mandag 20. oktober 2008

TV-Aksjonen

TV-aksjonen Blå Kors har som mål å hjelpe barn og unge som lider under voksnes rusmisbruk. Mange barn som vokser opp i familier med rusmisbruk, får ofte ikke tilstrekkelig omsorg og må i mange tilfeller ta på seg de voksnes oppgaver og ansvar. TV-aksjonen Blå Kors skal bidra til at disse barna får en bedre oppvekst og et bedre utgangspunkt for voksenlivet.

Denne TV-aksjonen er med å støtter den frivillige organisasjonen Blå Kors i deres arbeid. Det er de frivilliges arbeid som er ryggmargen og støtter opp om hele det viktige arbeidet.

For å støtte det frivillige arbeidet, har Fremskrittsbevegelsen i alle ledd støttet TV-aksjonen.

FrPs kommunalpolitiske konferanse i Fredrikstad samlet inn 20.000 kroner.

Rogaland FrP ga 6000 kroner.

Stavanger FpU ga 1000 kroner

Men så begynner det å bli grumsete. Fremskrittsbevegelsen støtter opp om frivillighetsNorge i alle ledd, men når Stavanger FpU gir 1000 kroner, så prøver Stavanger SU og KrFU å slå politisk mynt på gaven.
De synes det er "frekt" at FpU gir gaver til TV-aksjonen.
Det eneste frekke i denne omtalen er at SU og KrFU prøver å lage en sak når FpU blir med på laget for å hjelpe mennesker.

1 kommentar:

Eirik Faret Sakariassen sa...

Nå har du vitterlig vinklet denne saken på en usannsynlig dårlig måte. HVORFOR Stavanger SU sa at det var "frekt" kan du jo vurdere å ta med, Kyle...