torsdag 4. desember 2008

Desemberkalender 4. dag

Et råd til Høyre:

Jeg vet at Høyre holder på Erna fordi det tar seg dårlig ut å kaste partiledere uansett om de er grå, fantasiløse og har få planer for fremtiden til partiet.

Men idag er det Høyre som skal få et råd i desemberkalenderen.
Dersom/når valget i 2009 går dårlig enn 2001-valget (21.2%) så bør Høyre kaste Erna og få inn den ideologiske Michael Tetzschner som partileder.

Tetzschner har erfaring som partileder gjennom å lede Oslo Høyre. Han kunne også meddele at han ønsket skattelettelser på størrelse med Fremskrittspartiet. (FrP=30 Tetzschner= 27)
La meg bare ta ut et helt utsnitt fra VG-artikkelen:

- Vi i Oslo Høyre ønsker og kommer til å jobbe med forslag frem mot vårens landsmøte, hvor vi foreslår å fjerne toppskatten, arveavgiften og formuesskatten.
- Dere vil fjerne toppskatten helt?
- Ja. Samlet gir de tre lettelsene en budsjetteffekt i statsbudsjettet på 27 milliarder kroner.
Han fremholder at effekten blir mindre, fordi lettelsene utløser nye inntekter til staten.
- I dag bruker vi 90 milliarder kroner av oljepengene hvert år. Statsbudsjettets utgiftsside er på over 1000 milliarder. Det er i den sammenhengen 27 milliarder kroner må sees, sier han.
Frp-vennlig
Tetzschner ble historisk da han i 1990 var byrådsleder for konstellasjonen Høyre, KrF og Frp: En fremtidsdrøm for mange Høyre-folk i dag. Han vil ikke holde Frp ute i kulden.
- Ingen bør være diskvalifisert i utgangspunktet. Resultatet av valget avgjør, så får vi ut fra det og styrkeforholdet, se på mulighetene.

Ingen kommentarer: