fredag 3. oktober 2008

Lærerevaluering


Et klassisk og godt FpU/FrPforslag er å la elevene evaluere sine egne lærere.
Derfor fremmer jeg og min gode vennine Janne Olsen følgende interpellasjon i neste kommunestyremøte:

Interpellasjon til Rennesøy kommunestyre
fra representanten Janne Olsen og Jørn Kyle Finnesand

Forslag til forbedring av læremiljøet i Rennesøyskolen

For å sikre at elever får best mulig læring i skolen i Rennesøy må vi la elevene komme med sine synspunkter om saken. Det foreslås derfor at det innføres lærer- og skoleevaluering fra 8. trinn i Rennesøy kommune.

Lærerevalueringen skal gi elevene en mulighet til å anonymt gradere sine lærere på formidling av kunnskap, elevenes sosiale forhold til lærerne og lærernes evne til å holde ro og orden.
Skoleevalueringen skal gi elevene en lik mulighet til å gi tilbakemelding på skolens bygningsmasse, uteareal, læremidler og lignende.
Andre relevante spørsmål og vurderinger bør også tas med i disse evalueringene.

Disse evalueringene bør foregå på et gjevnlig basis, helst fra måned til måned. Dersom dette er for ressurskrevende er det tilfredstillende med halvårsundersøkelser.

Evalueringens hensikt

Det er ingen som kjenner lærerne og skolen så godt som de elevene som går på skolen. Det er derfor hensiktsmessig å lytte til hva deres synspunkter.
Tidligere er det gitt uttrykk for at lærerne ønsker tilbakemelding på hvordan de utfører sin undervisning. Dersom noen lærere gjennom flere vurderinger får et flertall av dårlige vurderinger, bør rektor ved skolen ta grep for å ordne opp.
Det er elevenes læresituasjon det går utover dersom de er satt med en lærer som ikke klarer å skape et godt læremiljø.
Likevel har skolen også ansvar for sine ansatte lærere, og i veldig nødvendige situasjoner bør det tilbys videreutdanning for å tilby lærere en mulighet til å forbedre sin kunnskap, pedagogiske evner og/eller lederevner.

Spørsmål til ordføreren:

Vil ordføreren straks iverksette utforming av lærer- og skoleevaluering dersom det er flertall for dette i kommunestyret?
Vil ordføreren sørge for at elevene ved Rennesøy ungdomsskole får gjennomført sin første lærer-og skoleevaluering innen slutten av høstsemesteret?

Ingen kommentarer: