mandag 10. november 2008

Obama is getting ready

Obama forbereder seg og undersøker på hvilke områder han kan gjøre endringer på dag en.
Dette blir selvfølgelig sett på som positivt.

La meg da minne om at når FrP gjennomgikk forberedelser som var tilnærmet NØYAKTIG like, så ble det sagt at dette var et angrep på demokratiet, og vi undergravde demokratiet.
Kanskje har vi det til felles med Obama at vi ser behovet for forandring og fornying med en gang vi får sjansen?

1 kommentar:

Lars Joten Tangen sa...

Forandring er vel det beste ordet på det som trengs i Norge nå. Alle systemene og omtrent alt må forandres på. Landet vårt er i ferd med å råtne på rota.