tirsdag 11. november 2008

Frihet eller bedrevitenhet

Innstramning i skjenketider fører til mer bråk i gatene

Riksadvokat vil ha debatt om legalisering av hasj

Regjeringen innfører obligatorisk båtførerbevis

Her er det mange viktige debatter å gripe fatt i. Men alle kan vinkles opp mot ideologi.
Er du for frihet, eller tror du at du vet bedre enn alle andre?

Som tilhengere av liberalismen, følgere av Kardemommeloven og frihetselskere vil si:
  • La utestedene få skjenke hvor lenge de ønsker, og stenge når de ønsker.
    La folket få nyte alkohol hvor lenge de vil, sålenge de ikke forårsaker vold mot andre.
  • La folk benytte alle rusmidler som de selv ønsker å bruke. Retten til sin egen kropp betyr at ingen andre har rett til å bestemme hva en ønsker å røyke, drikke eller stappe i seg.
  • La folk som ferdes på havet gjøre dette uten å kreve at de har en statlig godkjent papirbit. Havet er fritt, og da bør ingen nektes tilgang til å ferdes der. Den enkelte har SELV ansvar for å skaffe seg kunnskap om hvordan en reiser trygt på havet.

Hva vil så sosialister, flertallsdyrkere, korporatister og facister si? De som mener og tror de vet bedre enn alle andre. De vil mer eller mindre si:

  • Folket må beskyttes fra seg selv. Derfor stenger vi utestedene tidlig slik at folk kommer seg i seng til en tid vi synes er moralsk forsvarlig.
  • Folket må beskyttes fra seg selv. Derfor kriminaliserer vi bruken av flere og flere rusmidler og begrenser adgangen på disse. Folket tar så mange dumme valg, så vi skal beskytte folket mot deres rusmisbruk ved hjelp av fengselsstraffer og tvangsinnleggelser.
  • Folket må beskyttes fra seg selv. Derfor krever vi at folket går gjennom det statlige for å få tillatelser til det aller meste. Folket har ikke "folkevett" og kan ikke ferdes uten offentlig regulering. Det ville blitt kaos. Vi vet best.

Så hvor befinner du deg?
Er du en del av de 90% som mener de vet bedre enn alle andre hvordan de skal leve sine liv?
Eller tilhører du mindretallet som ikke vil ha en stor stat for å kontrollere og styre dine medborgere?
Det samme mindretallet som bare sier: "La meg være i fred. Jeg er et fredelig individ som ønsker å leve mitt liv i fredelig samvær med mine medmennesker."

Er du en ekte frihetselsker?
call me, we'll have lunch


16 kommentarer:

Liberalisten sa...

Skjønner ikke tankegangen "havet er fritt", som sagt så er terroritalgrensen 12 nautiske mil og alt innenfor er statens norges ansvar.

MortenM sa...

Problemet her er at du anerkjenner at FN har jurisdiksjon til å vedta noe slikt.

Kyle sa...

Sålenge området ikke er avsperret, eller at noen har krevet eiendomsretten til området, så er det fritt frem.

Jeg kjøper ikke argumentasjonen om at "der ingen eier, eier kongen"
(idag staten)

Liberalisten sa...

Hva hvis en tanker ala Exxon Valdes kantrer og olje søles ut og inn på private eiendommer?

Anonym sa...

Ærlig talt, dette ble for dumt. Jeg pleier ikke å kommentere innleggene dine fordi man må få mene det man vil, men dette vitner bare om ungdommelig ideologi uten et snev av praktisk forståelse av den "virkelige" verden.

Grunnen til at båtførerprøven nå blir obligatorisk er fordi havet ikke lenger er spesielt fritt. Du må dele det med et stort antall andre mennesker og da er det viktig med en felles forståelse av reglene som gjelder på sjøen for å unngå ulykker og dødsfall. Du mener kanskje også at man burde kunne få ferdes på veien og i luften så mye man vil uten den fjerneste anelse om reglene som gjelder der?

Igjen, jeg tror du har en svært idiologisk men ekstremt lite praktisk oppfatning av dette problemet. Forøvrig frister dine tilsynelatende koblinger mellom sosialisme og fascisme meg til å kalle dine tanker for anarkistiske. Og pek meg gjerne til en kultur hvor det har virket.

Bli voksen, lev litt mer i den praktiske verden, litt mindre i den ideologiske, og forstå at ikke alt er svart og hvitt. Og siden jeg gir deg et slikt råd må jeg vel være en bedreviter som definerer alt du er imot, men denne gangen tror jeg faktisk at jeg har rett.

Kyle sa...

liberalisten:
Ser ikke helt relevansen av innlegget ditt. Men "forurenser betaler" er et flott prinsipp

anonym:
Selv om det er flere brukere på havet så betyr det ikke at det må/bør reguleres mer.
Og som jeg sa, så bør det være opp til alle brukere å selv skaffe seg den nødvendige kunnskapen de trenger for å ferdes på havet. Både kunnskap om felles regler, og kunnskap om å ferdes på havet

Sosialisme og facisme har likhetstrekk. Facisme har ofte bltt kalt "høyre-sosialisme". Korporatisme kort og godt. Staten styrer næringslivet gjennom reguleringer og innblanding i næringslivet.

Ja, på noen områder er jeg kanskje såpass frihetselsker at noen kaller tankene anarkistisk.

Jeg lever og arbeider i den praktiske verden like mye som mine eldre medmennesker, men jeg har et ideologisk utgangspunkt, noe som gjør at jeg ikke er med å bare bedriver dag-til-dag-politikk.

Olve Hagen Wold sa...

Men hvorfor FrP?

Kyle sa...

Olve Hagen Wold:
Fordi FrP er det partiet som ligger nærmest min ideologi og synspunkter og som har reel innflytelse på samfunnet

Olve Hagen Wold sa...

Populisme er det som ligger nærmest libertarianisme? Den var ny...

Kyle sa...

Olve Hagen Wold:
Innslag av populisme i FrP er sterkt redusert fra den tiden f.eks Jan Simonsen satt på tinget.

Jeg sier ikke at FrP har et perfekt partiprogram, og den som mener at sitt parti er perfekt er enten VELDIG heldig, eller veldig mye lik en sau i adferd og tenkemåte.

FrP idag er et parti som tar ideologi med seg i alt de gjør, i all sin tenkning, og alle sine synspunkter.
Men så er også FrP et parti som søker makt, og da må FrP moderere seg og kan derfor bare ta et steg av gangen mot et mer liberalistisk samfunn

Olve Hagen Wold sa...

Whut? FrP tar sin ideologi med seg i alle sine saker? Kødder du med meg?
FrP støtter frihandel, men når det kommer en krise går de plutselig inn for sosialistisk kontroll av markedet. FrP støtter frihandel, men er mot EU. FrP støtter frihandel, men er i mot fri arbeidsinnvandring. Faktisk støtter FrP frihandel helt til det får en negativ konsekvens, de snur med en gang folket gjør det. FrP er ikke konsekvente i sin politikk og de er ikke tro mot sin ideologi.

Olve Hagen Wold sa...

Noen flere eksempler; FrP støtter personlig frihet, men ønsker å bestemme hvilke forhold som skal være best. I det hele tatt, FrP støtter personlig frihet, men kjemper allikevel for de kristne moralverdiene som kun har som mål å undertrykke folks personlige frihet.

Kyle sa...

FrP var vel det partiet som hadde STØRST betenkeligheter med å gi ut penge... unnskyld, KRISEpakker til bankene.

FrPs holdning til EU er at vi støtter EØS, men vil la folket bestemme Norges fremtid med EU gjennom folkeavstemning.
Fri handel og fri flyt av arbeidskraft er FrP for.
Men å si at EU = fri handel er en grov forenkling.
EU er veldig flinke på å drive fri handel av varer og tjenester innenfør EØS-området, men de er GROVT proteksjonistiske mot alle andre land og unioner som produserer de samme varer og tjenester.

Ekteskapslov.
Det er en merkelig greie at vi i det hele tatt skal regulere ekteskapet.
Ekteskapet er en religiøs institusjon som den enkelte kirke, moske, meninghet eller trossamfunn må få lage egne regler om.
Så her er jeg uenig med partiet og alle etablerte partier forsåvidt

Olve Hagen Wold sa...

Jeg vet at FrP først var mot krisepakken. Problemet var at plutselig snudde dere og gikk inn for regulering. Dere er ikke konsekvente i deres politikk, for dere er et populistisk parti som snur med en gang folket gjør det.

Olve Hagen Wold sa...

At FrP er mot arbeidsinnvandring er et faktum du ikke kommer unna. Å være mot arbeidsinnvandring er det motsatte av frihandel, og det hører ikke hjemme i en liberalistisk ideologi. Men forklaringen er enkel; FrPs liberalistiske ideologi eksisterer bare i ditt hode. FrP er et populistisk parti, ikke noe mer.

Kyle sa...

Vi var ikke "plutselig" for å regulere markedet.
Frp vil fremdeles ikke detaljstyre lønningene i statseide bedrifter. Frp vil derimot at banker som benytter seg av statens krisepakke ikke samtidig bevilger seg bonuser og økte lønninger.

De bankene som mener de fortsatt har gode nok resultater til å dele ut bonuser, har heller ikke behov for statens krisepakke.

Og som fast ansatt i Stortingsgruppen, deltaker på gruppemøtene og aktiv i partiet i 4 år, så kan jeg trygt fortelle deg:

Vi er for at mennesker skal få komme hit og arbeide i det norske samfunn = arbeidsinnvandring.

Vi er imot ikke-bærekraftig innvandring som medfører store problemer innenfor integrering, kulturkonflikter og særtilpasning til etniske grupper.