torsdag 4. desember 2008

Årets mest ødeleggende forslag

Da går prisen for årets mest ødeleggende forslag til SV og Ap. Med en fryktelig rødgrønn regjering så var det jo ventet at de skulle gjøre noe som skulle sette det norske samfunnet tilbake i tid både konkurransemessig og samfunnsmessig.

Nå har det vært mange feilgrep og ødeleggende reguleringsinngrep i økonomien og det norske folks frihet, men nå har SV og Ap tatt kaka.

De vil ha makspris på husleia

Dette har en prinsippiell del, og en økonomi-praktisk del.

Den prinsippielle er enkel.
Stay outta my life. Det å inngå bindende kontrakter angående leieforhold er en frivillig sak, og staten skal ikke regulere innholdet, men bare sikre et rettsapparat for å sikre at kontrakten holdes.

Den økonomiske delen er hvordan markedet reagerer.
Sosialister kaller høye husleiepriser for "hushaienes grådighet". For sosialister som lever i en særdeles enkel verden så er dette sikkert et flott fiendebilde, men sannheten er en annen.
Nå som vi er i en sosialistisk grunnet finanskrise er bankene mye strammere på å leie ut penger til f.eks privat boligbygging. Høye husleiepriser er et tegn på at markedet nå ønsker flere boliger til leie, ikke eie. Høye priser kommer også av at det ikke leveres nok leieboliger på markedet, noe som også tilsier at det lønner seg å kjøpe bolig, for deretter å leie den ut.

Når flere gjør dette vil tilbudet av leieboliger øke og dekke etterspørselen som har vært av leieboliger. Når behovet blir dekket, blir det igjen større kamp om leiekundemarkedet og det blir konkurranse på pris og kvalitet og leieprisene vil falle. mot en såkalt likevektspris.

Dette er dersom man lar markedet være fritt, og man ikke hindrer frie leiepriser og fri bygging av leiligheter etter etterspørsel og behov. Men hva er realitetene?

Realitetene er at vi har strenge reguleringer på hvor, når og hvordan man kan bygge boliger, noe som gjør det vanskeligere å eie egen bolig til bruk eller utleie. Og nå har altså 2 av regjeringspartiene kommet med maksprisforslag.

Innføres maksprisregulering vil det bli mindre lønnsomt å eie bolig.
"Hurra!" roper sosialistene. "Mindre til bolighaiene som ønsker å utnytte leietakere."

Feil. Det eneste maksprisregulering vil føre til er at utleier ikke har noen grunn til å pusse opp leiligheten, da han ikke vil få noe igjen for en slik investering.
Ettersom det ikke blir pusset opp, vil store bygårder etterhvert forfalle. I andre bygårder vil det fortsatt bli gjort oppussinger, men det er fordi leietaker må betale ekstra summer "under bordet".

For de som er i en etableringsfase og enda ikke har råd til å kjøpe eget sted å bo, ser fremtiden mørk ut. Når det ikke lønner seg å leie ut, vil boligbyggingen selvfølgelig stoppe opp, og det blir kø på å sikre seg gode leiligheter.

Jeg ser at SV og Ap har tatt utgangspunkt i leiepriser i Oslo, noe som får meg til å lure på om det er nettopp Oslos leiepriser som skal være gjeldende i hele landet. For det er veldig stor forskjell fra by til by, og by og land.

Resultatet fremover blir at selv om sentralbanken nå setter ned renta, noe som skulle tilsagt at vi ville sett mer boligbygging, så vil flere måtte bli boende hos sine foreldre i enda lengre tid.

3 kommentarer:

LordMarius sa...

Det finnes tydeligvis virkelig ingen grenser for kontrollmanien til disse sosialistiske fehuene. Hvor dumme er det egentlig mulig å bli?

Kyle sa...

Jeg hørte av en god venn at å være liberalist/objektivist er en intelligenstest

Jeg blir mer og mer enig...

Veien til Helvete er som kjent brolagt med gode intensjoner

Lars Joten Tangen sa...

Lol. I må bare brekke me.
Eneste sosialistan tenke på e jo å få oss mest mulig lik Sovjet tida. Har dem ikke forstått at 61 milliona mennska døde under Sovjetunionen egentlig? Og koffor skal dem hylle alt som har med grusomhet og totalitarisme når dem e selverklærte pasifista?
Latterlig.