mandag 27. oktober 2008

Penger og verdier

"Remember when gas was only 25-cents a gallon? You could take a dollar down to the gas station and buy four gallons for a buck! At that time our dollar was backed by silver - real money. Guess what? That same amount of silver still buys four gallons of gas today!"

- Bernard von NotHaus, grunnlegger av Libertydollar

Et norsk eksempel på inflasjon er Kroneisen. Sven Hennig-Olsen dro som 21-åring til Amerika for å søke lykken hvor han endte opp i Chicago, og lærte håndverket å lage iskrem. Etter 3 år dro han hjem, med oppskrifter på iskrem og utstyr til å produsere den med.

Hennig-Olsen solgte bl.a kroneis. Kroneisen var en god is med kjeks til 1 krone per stykk. Nå er prisen 16 kroner per stykk.
Da kroneisen først kom ut var det laget av enkelt utstyr og for hånd. Nå masseproduseres kroneisen og pakkes i flerpakninger, så denne økningen i pris skyldes ikke at det er blitt dyrere å produsere kronisen. Økningen i pris skyldes i stor grad inflasjon. Krona har mistet kjøpekraft.

Stiger prisene?

Bernard von NotHaus sier videre:

"[.]That just proves that real money like gold and silver holds its value and it is the US dollar that buys less and less. As a matter of fact, when you think about it, you realize that gas, food, and almost everything else has NOT gotten more expensive. It only seems that way because the value of the US dollar is worth less and less so it takes more and more of them to buy the same goods and services. Most people think prices have gone up, but actually: it is the value of the US dollar that has gone down."

Elefanten i rommet, (det uungåelige faktum) er at vi har en pengepolitikk hvor penger ikke er backet av noe annet en løftet om å betale pengene tilbake. (Penger som låneobligasjoner)
For hver lånetaker som ikke kan nedbetale sitt lån, skapes det penger som ikke representerer verdiskapning gjennom verken arbeid eller materielle verdier.

Her ligger også en stor årsak til finanskrisen som har sitt utløp i det amerikanske boligmarkedet. Ettersom de fleste valutaer veies opp mot dollar, har den amerikanske økonomien mye å si for resten av verden. Både monetært, men også det at redusert amerikansk kjøpekraft svekker verdenshandelen.
Tilbake til boligmarkedet.
I USA har det vært en lovgivning som ikke har bundet huslån til personer, men til selve huset som kjøpes. I praksis kan det bety at kjøpere kan ta opp lån på et hus, kjøpe huset og så stikke uten å betale lån.
Lånet blir stående på huset som banken derfor tar over.
Problemet ligger i at når bankene også er lovpålagt å gi lån til mennesker med dårlig betalingsevne, så vil det føre til at bankene etterhvert ta over flere hus med lån som ikke kunne nedbetales.

Med så mange "ledige" hus, vil selvfølgelig boligprisene synke, og man vil se synkende priser.
Problemet er at de lånene som er satt opp på husene er på husets opprinnelige verdi.
Si at det er blitt lånt 3 millioner til å kjøpe et hus som banken må overta, og så faller prisen ned til 1.5 millioner. Da har banken lånt ut 3 millioner men sitter igjen med verdier for 1.5 millioner.
Det er derfor 1.5 millioner ekstra i omløp som det ikke finnes dekning for.

Bernard von NotHaus:
"Luckily, there is a simple and profitable solution to higher inflation - good old-fashioned, gold and silver Liberty Dollars, just as our Founding Fathers intended."

Ingen kommentarer: