mandag 15. desember 2008

desemberkalender 15. dag - Et vervet forsvar!

Gratulerer godtfolk!
På desemberkalenderens 15. dag presenterer jeg flertallets innstilling til forsvarspolitikk i FrPs utkast til nytt partiprogram:

"FrP ønsker å avvikle vernepliktsordningen, og erstatte dagens forsvar med en vervet, profesjonell styrke. Dette vil bidra til å igjen sette forsvaret i stand til å løse sine oppgaver."

Verneplikten er en umoralsk slaveplikt som ikke er forsvarlig.
De som havner i forsvaret er ikke der fordi de har valgt det selv, de er der fordi de MÅ, og fordi de har valgt å holde seg i såpass god form at forsvaret faktisk ønsker dem.

En vervet, profesjonell styrke er moralsk, fordi nettopp vi som nordmenn dermed betaler våre medmennesker for å beskytte oss mot ytre fiender. Ingen er tvunget til å stille i uniform for å sikre vår trygghet, de gjør det av sin egen overbevisning. Og det skal vi være takknemlige for.

8 kommentarer:

Liberalisten sa...

Det kommer en dag da trusselbildet vil endre seg, og når den dagen kommer står vi ikke rustet til å møte den eventuelle utfordringen.

Kyle sa...

Føler du at vi står rustet til å møte eventuelle utfordringer idag?

Såvidt jeg vet er verdens største militærmakt en vervet militærmakt

LordMarius sa...

Og hvem skal beskytte oss mot vervehæren? Å holde seg med en hær er helt greit så lenge det gjøres på frivillig basis, både for de som ansettes og de som ansetter. Kan jeg få lov til å slippe å være slave for dere som vil ha denne hæren?

Kyle sa...

Nei Lord Marius, DENNE slipper du ikke unna. Her skal du være slave for felleskapet! Mohaha! ;)

Det er vel det som på fint kalles minimal tredjepartsskade.
For å beskytte oss mot vold så må vi ha en rettstat med voldsmonopol med evne til å beskytte oss mot bøllete individer og stater.

Jeg er enig i at den som leverer tjenestene (politi/bevæpnede styrker) gjerne kan være private, men dette er et statlig ansvar

LordMarius sa...

Problemet, unge Finnsand, er at staten tyr til vold for å forsvare folk mot vold. Blir ikke det litt som å pule for jomfrudom?

Kyle sa...

Jo, man må velge mellom 2 onder.
Man kan enten annonsere at landområdet kjent som Norge er fritt for statsmakt og ikke engang ha forsvar og rettstat

men da tror jeg våre naboland hadde tøyet sine egne riksgrenser betraktelig.
Og mennesket søker trygghet, så om det ikke finnes en felles rettstat, så er det alltid familier som er villige til å beskytte enkeltborgere til høystbydende.
(Gudfaren, Sopranos, Capone, du kjenner gjengen)

LordMarius sa...

Men den retorikken der kan man jo snu om til å gjelde absolutt alle områder i "samfunnet". Det er en helt prinsippløs måte å se ting på.

Jeg mener at ingen skal ha noen rett til å utsette meg for tvang i den gode hensikts tjeneste. Om det så er for å angivelig tilby meg en helsetjeneste jeg angivelig ikke ville kunne kjøpe på egen hånd, eller for den saks skyld å angivelig tilby meg en beskyttelse mot vold jeg angivelig ikke ville kunne kjøpe meg på egen hånd.

Jeg vil minne om Washintons udødelige ord; - Those who willingly trade freedom for liberty deserves neither, and will get neither.

Om de som gjør meg til slave heter Don Corleone eller Don Stoltenberg er for meg revnende likegyldig. Jeg ville kanskje ha større mulighet til å forsvare meg selv mot Don Corleone, da hans territorie og mengde innkrevde beskyttelsespenger nok ville være mindre enn Don Stoltenbergs er.

Forøvrig vil jeg minne om at det beste nasjonale forsvar er et væpnet folk som ikke er underlagt noen sentralmakt med makt til å annonsere en nasjonal overgivelse. En okkupant vil sjelden ta seg bryet med å skyte seg fra hus til hus.

Kyle sa...

http://www.aynrand.org/site/PageServer?pagename=arc_ayn_rand_the_nature_of_government

Jeg vil anbefale å lese Ayn Rands essay "The nature of government".

Anarki er bare en hårsbredd fra totalitarisme Lord Marius. Men jeg ser tvangstankegangen