tirsdag 21. oktober 2008

It used to be... Land of the free

På kontoret mitt henger det amerikanske flagget som jeg har nevnt i en tidligere bloggpost. Jeg skrev at det hang der for å minne om at det finnes et land hvor de har større friheter.

Nå vil jeg omformulere. Det henger der for å minne meg om at det FANTES et "land of the free".

Når man blir interessert i et emne, så leser man seg gjerne opp om dette. Etter å ha blitt litt oppdatert på hvordan det amerikanske samfunnet er idag, så ser jeg ingen grunn til å se på USA som land of the free.
Men er muligens er USA "land of the free-est"?

USA-støtten i partirørsla er stor, og det med rette. Det var USA som gav oss Reagan, støttet oss i 2.verdenskrig og sto som vår forsvarer mot sosialistene i Sovjetunionen. Det er USA som har gitt oss flotte industrialiserte nyvinninger som har gjort Norge til et lett og bedre sted å leve.
Det var USA som ga oss tankene om frihet og et enklere samfunn. Et samfunn med den amerikanske drømmen.

Det VAR...


Gode intensjoner i det republikanske og det demokratiske partiet har sendt landet på utforkjøret.
Det går ikke å si hva som kjennetegner en demokrat og en republikaner, fordi dette varierer STERKT ifra stat til stat, county til county.

Men la oss generalisere litt:
Republikanerne er i stor grad er tradisjonelle mennesker med et trygt verdigrunnlag og sansen for å stå opp om morgenen og skape et en fremtid.
Mange i det republikanske partiet er store forkjempere for den enkeltes frihet til å lykkes. (og feile)
Dessverre har deres gode intensjoner når det kommer til verdigrunnlag kommet i konflikt med enkeltmenneskets frihet.

Det er "takket" være det republikanske partiet at USA fortsatt kjemper en håpløs, ressurskrevende og gruppefornedrende "war on drugs". Store offentlige ressurser blir brukt både på politi, helsevesen, grensevakter og hjelpegrupper for å absolutt hindre at noen ruser seg på annet enn alkohol, røyk og [-sett inn ønsket guddom-].

Demokratene som er som regel oppegående mennesker med ønske om å skape gode lokalsamfunn for seg og sine medmennesker. De er ofte mer europa-orienterte enn republikanerne og har lettere for å vurdere deres løsninger.

Deres gode intensjoner om å beskytte samfunnet har ført til at demokratene til stadighet prøver å skjerpe inn på våpenlovgivning, alkoholtilrettelegging og offentlige tilbud på stadig flere områder.

Det som "dessverre" virker felles for begge partier er at de enten bruker penger som fulle sjømenn, eller øker handelsunderskuddet. Det er direkte oppsiktsvekkende at den sittende presidenten har gjort begge deler.
Reagan sa i sin siste tale som president at han var stolt over det han hadde gjort for å styrke den amerikanske økonomien gjennom skattelettelser og mindre offentlig forbruk, men han skulle ønske han hadde grepet fatt i handelsunderskuddet som dessverre hadde økt under hans presidentskap.

For oss liberalister har USAs økonomiske politikk vært et område hvor vi har kunnet trekke ut mange positive og gode ideér til oppfølging. Likevel er det den personlige frihetspolitikken og grunntanken i det amerikanske samfunnet som virkelig har inspirert oss.
Så kom 9/11, som bl.a førte til "The patriot act".

Dersom man kjenner til facismen og kan kjenne den igjen, så er dette et forferdelig slag i ansiktet for frihetselskende mennesker.
The patriot act er svært omfattende med 158 paragrafer og 15 lovendringer.
Den gjorde endringer innenfor straffeprosess, datakriminalitet, etterretning, avlytting og immigrasjon, og for å si det lett så var det ikke en liberalisering på noen av områdene.
Loven gav myndighetene større mulighet til å overvåke og anholde terrormistenkte uten siktelse eller rettergang.

Det var nettopp et oppslag som fikk meg til å virkelig miste troen.
En amerikansk student som hadde skrevet en horrorhistorie om en skole som blir angrepet av zombier kan havne i fengsel for "trusler".
Dette er facisme! Ikke facisme som diverse nettdebattanter slenger rundt seg som om det var facisme på alle verdenshjørner, men ekte facisme.
Myndighetene og domstolene setter et eksempel om at ingen trusler skal aksepteres, ikke engang high school essays om zombieangrep.
(Takk til Lord Marius for sak.)

USA var "land of the free".
Dessverre har det gått i en langt mer sosialdemokratisk retning med diverse facistiske innslag forkledd som "sikkerhetstiltak."

"They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety." - Benjamin Franklin

2 kommentarer:

Oddvar_Reiakvam sa...

Berre vent, the rLOVEution is still going strong!

Kyle sa...

Ja, det finnes alltid noen glimt av håp, men det er blitt veldig mørkt