torsdag 6. november 2008

Økonomi i barndommen


Da jeg var "mindre" og bodde på Mosterøy hendte det ofte at jeg og mine venner gikk ut i en skogmark for å leke. Der hadde vi bygget en base med murer og hytter og rett og slett lagt mye arbeid ned i dette.

I en annen kant av skogmarka var det en annen kompisgjeng som hadde base, og som følge av to konkurrende baser så drev vi både handel og "kriging".
Derfor gikk det stor prestisje i å lage de flotteste tresverdene med utskjæringer o.l. De beste buene med kraftig spenn, skjold, piler osv.

Alle disse tingene trengte materialer, og de trengte arbeidskraft.
Her lærte vi om en fri markedsøkonomi.

Noen VAR bedre enn andre til å lage gode sverd, og derfor var det lett for disse individene å få gode mengder materialer for sine tjenester. Deres kompetanse gjorde at de kunne ta seg bedre betalt, fordi deres tjenester var så sterkt etterspurt.
På samme måte tar både leger, advokater og bankdirektører seg godt betalt. Ikke fordi de er en i heldig posisjon, men deres kompetanse gjør at markedet etterspør og tilrettelegger for dette.

For de av oss som IKKE hadde særlig mye kompetanse på å lage gode våpen og skjold, så lå vår mulighet i å skaffe materialer vi kunne bytte mot tjenester. Vi måtte frembringe kapital.
La oss ta eksempelet med piler.
En god pil besto av flere deler for å gjøre den både god til bruk, men likevel trygg fra å faktisk skade noen. Våre piler besto av:
  • Tomatpinner som pil
  • 2 spikre på spissen for å gi tyngde
  • Vinkork på spissen for hindre skade
  • papirteip for teipe spikrene til pilen og markere eierskap til pila

Dersom det var mangel på bare én av disse komponentene så ville pilene bli mer verdt i forhold til andre varer og tjenester. Oversatt betyr det at prisen på piler steg. Ikke fordi noen var grådige, men fordi alle trengte piler, og når det er mangel på materialer til å lage disse, så er det de som kan tilby mest for disse som får dem.
På samme måte som leiligheter er dyre når det er mangel på tomter å bygge disse på, og alle andre varer og tjenester det er restriksjoner på, så vil prisen stige.

Markedet fungerer. Dette er eksempel på en såkalt "primitiv" økonomi uten en etablert pengeenhet som fungerer som utvekslingsmedium for alle varer og tjenester. Dette fungerer i en såpass liten økonomi som vi hadde i skogmarka, men ettersom det blir større variasjon av varer og tjenester, så vil ikke all handel kunne løses med ren byttehandel, og da ville et felles byttemiddel (penger) vokst frem.
Jeg skal senere ta for meg hva slags penger som hadde vokst frem, og hvorfor skogmarka kan vise at sosialisme ikke engang fungerer i en liten økonomi

Ingen kommentarer: