mandag 19. januar 2009

Bondevik III

Husker du Bondevik-regjeringen?
Den mest upopulære regjeringen i nyere historie? Regjeringen som ikke kan vise til særlig politikk? Hvor Venstre hadde flere statsråder enn stortingsrepresentanter pga. politisk spill?
Vel, nå ønsker Høyre, Venstre og KrF en ny Bondevik III-regjering.


Dagens regjering har vist hvor norsk venstreside ligger. Den har vist hvordan et flertall kan føre "målrettet" (men feil) politikk i Norge.
Vi vet retningen til dagens regjering, men hva blir politikken til en ny Bondevik III-regjering? En regjering med (for) stor tyngde i sentrum er det samme som status quo:
  • Det er en regjering hvor bordbønn og melkekvoter blir viktigere enn finanskrise og energikrise.
  • Det er en regjering som ikke tar et oppgjør med samrøret av politikk og arbeidsliv.
  • Det er en regjering som ikke fører landet i en ny retning

Kort og godt er en ny regjering med Bondevik-partiene ikke særlig forskjellig fra en Arbeiderpartiregjering.

Spørsmålet som Høyre, og spesiellt Høyre-VELGERE må stille seg er om de ønsker sentrums/Arbeiderpartipolitikk, eller om de ønsker å leve i regjering med et liberalistisk Fremskrittsparti og føre mer høyrepolitikk.
Erna påsto at det viktigeste for Høyre var å få størst mulig gjennomslag for sin politikk. Det får de med Fremskrittspartiet, ikke med sentrum.

Det er ikke plass til 4 partier i en ny regjering. Det er bare plass til Siv og Erna.

2 kommentarer:

Olve Hagen Wold sa...

Er så enig, så enig.

Sebastian sa...

Du har rett i at Høyre nok vil få gjennomført mest Høyre-politikk med FRP i regjering. La oss bare håpe at alle parter vil være med på å bevege seg mot hverandre. Sånn jeg ser det er Venstre og KRF de viktigste nøklene til en borgerlig regjering. FRPs standpunkt om å kun støtte regjeringer de selv er en del av er forståelig. Mens det å klage over Høyre i denne situasjonen, blir idiotisk.