Allerede i desember skrev jeg at de etablerte økonomene burde unnskylde seg til Schiff.
Schiff ble latterliggjort, ledd av og ikke tatt seriøst. Ta en titt, for det er virkelig skremmende å se hvor godt Schiff treffer, mens de andre sitter og ler, men TYDELIGVIS ikke har peiling.
Nå blir Schiff belønnet.
Det har startet en grasrotbevegelse for å få Peter Schiff til å stille til senatet i 2010.
Dersom Peter Schiff blir valgt inn til senatet, vil senatet få en STRÅLENDE senator.
Det er snakk om at Ron Paul kan stille som presidentkandidat mot Obama i 2012. Begge tiltrakk seg mange unge velgere, og Obamas løsninger vil ikke hjelpe på krisen.
Dermed vil Ron Paul ha en ny sjanse for å faktisk forandre USA tilbake til sine originale røtter.
Dersom (Darwin forby) Ron Paul er blitt for dårlig i helse til å ta presidentvervet, er det godt å vite at man har menn som Peter Schiff som kan plukke opp fakkelen og føre frihetsidealet videre.
Peter Schiff 2010!
Ron Paul 2012!

Gull er penger! (i Zimbabwe)De fleste har hørt om situasjonen i Zimbabwe, men la oss ta for oss situasjonen slik Leger uten grenser har beskrevet den:Landet som ble kalt Afrikas kornkammer har under president Robert Mugabes regjeringstid gått fra å være regionens brødkammer til å mangle rent vann og grunnleggende matvarer og hygieneartikler. Verdens matvareorganisasjon anslår at 5.5 millioner mennesker, omkring halvparten av landets befolkning, risikerer å sulte i hjel i løpet av 2009.

Landet opplever også en koleraepidemi som er helt ute av kontroll. Siden 2003 har det vært registrert minst to kolerautbrudd i året i Zimbabwe.Epidemien blir verre og verre som følge av mangelen på helsepersonell, medisiner, transportmuligheter og mat for både helsearbeidere og pasienter. Den høye inflasjonen gjør også at mange ikke lenger har råd til å begrave sine døde.

De høye matvareprisene har også ført til en verdensomspennede epidemi av underernæring av barn under fem år.

Og da begynner vi å nærme oss årsaken til det som gjorde at et fruktbart og ressursrikt land nå opplever sult og død. Landet har ført en sosialistisk finans- og økonomipolitikk.
Mugabe innførte sosialismen i større og større grad. Først innførte han priskontroll på varer, deretter konfiskerte han all eiendom fra de hvite farmerne som stod for det meste av landets produksjon og gav eiendommen til sine gamle gerilja-soldatvenner. Og for å krone galskapen begynte han å trykke penger som gal for å betale regninger. Resultatet er at i november 2008 hadde inflasjonen økt til 13,2 mrd % pr mnd, dvs 516 trillioner prosent pr år. (516.000.000.000.000.000.000 %)

Vi har situasjonen der milliardærer i Zimbabwe altså sulter. I all sult, nød, fattigdom, analfabetisme og død påført av den sosialistiske politikken, så er det en god ting som vokser, nei, TVINGER seg frem som følge av krisen i Zimbabwe.

"I don't remember the last time I had zimbabwean dollars. They don't accept it in the shops."
Bønder på landsbygda innser at de ikke kan bruke de statlige papirsedlene som penger. Papirsedlene mister verdien sin over tid, noe som gjør handel umulig når man skal gjøre handel over lange avstander. Derfor graver og "panner" bøndene etter gull som de kan handle med handelsmennene.

Eldre og funskjonshemmede kan ikke grave. De lider. De dør. De er avhengig av at andre graver for dem, eller at noen vil ta imot de statlige papirsedlene. (SKJER IKKE!)
Det beste håpet for de eldre i Zimbabwe er at Mugabe ikke griper inn når det etterhvert vil vokse frem mennesker og bedrifter som tar vare på gullet, og utsteder kvitteringer for dette. Altså private penger med sikkerhet i gull.
Slike penger vil ha like mye verdi som gull, men de er mye enklere å håndtere, enn å veie gull, og også eldre og funksjonshemmede kan erverve seg slike penger uten å måtte grave etter dem.
Denne løsningen BURDE også Norge ha, men vi trykker papirpenger som dasspapir.
Må også Norge oppleve en krise før vi får EKTE penger?

tirsdag 17. februar 2009

Politikerbilde

Slenger opp et bilde ettersom jeg ikke ville at det BARE skulle stå at jeg har registrert meg på bloggurat her.
Dette bildet mente flere av mine beste venner passet for en politikerspire, ettersom "alle" politikere sier en ting, og gjør noe annet. (two-faced)


mandag 16. februar 2009

RETTFERDIGE lover og straffer

Hva må til for at borgerne skal ha respekt for landets lover og regler?
Dersom borgerne skal la rettferdigheten skje fullest gjennom en nøytral domstol, så må de føle at lovene, og straffene er nettopp rettferdige.


Ettersom Martin tok den flotte TVen da han flytta ut, ble jeg nødt til å dra frem den lille drittTVen min. Jeg mangler fjernkontroll, og gidder ikke gå og skifte kanal. Jeg blir sittende og se på "BUSTED" på MTV. Jeg kjente rett og slett sinnet vokse inne i meg.
Nå skal jeg ikke bruke denne ene episoden til å dømme et rettssystem, men ettersom det er fra USA vi får både "BUSTED", "COPS" osv. Serier som følger politiet når de stopper borgere, tar fullstendige kroppsvisiteringer og ransakelser av biler og hjem.
Jeg er enig i at politiet skal stoppe bilister når det er mistanke om fyllekjøring o.l. men det vi ser i USA vitner om et system som har misforstått grunnlaget for lovene våre.

"BUSTED" viste en "forbryter" som ble dømt for å oppbevare hasj for ca 50 dollar. Han fikk en fengselsdom på 1 år, og en bot på tusen dollar. Dersom denne "kriminelle" blir dømt en gang til, for et hvilket som helst lovbrudd, så kan personen ende opp med 20 års fengsel. For å ha oppbevart en pose tørket gress...

På den andres siden har vi det norske systemet hvor voldteksmenn går fri fordi dommere mener straffene er "for strengere". Og da snakker vi om straffer som i verste fall sender voldtektsmenn ut i samfunnstjeneste og i beste fall i noen år.
Mordere får permisjon, og politiet har ikke midler til å ta alle sakene. Faktisk har fengselet KØER, selv om staten slapp ut fanger tidligere for å gi plass til nye fanger.

Det amerikanske systemet er feil. Man skal ikke dømmes til 1 års fengsel for å oppbevare en pose tørket gress som man kan ruse seg på. En "forbrytelse" uten offer.
Dersom borgerne blir dømt for handlinger de ikke anser for å være reelle forbrytelser, så mister lovene sin troverdighet og rettssans.
Det norske systemet er også feil. Dersom borgerne ikke kan stole på at rettsvesenet straffer reelle forbrytere på en måte som virker rettferdig, så mister rettsvesenet sin troverdighet og tiltro.

Vi trenger RETTFERDIGE lover som er enkle å forholde seg til, og som bare gjelder saker hvor det faktisk er et offer. Lover som beskytter borgerne mot voldtekt, drap, vold, svindel, tyveri osv. Derimot skal det ikke være noen lover som bestemmer hva borgerne ønsker å gjøre med sitt liv, hva de skal spise, drikke, røyke, ligge med, gifte seg med osv. osv.
Det klarer fint borgerne selv å finne ut.

Vi trenger også et rettferdig RETTSSYSTEM som dømmer de kriminelle til straffer som er rettferdige i forhold til den forbrytelsen de har gjort. Tyveri av en sjokolade skal ikke resultere i fengsel, men drap skal bety fengsel. LENGE. Det er borgernes rett til å være beskyttet av et rettsystem som tar ofrene på alvor, og ikke de kriminelle.

fredag 13. februar 2009

SU-leder, ond og mer...

Leder i SU beviser at hun ikke kan verken økonomi eller forstår hva rettigheter er i "Ny Tid". Hun skriver følgende:

Det er på tide å gjenreise den sosiale boligpolitikken.
Å bo er både et grunnleggende behov og en rettighet.


 • At mennesker har et behov for å ha et sted å bo er i mange tilfeller riktig.
  Mennesker har behov for mange ting, men det at man har et behov betyr ikke at man har RETT til noe.
  Dine behov må ikke gå på bekostning av andres liv og må ikke oppfylles av andre gjennom tvang. For dine behov er det DU ønsker og begjærer, og derfor er det du som individ som må søke og oppfylle disse ønskene selv.
  Du som individ kan ikke forvente at andre skal gi opp sine behov, ønsker og drømmer for at du skal få dine behov oppfylt. På samme måte kan ingen kreve at du skal oppgi dine drømmer, behov og begjær for å oppfylle deres.
  DU som individ har en RETT til å søke lykken, og det finnes bare et system som ivaretar alle menneskers rett til å søke lykken uten tvang fra, eller av andre. Og det systemet kalles kapitalisme.

Men selv om SU-lederen har misforstått hva som er rettigheter og har et absurd forhold til behov, så kommer det fram enda tydeligere hvordan hun ønsker å praktisere ondskapen.

Kommunene må bygge, kjøpe og ekspropriere en hel masse boliger som for en billig penge kan leies av ungdom som er lei av å gi bort pengene sine til overklassen. [.]

 • I SU-lederens hode, er et behov noe som gir deg rett til en form for verdi. Dersom du har behov for mat, har du også en rett på å få mat. Dersom du har et behov for et sted å bo, har du automatisk en rett på å få bolig.
  Men SU-lederen er et voksent menneske. Ikke engang i hennes hode, så kommer disse verdiene dalende ned fra himmelen. SU-lederen er veldig klar over at disse verdiene må skapes, og derfor sier hun at det er kommunene som må bygge og kjøpe disse boligene. I praksis betyr dette at arbeidende mennesker må arbeide ekstra mye, for å betale for at andre mennesker skal kunne få et sted å bo.
  Vanlige mennesker som arbeider og sparer for å kunne bygge sitt eget sted å bo, må arbeide opptil dobbelt så mye for å dekke inn all skatten som SU-lederen ønsker for å gi til de som "har et behov".
  Men hva skjer når denne arbeideren har arbeidet, tjent penger og spart nok til eget sted å bo? SU-lederen ønsker et system der arbeideren når som helst kan miste sitt hjem, fordi det er andre som har behov for den. Jeg kaller det tyveri, hun kaller det "ekspropriasjon".

Finanskrisa forteller dessuten ungdom i Norge at det å ha arbeid ikke er en selvfølge, [.]

 • For første gang har SU-lederen et poeng. Men det er ikke slik SU-lederen ønsker det. SU-lederen ønsker at alle (også her) skal ha en RETT til arbeid. Denne retten kommer i SU-lederens hode som selvfølge av at menneske har et behov for arbeid.
  Igjen må man spørre hvem skal sørge for dette behovet? Hvem skal, eller enklere, hvem VIL ansette noen som ikke har annet å tilby enn sine behov? Mennesker som ikke tilbyr annet enn behov, tilbyr ikke noe som andre mennesker ønsker. De menneskene som tilbyr arbeidskraft og kunnskap, de tilbyr noe som andre har bruk for, og derfor er villige til å betale for.
  Deres behov for arbeid vil bli dekket, ikke fordi de hadde et behov, men fordi de tilfredsstilte sine medmenneskers behov for arbeidskraft eller kunnskap.
  De menneskene som ikke har særlig arbeidskraft eller kunnskap å tilby, vil heller ikke kunne vente seg særlig arbeid. Slik MÅ det være, for ellers vil de dyktige måtte vike for de dårlige, de kloke for de dumme og de oppfinnsomme for de bakstreverske.

SU-lederen kan ikke økonomi. Hun er et ondt menneske som vil stjele fra ærlige mennesker og la late, dumme, udyktige mennesker leve på fruktene til de som ønsker å gjøre noe med sitt eget liv.
Problemet er at hun er ikke alene. Hun er leder i SU, og representerer meningene og oppfatningene til en hel ungdomsorganisasjon som synes det er BRA å stjele.
Det er BRA å kvele de kloke. Det er FLOTT å gi til late mennesker.

Jeg skulle ønske det bare var lederen, men sannheten er at det er hele SU, og ikke minst en samlet venstreside som stiller seg bak disse onde ideene.

onsdag 11. februar 2009

Valget i Israel - Heia Netanyahu!

Kadima og statsministerkandidat Tzipi Livni ser ut til å ha gått av med en "seier" i dette valget. De blir det største partiet, men partiene til "høyre" for Kadima ser sent tirsdag kveld ut til å få flertall.

Ettersom jeg ikke kjenner de israelske partiene godt nok, kan jeg heller ikke uttale meg særlig om de forskjellige. Men jeg vil anta at disse "høyrepartiene" ikke representerer frie markeder, liten stat og individuell frihet. De fleste er vel det man kan kalle konservative, nasjonalistpartier. (av ren gjetning)

(OPPDATERT: etter å ha faktisk lest litt, så oppfatter jeg partiet "Likud" som et parti som står for økonomisk liberalisme og individuell frihet sålangt dette er mulig i Israel idag. Derfor heia Benjamin Netanyahu!)

Takk til Sosialdemokratiet.no for dette flotte VALG-O-METERET.
Her kan du svare på spørsmål, orientere deg i det politiske landskapet i Israel og finne ut hva du burde/ville stemt i Israel.


mandag 9. februar 2009

"Min tanke er fri..." og hva med kroppen min da?

Din tanke er fri,
hvem tror du den finner.
Den flykter forbi, slik
skygger forsvinner.
Den kan ikke brennes,
av fiender kjennes.
:/: Og slik vil det alltid bli:
Din tanke er fri! :/:

Kampen om tanken og ytringsfriheten er går bedre. De som forsvarer ytringsfriheten har vunnet en viktig kamp mot ytringspolitiet på venstresiden.
Det er selvfølgelig trist at vi hadde den rødgrønne regjeringen da vi trengte ytringsfriheten aller mest, under karikaturstriden i 2006, men som sagt; det ser kanskje lysere ut.

Hva så med kroppen vår?
Den er jo fri sier du kanskje, men om vi går det norske samfunn dypere i sømmene så ser vi at kroppen ikke er vår, men vi har fått "lov" av samfunnet til å bruke den på mange måter vi ønsker.
Idag har flertallet gjennom staten lov til å bruke vår kropp i et tidsrom uten vår godkjennelse, har rett til å begrense vår kroppslige adferd og bestemme hva som skal inn i vår kropp.

Dette kommer til uttrykk gjennom f.eks verneplikt, prostitusjonsforbud, narkotikaforbud, stengetider for alkoholvarer osv.

På samme måte som sosialistene vil beskytte oss fra ekstremistenes handlinger som kan ramme oss om vi ytrer oss mot deres religion, vil sosialistene beskytte oss fra enderesultatene som følger bruken og praktiseringen av f.eks røyking og prostitusjon.
Hvor får sosialistene denne troen på at de har rett til å bestemme over vår kropp, vårt produkt og våre liv? Kanskje er sosialistene en større del av vår kristne kulturarv after all:

1.korinterbrev, kap 6.
18 Hold dere langt borte fra hor! All synd som et menneske gjør, er utenfor kroppen. Men den som driver hor, synder mot sin egen kropp. 19 Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. 20 Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære!"

Dette er fra bibelen, men med litt andre ord, så kunne dette vært sagt fra en sosialistmunn. "Dere tilhører ikke (lenger) dere selv. [.] Bruk da kroppen til STATENS(Guds) ære!"

Om vi mennesker er i besittelse av en "hellig ånd" som bor i oss mennesker, og som vår kropp er et tempel for, så er denne helligheten det vi kaller Fornuften.
Kast alle ideer om at andre eier din kropp. Din kropp er din, og er fri. Du står fri til å eie og bruke din kropp slik du ønsker. Ingen har rett til å ta deg inn i slaveplikt, eller nekte deg å gjøre noe med din kropp.

Hvorfor er kroppens frihet så viktig?
Moria fra Afghanistan kan stå som et viktig eksempel.

Tvangsgiftet, voldtatt, fengslet, risikerer døden pga. voldtekten som ble utført på HENNE.

lørdag 7. februar 2009

Nei til demokrati, ja til republikk


Ja, dette var jo en skremmende tittel.
NEI til demokrati....
Uff, det må jo bety at jeg er imot folkestyre og det som verre er.
Nei, det gjør det ikke. For venstresidens definisjon av demokrati er en perversjon. Venstresidens definisjon av demokrati er flertallstyranni og mobbevelde.

Demokrati (folket styrer) er en god måte å leve på, men dersom vi skal ha en måte å styre på, så må styresmaktene være reduserte.
Derfor er Republikk den beste styresformen. Ikke et demokratisk styresett hvor 51% kan vedta hva-som-helst

fredag 6. februar 2009

Politikken på sitt beste! (verste)

Politiske kommentatorer gnir seg i hendene, folket sitter med ansiktet i hendene og vi som arbeider med politikk har hendene fulle. Både regjeringen, og Stortingspartiene leverer saker som gjør at vi nå ser politikken på sitt beste. (verste?)


Regjeringen vil stramme inn skjenketidene til klokken 02.00 i HELE landet.


 • Prinsipp
  Det prinsippielle er at enhver ny regulering av næringslivet (utelivet i dette tilfellet) er en handling fra formynderstaten, og fører sakte men sikkert til et mindre fritt samfunn.

 • Praksis
  I praksis betyr dette at vi kommer til å se en vridning i hvordan nordmenn fester, men ikke på den måten som politikerne håper. Etter at Vadsø strammet inn skjenkereglene sine, så har det blomstret frem flere hjemmefester, og disse blir flittig besøkt av nachspiel-gjester som kommer fra byen klokken 2, men som ikke vil gi seg. Horten har også vært stengt fra klokken 2 i snart et år, og de ansatte i utelivet opplever også der mer brål

 • Løsning
  FrP-politikk. Fjern statlige begrensninger på utestedenes skjenketider, og la disse bli bestemt av kommunene. De kommunene som lar utestedene skjenke til tidlig morgen om de ønsker det, vil oppleve at volden, og det samlede alkoholforbruket går ned.
  Årsaken er selvfølgelig at dersom utestedene har mulighet til å være oppe så lenge de ønsker, så vil folk gå hjem til forskjellige tider, og ingen vil "skyndte seg" for å rekke en øl eller 3 før stengetid.

Erna Solberg lager en fin maktplan om å redusere departementene og byråkratiet, samtidig som Per-Kristian Foss ønsker å bli partiets statsministerkandidat. • Prinsipp
  Høyre har dessverre ikke prinsipper

 • Praksis
  Høyre skaper ENDA større uro og misforståelser på borgerlig side. ER det Erna som er Høyres Statsministerkandidat, eller ikke?
  JEG tror, at Ernas tid snart er omme, og Oslo Høyre som vanligvis er litt fremfor resten av Høyre, har innsett dette, og prøver og redde Høyre fra å synke til bunns med (Fj)Erna.

 • Løsning
  Fremskrittspartiet.
  Jens Stoltenberg lo av Høyre, men Jens kan ikke le av FrP. En stemme til Høyre er kanskje en stemme til en status quo Venstre/KrF-regjering, men det kan også være en stemme for en høyreorientert FrP-regjering.
  For å være helt sikker på at vi får en ny regjering med tyngde i god høyreorient politikk, så bør høyrevelgere, såvel som alle andre stemme Fremskrittspartiet

tirsdag 3. februar 2009

Å herregud som de ror...

KrF sier nei til ny blasfemi-paragraf
Kirken sier nei til ny blasfemi-paragraf
Stortingspresidenten fra Arbeiderpartiet refser Jens Stoltenberg
AUF er imot, og enkelte rødgrønne stortingsrepresentanter nekter å stemme for en ny blasfemi-paragraf.

Nå er regjeringen ute å ror...
Det som skulle bli Senterpartiets "verdiseier", er blitt en sak som ikke bare sender Senterpartiet langt ut i mørkemenn-kroken, men den viser Arbeiderpartiet og SV som ryggløse.

Men dersom de rødgrønne taper valget, så kan Jens bli proffesjonell roer.
For makan til roing har jeg ikke sett på lenge.

"Vi vil styrke ytringsfriheten"

Hah!

mandag 2. februar 2009

Bevar ytringsfriheten

«Jeg er helt uenig med deg, men vil kjempe inntil døden for din rett til å si det du sier.»
- Voltaire


13,01% av landets befolkning er representert på Stortinget gjennom Senterpartiet og KrF som tilsammen har 22 av landets 169 stortingsplasser.
Dette er et veldig klart mindretall, og deres særstandpunkt som f.eks sterke religiøse standpunkt vil bli stoppet av et flertall i Stortinget som ønsker å sikre ytringsfrihet, trosfrihet og den sekulære staten.

Dessverre er vårt demokratiske system åpent for partipisk og hestenhandel. Resultatet er:
13.01% av landets befolkning innfører en stående trussel om rettsak mot landets befolkning dersom de ytrer seg for "frisinnet" mot religioner.
13,01% av landets befolkning kommer til å gjøre Norge til latter for hele den vestlige verden og sette oss i bås med Syra, Saudia-Arabia, Iran og andre sterk religiøse stater.


Vi har sett det i alle landets aviser.
Senterpartiet TVINGER Arbeiderpartiet og SV i kne, og presser gjennom blasfemi-paragrafen i en ny drakt. (Den utvidede rasismeparagrafen)
Stortingsrepresentantene fra Arbeiderpartiet og SV ønsker ikke å stemme for denne loven. Det gjør heller ikke den borgerlige siden bortsette fra KrF.
Mini-partiet SP presser gjennom lovsaken som begrenser ytringsfriheten, og for hva?

Dette kunne ikke Navarsete svare på når hun satt på Tabloid. Hennes støttespiller dro frem voldelige religiøse mennesker som årsak.
Selvfølelig skal vi ha lover som beskytter oss mot slike mennesker, men det er VOLDEN, og ikke troen vi skal slå ned på.

Det er en veldig stor motstand mot dette lovforslaget. Og jeg foreslår at alle bruker 2 minutter for å skrive under på oppropet mot lovforslaget.

http://opprop.info/

Ytringsfriheten er IGJEN truet. Denne gang fra den rødgrønne regjeringen selv. Denne regjeringen har ikke lært noenting fra Muhammed-karikaturene. Arbeiderpartiet har ikke lært noe fra den gang Salman Rushdie ble truet på livet etter å ha gitt ut "Sataniske vers".

De rødgrønne er en fare for ytringsfriheten og våre andre vestlige verdier som trosfrihet, eiendomsrett osv.
16. september er det valg igjen. Stem for en ny borgerlig regjering som kan beskytte ytrerne, og ikke voldsmennene. Stem på Fremskrittspartiet

søndag 1. februar 2009

Helg og debatt

"Do I really look like a guy with a plan? I'm a dog chasing cars. I wouldn't know what to do with one if I caught it! You know... I just do things."

Ah, spontanitet... Me likes!
Jeg liker spontane mennesker. Mennesker som kan finne på forslag å gjøre helt plutselig, og som blir med på ting når jeg spør om ting også.

Derfor var det særdeles HERLIG når sentralstyremedlem Petter Kvinge Tvedt kommer på lørdagskvelden og sier:
"Kyle, du skal på debatt imorgen om skole."

JA! Det er slike... spontane utfall som gjør ting så... spennende.
Enten det er å plutselig reise på en fest i Bergen, bli med ut på kino, reise til Sverige...
Det trenger ikke være mye, men det er så herlig å bare... "do things."

Forsåvidt gikk Elevorganisasjonens debatt om skole glimrende. Mange gode poenger, og mer seriøs enn en gjennomsnittlig skoledebatt. So it was good good fun!