søndag 9. november 2008

Hvor ender lovene?


Flertallet har bestemt at kjøp (ikke salg) av seksuelle tjenester skal være forbudt i Norge. Man kan være uenig i loven på mange punkt både moralsk (retten til egen kropp, egne valg) og praktisk. (virksomheten flyttes under jorda)
Likevel kommer loven til å bli vedtatt, og da må man følge denne loven sålenge man oppholder seg innenfor landets grenser.
Men så kommer det noe nytt og SKREMMENDE.
Staten forbyr nordmenn å kjøpe sex i utlandet. Staten Norge kommer til å straffe individer med norsk pass for noe de gjør i et annet land.
Betyr dette at staten Norge EIER alle nordmenn og kan bestemme hva vi skal gjøre?
Lovene er ikke skrevet for å bestemme over folket.
Lovene er skrevet for å beskytte folket mot vold og overgrep. Men en stat kan ikke bestemme hva som skal være gjeldende i andre land. Jeg er interessert i å se håndhevelsen av et slikt forbud, men det som skremmer meg mest er praksisen som innføres om at staten skal bestemme over borgerne i utlandet.

5 kommentarer:

jakobsson sa...

Er ikke 100% sikker her men jeg syntes å huske noe en advokat i familien sa til meg ang. det.

Så lenge at landet enn besøker sine lover er strengere nn Norge sine så skal man følge de, men hvis de er "slakkere" så skal enn følge Norske.

Feks. aktiv dødshjelp som ikke er lov her og dermed kan vi ikke sende folk ut av landet til å dø heller.

Kyle sa...

Vil det si at vel alle norske turister som har vært i sørlige strøk og tatt en røyk på utesteder må bøtelegges fordi det er strengere lover om dette i Norge?

At dersom jeg røyker cannabis i Nederland så kan jeg vente meg streng straffeforfølgelse i Norge?

P.D. sa...

Formelt sett blir det jo et krasj, siden norsk politi ikke har jurisdiksjon utenfor Norge...Ingen har vel blitt dømt for noe slikt som du fremmer i eksemplene.
Uansett:
Ideen er basert på at man skal dømmes etter lovene man har mulighet, gjennom demokratiet, til å påvirke.

Kyle sa...

Jo, men man må da ha mulighet til å flykte fra de reglene man er så uenige med.
Nå blir reglene bundet opp til statsborgerskapet istedenfor landegrensene.

Betyr det at Russere skal følge russisk lov i Norge?

Anonym sa...

for å ver litt kjip, så er det disse lovene som gjør det ulovlig å lemleste muslimske kvinner i andre lover