mandag 6. oktober 2008

Verden til venstre, veien til mindre kunnskap


"Verden til venstre" er SVs initiativ til en debatt om hva slags venstreside vi trenger i årene som kommer, og hva slags visjoner og løsninger den skal kjempe for.Hva er så SVs visjoner og løsninger for f.eks..... tja... KUNNSKAP?
Det som vi skal leve av etter olja sies det.
Hva er SVs visjoner og løsninger der?
Vi vet at vi fikk et hvileskjær med SVs "kunnskapsminister" Djupedal og som satte norsk forskning tilbake fordi han mente at universitetene kunne bruke oppsparte lønn- og pensjonspenger til forskning.

Men ok, vi lar SV få en NY sjanse og ser hva de sier om forskning nå:

"Det brukes for mye penger på forskning i Norge. Forskningsinnsatsen bør reduseres med 1,5 mrd kroner."

Unnskyld meg? Dette må da være en løgn fra den nyliberale, rovkapitalisten Kyle?
Eller er det et sitat fra SVs sekretariatsleder på Stortinget; Thor Egil Braadland?

Dette er ikke en løgn. Dette er SV.

Ingen kommentarer: