fredag 31. oktober 2008

Høyesterett... gjesp...

TV2 melder at Høyesterett har fått 3 nye høyesterettsdommere.

Jeg tror faktisk TV 2 er det eneste mediet som har grepet tak i saken. Likeså har nyheten glidd utenom alt som heter politisk debatt.

I USA er utnevnelsen av Høyesterettsdommere en viktig politisk sak, fordi Høyesterett bestemmer til syvende og sist hvor strengt landets lover skal tolkes og hvor hardt straffene skal føles.
I USA sitter også Høyesterettsdommerne til de selv velger å gå av, eller til de dør.

Burde vi gi mer makt til Høyesterett over lovtolkningene våre, og utnevne høyesterettsdommere på livstid?

Denne regjeringen er FARLIGDirektør i Datatilsynet Georg Apenes advarer og kaller dette for "et av de mest personverninngripende registrene i Norge.
Flere bloggere har tidligere tatt dette opp, uten at verken regjeringen eller media reagerte særlig. Nå som VG har tatt opp saken vil det forhåpentligvis påvirke regjeringen til å skifte retning. Det som er skremmende er at regjeringen åpner for å holde på disse opplysningene over flere tiår.
Jeg ble tidligere kritisert når jeg sa at "SV er sosialistisk parti, noe som bør skremme de fleste fra å stemme på partiet".
Jeg vil påstå at kunnskapsministerens siste innspill ikke akkurat motbeviser dette. Våre historiske erfaringer tilsier at det aldri kommer noe godt utav å ha registre over mennesker religiøse orientering og seksualitet m.m

onsdag 29. oktober 2008

Flykompetanse


Anne B. Ragde er ute sammen med Bjørn Kjos og hun bruker sin utrolige kampflykompetanse til å fortelle oss at vi bør velge svensk jagerfly.
Anne B. Ragde sier ifølge TV2.no:

"Selvfølgelig må vi velge det svenske flyet. Det er både økonomisk fornuftig og en bedre løsning,"

Hun mener at det blir helt feil å satse på amerikanske jagerfly i dag.

"Dette handler om solidaritet til vårt naboland,"
Jeg vil herved erklære ordet "solidaritet" for tomt, meningsløst, oppbrukt og unyttig!
Jeg trodde virkelig at flyinnkjøpet handlet om vår evne til å bistå våre allierte i kampsituasjoner og håndheve vårt territorielle luftrom. Jeg vet ikke hvilket fly som har de beste egenskapene for å dekke disse feltene, og jeg kan bare avvente vurderingene fra fagpersonene som har blitt satt til å gjøre denne viktige oppgaven.
(i motsetning til norsk media som kjører saker om hvor fantastisk JAS Gripen er)

tirsdag 28. oktober 2008

"Alle er like god"

NRK melder at det er satt igang en forsøksordning i Møre og Romsdal fotballkrets om en "max 3 mål"-ordning. Dette innebærer kort og godt at ingen fotballag får lov til å vinne med mer enn 3 mål.
Herd sitt guttelag spilte mot Bergsøy, og de er ikke forøyd med at de ikke fikk bokført alle målene.
"Det var egentlig 6 - 2 , men så ble det 5 - 2 på grunn av regelen," forteller Jonas Sunde.


Lenge leve Sosialdemokratiet. Ingen er bedre enn andre!

Takk til Lord Marius for link

mandag 27. oktober 2008

Kyle provoserer (1)

Jeg ble oppfordret om å provosere litt oftere.
Så jeg tenkte å "provosere" litt med synspunkter jeg ikke deler med alle.


 • Jeg er imot at noen stater tror de kan ta på seg verdenspolitirollen og "frigjøre" andre nasjoner gjennom militærmakt. I krig er forsvar det eneste som kan forsvares.

 • Jeg mener at sålenge vi har gitt mennesket en RETT til å eie dyr, (eiendomsrett over dyr) så har eieren også rett til å gjøre hva han/hun ønsker med sin eiendom.
  ANYTHING... Så kan du tenke hva det innebærer

Penger og verdier

"Remember when gas was only 25-cents a gallon? You could take a dollar down to the gas station and buy four gallons for a buck! At that time our dollar was backed by silver - real money. Guess what? That same amount of silver still buys four gallons of gas today!"

- Bernard von NotHaus, grunnlegger av Libertydollar

Et norsk eksempel på inflasjon er Kroneisen. Sven Hennig-Olsen dro som 21-åring til Amerika for å søke lykken hvor han endte opp i Chicago, og lærte håndverket å lage iskrem. Etter 3 år dro han hjem, med oppskrifter på iskrem og utstyr til å produsere den med.

Hennig-Olsen solgte bl.a kroneis. Kroneisen var en god is med kjeks til 1 krone per stykk. Nå er prisen 16 kroner per stykk.
Da kroneisen først kom ut var det laget av enkelt utstyr og for hånd. Nå masseproduseres kroneisen og pakkes i flerpakninger, så denne økningen i pris skyldes ikke at det er blitt dyrere å produsere kronisen. Økningen i pris skyldes i stor grad inflasjon. Krona har mistet kjøpekraft.

Stiger prisene?

Bernard von NotHaus sier videre:

"[.]That just proves that real money like gold and silver holds its value and it is the US dollar that buys less and less. As a matter of fact, when you think about it, you realize that gas, food, and almost everything else has NOT gotten more expensive. It only seems that way because the value of the US dollar is worth less and less so it takes more and more of them to buy the same goods and services. Most people think prices have gone up, but actually: it is the value of the US dollar that has gone down."

Elefanten i rommet, (det uungåelige faktum) er at vi har en pengepolitikk hvor penger ikke er backet av noe annet en løftet om å betale pengene tilbake. (Penger som låneobligasjoner)
For hver lånetaker som ikke kan nedbetale sitt lån, skapes det penger som ikke representerer verdiskapning gjennom verken arbeid eller materielle verdier.

Her ligger også en stor årsak til finanskrisen som har sitt utløp i det amerikanske boligmarkedet. Ettersom de fleste valutaer veies opp mot dollar, har den amerikanske økonomien mye å si for resten av verden. Både monetært, men også det at redusert amerikansk kjøpekraft svekker verdenshandelen.
Tilbake til boligmarkedet.
I USA har det vært en lovgivning som ikke har bundet huslån til personer, men til selve huset som kjøpes. I praksis kan det bety at kjøpere kan ta opp lån på et hus, kjøpe huset og så stikke uten å betale lån.
Lånet blir stående på huset som banken derfor tar over.
Problemet ligger i at når bankene også er lovpålagt å gi lån til mennesker med dårlig betalingsevne, så vil det føre til at bankene etterhvert ta over flere hus med lån som ikke kunne nedbetales.

Med så mange "ledige" hus, vil selvfølgelig boligprisene synke, og man vil se synkende priser.
Problemet er at de lånene som er satt opp på husene er på husets opprinnelige verdi.
Si at det er blitt lånt 3 millioner til å kjøpe et hus som banken må overta, og så faller prisen ned til 1.5 millioner. Da har banken lånt ut 3 millioner men sitter igjen med verdier for 1.5 millioner.
Det er derfor 1.5 millioner ekstra i omløp som det ikke finnes dekning for.

Bernard von NotHaus:
"Luckily, there is a simple and profitable solution to higher inflation - good old-fashioned, gold and silver Liberty Dollars, just as our Founding Fathers intended."

fredag 24. oktober 2008

SVs nye partiprogram... Skrekk og gru - del 1

Av og til skulle man tro at SV hadde en oppslutning på størrelse med FrP eller AP når man ser hvor mye de får gjennomslag for i regjering. Partiet på 6-8% vil mye med Norge. Mye vondt som kan komme til å ramme den norske økonomien og enkeltindividets frihet.
Derfor vil jeg ta noen poster fra SVs nye forslag til partiprogram. Enjoy the horror ride.

Innledning: Mer forandring!

SV er et sosialistisk parti. Vi vil ha en radikal
endring i fordelingen av eiendom og rikdom, i
Norge og i verden. Vi vil styrke fellesskapet og
folkestyret på bekostning av markedskreftene. SV er
et miljøparti. Vi mener kampen mot klimaendringene
er vår tids viktigste spørsmål. SV er et
feministisk parti. Vi aksepterer ikke at lønn og makt
skal fordeles etter kjønn.


 • Det at SV er et sosialistisk parti bør jo få de fleste til å avstå fra å stemme SV, men velgere glemmer lett, særlig kanskje historie om tidligere sosialistiske styrer.
 • Fordeling er ikke noe nytt. Vi vet at røde partier vil ta produktive penger fra produktive mennesker og kjøre det gjennom en byråkratisk kjøttkverne før det drypper smuler og dråper på alle gode intensjoner. Litt "nytt" er det kanskje at SV vil ta eiendommen til folk
 • SV vil "styrke fellesskapet og folkestyret på bekostning av markedskreftene". Dette er egentlig veldig ironisk, for "folkestyre" må jo bety at folket bestemmer. Og hvor (vi) liberalister vil la folk bestemme i sine egne liv gjennom de frie markedene, så vil SV at folket skal stemme bestemme 1 gang hvert 4 år hvem de skal gi frihetene sine til.
 • SV skriver at de "aksepterer ikke at lønn og makt skal fordeles etter kjønn".
  Likevel er det SV som har presset igjennom kjønnskvotering i alle ledd, uavhengig av lokale forhold.

Et samfunn hvor den enkeltes
frihet og trygghet garanteres av et sterkt fellesskap


 • Her er det man ser en GRUNNLEGGENDE ideologisk forskjell mellom de røde og frihetselskere. SV vil ha et samfunn hvor alle er trygge gjennom å tilpasse seg et "fellesskap" hvor det ikke finnes forskjeller, ingen skiller seg ut og ingen derfor kan trakasseres. Et samfunn hvor enkeltindividet har frihet til å slippe å velge og ta ansvar, fordi fellesskapet har bestemt for individet.
  Frihetselskere på den andre siden vil ha et samfunn hvor enkeltindividet er fritt til å ta sine egne valg, leve sitt eget liv og skille seg ut. Frihetselskere DYRKER forskjellene, fordi det lar oss ta det beste fra alle verdener. Frihetselskere vil ha et samfunn hvor individets trygghet er sikret gjennom respekt for enkeltindividets valg, og en god rettstat som beskytter individet mot både kriminelle, og ikke minst flertallsdiktatur.


Gode, offentlige tjenester er mer effektivt enn å
overlate oppgavene til private

 • Løgn


Norge er fortsatt et klassesamfunn, hvor muligheter,
penger og makt er skjevt fordelt. SV vil stå opp mot
en overklasse som prøver å berike seg stadig mer,
samtidig som andre nordmenn lever i fattigdom.

 • Norge er da virkelig ikke et markert, klassisk klassesamfunn. Hvilken overklasse er det SV snakker om? "Beriker seg"? SV får det til å høres ut som gründere og arbeidsskapere nærmest går inn i husene til folk og stjeler maten til nordmenn.


Et sterkt statlig eierskap i ressurser,
infrastruktur og næringsliv betyr mer makt til folk
og folkevalgte,

 • Statlig eierskap betyr mer makt til folkevalgte uten tvil. Men mye mindre makt til folket, næringslivet, småsparere og gründere som ønsker å etablere seg


Vi lever i mulighetenes tid. Aldri har menneskene
hatt slike økonomiske og teknologiske ressurser til
sin disposisjon som i dag. Kapitalismen hindrer oss i
å bruke disse mulighetene til å løse menneskehetens
grunnleggende problemer.

 • Av og til lurer man på om historieforfalskning kan gå upåaktet hen, eller om det bare er et merkelig forvridd verdenssyn som er gjeldende. Kapitalismen er ikke problemet. Kapitalismen har gitt oss de økonomiske og teknologiske ressursene som SV så gladelig skryter av.


Markedsliberalismen
skaper stadig tilbakevendende økonomiske kriser,
som truer arbeid og hjem for millioner av
mennesker verden over.

 • Se gjerne Onar Åms blogg hvor han har laget gode litteraturlister som motbeviser dette. Ellers vil et godt google-søk gjøre nytten. Poenget er at SV må slutte å se på verden etter "fakta" som passer deres verdensbilde. Krisen vi opplever nå, skyldes ikke frie markeder! Det har det vært mangel på i en god tid.


Dette programmet er vår invitasjon til å bli med oss
i dette arbeidet.

 • Da er det bare å si "Nei takk"

torsdag 23. oktober 2008

Unge Høyre... IGJEN

Unge Høyre slår fast at de er for slaveplikten, nå også for kvinner .

Unge Høyre kan argumentere så mye de vil for det praktiske med å stjele et år av alle individers liv, men det er uansett moralsk forkastelig, og Unge Høyre er fra nå av et konservativt ungdomsparti, og ikke et "LIBERAL"konservativt ungdomsparti

Jeg har tatt mye mot Unge Høyre nå, men det er bare fordi jeg egentlig forventer bedre av dem.
Skal ta mer fra SV som har lagt frem sitt nye program.
MYE skummel, ulogisk og usammenhengende politikk der.

onsdag 22. oktober 2008

Campaign for Liberty

Orgasmisk.
Why America... Why didn't you make this man your president!!!

tirsdag 21. oktober 2008

Unge Høyre er virkelig Høyres ungdomsparti

Etter at Unge Venstre gikk inn for å legalisere bordellvirksomhet, fikk det debatten igang også i Unge Høyre. Fylkeslaget i Akershus Unge Høyre som jeg har fått et godt inntrykk av gjennom ledelsens blogg gikk inn for å legalisere bordellvirksomhet, til lederens store forargelse.
Uenigheten ble sågar tatt opp i mediene.

Men etter Unge Høyres landsstyremøte må vi slå fast at Unge Høyre VIRKELIG er Høyres ungdomsparti.
Leder i Unge Høyre, Henrik Asheim sier:
"Å åpne for offentlige godkjente bordeller betyr i realiteten at samfunnet ville si at kjøp av sex er som å kjøpe brød i butikken. Mennesker er ikke til salgs, og det har Unge Høyre nå slått fast,"

Vel, Unge Høyre har altså arvet Høyres moraliserende pekefinger. Her som i ruspolitikken. Det er begrenset hvor mye (Unge) Høyre kan snakke om personlig frihet når en ikke tillater de valgene en ikke tillater at andre tar valg som en selv misliker. Men nå har jo Høyre også gått inn for å stramme inn alkoholpolitikken sin.

Og argumentet om at kjøp av sex er kjøp av mennesker, det "kjøper" jeg ikke.
Jeg eier da pokker ikke snekkeren som setter opp en ekstra vegg i huset mitt, jeg har betalt for en tjeneste.
Ikke sammenlignbart?
Javel, jeg eier ikke massøsen som gir meg massasje. Jeg har betalt for en tjeneste ikke henne.

Det Unge Høyre ærlig burde si var:
"Vi liker ikke at noen selger sex. Derfor vil vi forby det. Frihet til egne valg er greit sålenge vi også liker disse valgene"

It used to be... Land of the free

På kontoret mitt henger det amerikanske flagget som jeg har nevnt i en tidligere bloggpost. Jeg skrev at det hang der for å minne om at det finnes et land hvor de har større friheter.

Nå vil jeg omformulere. Det henger der for å minne meg om at det FANTES et "land of the free".

Når man blir interessert i et emne, så leser man seg gjerne opp om dette. Etter å ha blitt litt oppdatert på hvordan det amerikanske samfunnet er idag, så ser jeg ingen grunn til å se på USA som land of the free.
Men er muligens er USA "land of the free-est"?

USA-støtten i partirørsla er stor, og det med rette. Det var USA som gav oss Reagan, støttet oss i 2.verdenskrig og sto som vår forsvarer mot sosialistene i Sovjetunionen. Det er USA som har gitt oss flotte industrialiserte nyvinninger som har gjort Norge til et lett og bedre sted å leve.
Det var USA som ga oss tankene om frihet og et enklere samfunn. Et samfunn med den amerikanske drømmen.

Det VAR...


Gode intensjoner i det republikanske og det demokratiske partiet har sendt landet på utforkjøret.
Det går ikke å si hva som kjennetegner en demokrat og en republikaner, fordi dette varierer STERKT ifra stat til stat, county til county.

Men la oss generalisere litt:
Republikanerne er i stor grad er tradisjonelle mennesker med et trygt verdigrunnlag og sansen for å stå opp om morgenen og skape et en fremtid.
Mange i det republikanske partiet er store forkjempere for den enkeltes frihet til å lykkes. (og feile)
Dessverre har deres gode intensjoner når det kommer til verdigrunnlag kommet i konflikt med enkeltmenneskets frihet.

Det er "takket" være det republikanske partiet at USA fortsatt kjemper en håpløs, ressurskrevende og gruppefornedrende "war on drugs". Store offentlige ressurser blir brukt både på politi, helsevesen, grensevakter og hjelpegrupper for å absolutt hindre at noen ruser seg på annet enn alkohol, røyk og [-sett inn ønsket guddom-].

Demokratene som er som regel oppegående mennesker med ønske om å skape gode lokalsamfunn for seg og sine medmennesker. De er ofte mer europa-orienterte enn republikanerne og har lettere for å vurdere deres løsninger.

Deres gode intensjoner om å beskytte samfunnet har ført til at demokratene til stadighet prøver å skjerpe inn på våpenlovgivning, alkoholtilrettelegging og offentlige tilbud på stadig flere områder.

Det som "dessverre" virker felles for begge partier er at de enten bruker penger som fulle sjømenn, eller øker handelsunderskuddet. Det er direkte oppsiktsvekkende at den sittende presidenten har gjort begge deler.
Reagan sa i sin siste tale som president at han var stolt over det han hadde gjort for å styrke den amerikanske økonomien gjennom skattelettelser og mindre offentlig forbruk, men han skulle ønske han hadde grepet fatt i handelsunderskuddet som dessverre hadde økt under hans presidentskap.

For oss liberalister har USAs økonomiske politikk vært et område hvor vi har kunnet trekke ut mange positive og gode ideér til oppfølging. Likevel er det den personlige frihetspolitikken og grunntanken i det amerikanske samfunnet som virkelig har inspirert oss.
Så kom 9/11, som bl.a førte til "The patriot act".

Dersom man kjenner til facismen og kan kjenne den igjen, så er dette et forferdelig slag i ansiktet for frihetselskende mennesker.
The patriot act er svært omfattende med 158 paragrafer og 15 lovendringer.
Den gjorde endringer innenfor straffeprosess, datakriminalitet, etterretning, avlytting og immigrasjon, og for å si det lett så var det ikke en liberalisering på noen av områdene.
Loven gav myndighetene større mulighet til å overvåke og anholde terrormistenkte uten siktelse eller rettergang.

Det var nettopp et oppslag som fikk meg til å virkelig miste troen.
En amerikansk student som hadde skrevet en horrorhistorie om en skole som blir angrepet av zombier kan havne i fengsel for "trusler".
Dette er facisme! Ikke facisme som diverse nettdebattanter slenger rundt seg som om det var facisme på alle verdenshjørner, men ekte facisme.
Myndighetene og domstolene setter et eksempel om at ingen trusler skal aksepteres, ikke engang high school essays om zombieangrep.
(Takk til Lord Marius for sak.)

USA var "land of the free".
Dessverre har det gått i en langt mer sosialdemokratisk retning med diverse facistiske innslag forkledd som "sikkerhetstiltak."

"They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety." - Benjamin Franklin

mandag 20. oktober 2008

FrP i Irak

FrPs utenrikspolitiske talsmann, Morten Høglund har vært i Irak.
Uten å ta opp for mye, så vil jeg heller anbefale å lese Høglunds blogg hvor han skriver om besøket

TV-Aksjonen

TV-aksjonen Blå Kors har som mål å hjelpe barn og unge som lider under voksnes rusmisbruk. Mange barn som vokser opp i familier med rusmisbruk, får ofte ikke tilstrekkelig omsorg og må i mange tilfeller ta på seg de voksnes oppgaver og ansvar. TV-aksjonen Blå Kors skal bidra til at disse barna får en bedre oppvekst og et bedre utgangspunkt for voksenlivet.

Denne TV-aksjonen er med å støtter den frivillige organisasjonen Blå Kors i deres arbeid. Det er de frivilliges arbeid som er ryggmargen og støtter opp om hele det viktige arbeidet.

For å støtte det frivillige arbeidet, har Fremskrittsbevegelsen i alle ledd støttet TV-aksjonen.

FrPs kommunalpolitiske konferanse i Fredrikstad samlet inn 20.000 kroner.

Rogaland FrP ga 6000 kroner.

Stavanger FpU ga 1000 kroner

Men så begynner det å bli grumsete. Fremskrittsbevegelsen støtter opp om frivillighetsNorge i alle ledd, men når Stavanger FpU gir 1000 kroner, så prøver Stavanger SU og KrFU å slå politisk mynt på gaven.
De synes det er "frekt" at FpU gir gaver til TV-aksjonen.
Det eneste frekke i denne omtalen er at SU og KrFU prøver å lage en sak når FpU blir med på laget for å hjelpe mennesker.

fredag 17. oktober 2008

A Campaign for Liberty

Denne går på engelsk ettersom det er blitt etterspurt av en venn.

After McCain had secured the delegates he needed, it was expected that the last presidental candidate; Ron Paul, would allso suspend his campaign.

He did not.

Ron Paul had throughout the entire campaign stood out from the republican crowd as a different individual with political viewpoints based on strong fundaments.

- Freedom and liberty.
- The Constitution and limited government.

Instead of ending his campaign, he changed it, to become the infamous Rally for the republic, and later the Campaign for Liberty.

Whereas the campaign is still going strongly, endorsing freedomloving congressmen- and women and rating the senators on issues like how they're protecting the constitution, supporting free markets and the liberties of the individual.

The campaign for liberty is still going strong and throughout the states we could read handwritten signs spreading the message of Dr. Ron Paul:

"Dr. Paul cured my apathy"

"Ron Paul Revolution"

"Protect the Constitution, vote Ron Paul"

We have alot to learn from the Campaign for Liberty, and I hope we will

torsdag 16. oktober 2008

Fornuftig forsikringsforslag

Forsikringsselskapene åpner nå for at røykere skal betale mer i helseforsikringspremier.
Jeg applauderer

Ikke for å få folk til å nødvendigvis slutte å røyke, men for at flere skal ta ansvar for sine handlinger, helse og egne liv.
Men hvorfor stoppe der?
Det finnes faktisk mer risikofylt adferd også.

Alle forsikringsselskapene bør få ta de risikoforbedehold de mener er riktige og heve premiene ettersom de vurderer risikoen på f.eks:

Sterk alkoholbruk
basehopping
rallykjørere
overvektige
osv.

onsdag 15. oktober 2008

SE HER DA! SE! SE! DE TJENER PENGER!!!!


"De styrer renten din og tjener millioner
Se hva DIN banksjef tjener her!"


Er det mulig? Jeg prøver å skrive litt seriøst for å ikke bli sett på som useriøs, men når norske nettaviser skriver som 1årsstudenter på journalisthøyskolen så kan jeg gjøre det også.
Nå som skattelistene er offentliggjort (FYSJ) merker vi virkelig at journalister er ordentlig blodrøde.

Ovenfor hentet jeg ut overskriften fra VG. Jeg gidder ikke sjekke hvor mye banksjefene tjener, fordi deres lønn er deres private anliggende og er utelukkende en sak mellom privatperson, arbeidsplass og til NØDS skattekontoret.

Lønningene til ( i dette tilfellet ) banksjefene blir bestemt av faktorer som hvor stor kundemasse banken har, lånekunder versus innskuddskunder og forsikringspremier. Alt i alt bygger det på at en bank må ha tillit for å få kunder.
Derfor har banksjefen et veldig ansvar for å ikke bare ivareta verdiene og sørge for å kunne utbetale forsikringer til sine kunder, men han må også ta kappen og gå dersom banken mister tillit, eller ikke klarer å håndtere en finanskrise.

Dette var det praktiske forsvaret av banksjefene, men det prinsippielle her er at de blodrøde sosialistjournalistene i VG prøver å dyrke misunnelsen som vi blir innpregnert med i enhetsskolen.
"Alle må få likt" "Alle må bli invitert" "Alle må dele"

Det er ikke uten grunn at det er SV og AP som ønsker å beholde ordningen som gjør folkets privatliv til en "offentlig interesse". De eier ikke grenser for politikken og trør gladelig inn i privatlivets fred. Alt for å dyrke misunnelsen.
Uten den har ikke sosialismen en grobunn

tirsdag 14. oktober 2008

Si nei til skattelister

Signer oppropet mot å offentliggjøre skattelistene"Det som legges ut nå, det er utelukkende for å tilfredsstille Ola og Kari Nordmanns behov for å kikke." Georg Apenes, DatatilsynetArtikkel 8 i den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen garanterer retten til privatliv, og verner om den enkeltes rett til hemmelighold av personlige opplysninger.

Inntekt og formue er en del av det private, og det har ikke allmennheten noe med. Dersom noen ønsker å fortelle om sin inntekt, skal de selv få velge å gjøre det, men det skal ikke offentliggjøres til spott og spe, misunnelse og argelse for offentligheten

FrP-pris på teater


Den 22. oktober setter Nord-Trøndelag teater opp kabareten "Nabosommer - på jakt etter solen".

Det som er spesiellt er at teateret selger tre ulike billettpriser:

Én for voksne (260 kroner),
Én for barn og andre med rabatter (220 kroner)
Én for Fremskrittsparti-sympatisører og som ligger på 1629 norske kroner.

Billettprisen er ment som kritikk av FrPs kulturpolitikk.

Teatersjef Anderz Døving sier:"Bakgrunnen for de ulike billettprisene var et oppslag i Dagbladet for noen måneder siden, der Fremskrittspartiets kutt i kulturstøtten ble skissert. Vi som driver et lite regionteater, ville vært tvunget til å legge ned all drift dersom dette hadde blitt gjennomført. Vi turnerer over hele fylket. Det finnes ingen måte å gjøre dette økonomisk forsvarlig på. Vi besøker Leka, der det bor 600 mennesker. Uten støtten ville vi spilt med tap"

Jeg synes egentlig dette bare viser at vi har den rette kulturpolitikken.
Det kan da umulig være rett at staten skal subsidiere billettpriser med 1369 kroner per voksen for at folk på Leka skal få oppleve svensk visemusikktradisjonen fra Bellman og fram til i dag rett utenfor dørkammen.

Dersom noen ønsker å sette opp et stykke som tar for seg visemusikktradisjonen fra Bellman og fram til i dag, så bør de sette det opp i såpass sentrale strøk at de har en publikumsmasse som gjør at de går i pluss.
Det er IKKE en statlig oppgave å subsidere kulturen

fredag 10. oktober 2008

Dyrk Mammon

I Matteusevangeliet 6,24 sier Jesus: «Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon.»

("mammon" - av gresk mammonas - Betegner personifisering av velstand.)

Skal man velge mellom å dyrke den kristne-judeo-muslimske guden og personifisert velstand, eller menneskeskapt velstand om du vil, da velger jeg å dyrke den menneskeskapte velstanden.
Den menneskeskapte velstanden er et godt bevis og symbol på at det er vi mennesker som er guder og skapere. Det er vi som skaper velstanden og redder medmennesker fra sykdom og død.

Dyrk Mammon

Nobels fredsprisNobels fredspris er blitt tildelt Martti Ahtisaari.
Gratulerer.
Fredsprisen har blitt tildelt en person som har gjort en reel innsats for fred, nedrustning og selvstendighet.
Dette har vært med å legitimere fredsprisen igjen.

En fredspris til en ekte fredsbygger
(IKKE en miljøpropagandist)

onsdag 8. oktober 2008

She said it


En god dag blir bedre når Siv sier noen inspirerende ord:
"Det er en finanskrise der ute nå. Og de rødgrønne prøver å klistre denne på kapitalismen og enda verre på liberalismen. Dette må vi kjempe mot. De må ikke få slippe unna med dette. Jeg vil aldri sitte og unnskylde meg for å være liberalist. Den dagen jeg må snakke sosialistisk retorikk så finner jeg noe annet å gjøre. Vi skal være stolte av ideologien vår. Vi skal ut å kjempe for liberalismen som daglig løfter mennesker ut av fattigdom og gjør verden til et bedre sted."

Rødgrønn frekkhet og parlamentarisk uro

Ved budsjettfremleggelsen satt var Stortingssalen fullere enn vanlig, som det alltid er når budsjettet legges frem.
Likevel var det tommere enn det pleier å være ved budsjettfremmeleggelse.
Why?

De rødgrønne stortingsrepresentantene manglet

De hadde blitt sendt hjem til sine hjemfylker hvor de holdt egne pressekonferanser klokka 10 om statsbudsjettet.
Klokka 10, på minuttet samtidig som Finansministeren la frem budsjettet, så visste tydeligvis de rødgrønne stortingspolitikerne hva som sto der.

De få rødgrønne som var i salen, forsvant RIMELIG raskt ut til pressekorpset som ventet utenfor. Respektløst for Stortingssalen.
Det er en "gentleman's agreement" å være i salen når partiene gir sine kommentarer til statsbudsjettet, og forlate salen først når innleggrunden er ferdig.

Men for å være litt seriøs.
Det at Stortingsrepresentantene, fylkespolitikere, ungdomspolitikere og lokalpolitikere kunne gi lekkasjer om statsbudsjettet er urovekkende.
Hva skjedde med den lovgivende og utøvende makt? Er disse blitt helt sammensmeltet?

Det er først i slike situasjoner man ser at vårt parlamentariske system trenger forandring. Parlamentarismen bør byttes ut av grunnloven med å bytte ut kongehuset med et presidentskap slik at den utøvende makten skilles fra den lovgivende, og vi får en maktbalanse i samfunnet igjen.

mandag 6. oktober 2008

Verden til venstre, veien til mindre kunnskap


"Verden til venstre" er SVs initiativ til en debatt om hva slags venstreside vi trenger i årene som kommer, og hva slags visjoner og løsninger den skal kjempe for.Hva er så SVs visjoner og løsninger for f.eks..... tja... KUNNSKAP?
Det som vi skal leve av etter olja sies det.
Hva er SVs visjoner og løsninger der?
Vi vet at vi fikk et hvileskjær med SVs "kunnskapsminister" Djupedal og som satte norsk forskning tilbake fordi han mente at universitetene kunne bruke oppsparte lønn- og pensjonspenger til forskning.

Men ok, vi lar SV få en NY sjanse og ser hva de sier om forskning nå:

"Det brukes for mye penger på forskning i Norge. Forskningsinnsatsen bør reduseres med 1,5 mrd kroner."

Unnskyld meg? Dette må da være en løgn fra den nyliberale, rovkapitalisten Kyle?
Eller er det et sitat fra SVs sekretariatsleder på Stortinget; Thor Egil Braadland?

Dette er ikke en løgn. Dette er SV.

Har denne mannen uendelig utenriksvisdom?

Dette klippet er fra 2002.
Krigen mot terror var ikke skikkelig igang, og forberedelsen for å gå inn i Irak hadde begynt.

Igjen er det Ron Paul som forteller om konsekvensen av dette, og forutser Georgiakonflikten som kommer til å følge dersom spillereglene endres til "å ta dem, før de tar oss"

Ron Paul for president... heh..
I wish..

My birthday

Let's... recognize my birthday...
Dersom valget går i en retning jeg egentlig ikke ønsker, og mannen med de store talegaver blir president. Da kan jeg dessverre ikke feire bursdag på 4 år. Det har kommet meg for øret at mannen som kan komme til å bringe europeisk sosialdemokrati til USA har bursdag 4. august.
That's MY birthday!!!

"Gleden" over å finne en kjendis med bursdag med samme dag som meg... Var ikke så stor likevel. Go Bob Barr! Save my birtday!


Not you Obama...
Og forresten...
Obama / Biden
Osama Bin Laden
Høres det likt ut? Det var iallefall likt nok til at Fox News tilsynelatende lagde en sak på det....

fredag 3. oktober 2008

NEI!!!

Unnskyld meg, men når det gjelder politikere som tror at mer av det samme kommer til å hjelpe på en håpløs situasjon, så river jeg meg i håret.

Jeg snakker ikke om den håpløse narkotikapolitikken, men om desperasjonspakken som ble vedtatt av kongressen idag.

Good in the short run, gonna bite you SO hard in the long run...

Denne pokkers verneplikten da...

Flere syntes det så litt vasst ut med paradesoldater som bare dekket en del av Karl Johan.
Dette er første gang det har skjedd, og det vitner om at forsvaret ikke har nok soldater til å dekke dette behovet.


Eller?

Gjennomsnittlig levealder i Norge er 78 år, litt høyere for kvinner, men la oss si 78 år.
Verneplikten sier at det er greit at alle nordmenn må leve 1.3% av livet sitt i slaveplikt til det myndighetene måtte ønske.
Slaveri er moralsk forkastelig fordi det fratar individet dets rettmessige "godgiven" valgfrihet til å bestemme selv hva en ønsker å gjøre med livet sitt
Noen har tilogmed ønsket å utvide slaveplikten.

Men hva er løsningen da?
Vi vil jo ha paradesoldater og dyktige styrker som kan utføre utenlandsoppdrag og beskytte oss mot utenlandske makter og organisasjoner.

Jeg skal ikke si "privatiser" selv om et überliberalistisk sinn som mitt eget av og til leker med tanken, men løsningen er selvfølgelig å gjøre militærlivet konkurransedyktig med alle andre livsveier.

Verneplikten burde vært fjernet fra grunnloven sammen med jødeparagrafen, og vi burde skaffet oss en vervet militærmakt av dyktige, trente og proffesjonelle soldater.


Vi har allerede utviklet gode trenings- og opplæringsmuligheter for spesialsoldater, og da kan også forsvarets drift og videre utvikling spesialiseres inn mot dette. Dersom det hele norske folk visste at det var skikkelige kampsoldater vi hadde i de norske uniformene, da ville det oset respekt fra dem når de sto oppstilt langs Karl Johan under seremonielle hendelser.

Lærerevaluering


Et klassisk og godt FpU/FrPforslag er å la elevene evaluere sine egne lærere.
Derfor fremmer jeg og min gode vennine Janne Olsen følgende interpellasjon i neste kommunestyremøte:

Interpellasjon til Rennesøy kommunestyre
fra representanten Janne Olsen og Jørn Kyle Finnesand

Forslag til forbedring av læremiljøet i Rennesøyskolen

For å sikre at elever får best mulig læring i skolen i Rennesøy må vi la elevene komme med sine synspunkter om saken. Det foreslås derfor at det innføres lærer- og skoleevaluering fra 8. trinn i Rennesøy kommune.

Lærerevalueringen skal gi elevene en mulighet til å anonymt gradere sine lærere på formidling av kunnskap, elevenes sosiale forhold til lærerne og lærernes evne til å holde ro og orden.
Skoleevalueringen skal gi elevene en lik mulighet til å gi tilbakemelding på skolens bygningsmasse, uteareal, læremidler og lignende.
Andre relevante spørsmål og vurderinger bør også tas med i disse evalueringene.

Disse evalueringene bør foregå på et gjevnlig basis, helst fra måned til måned. Dersom dette er for ressurskrevende er det tilfredstillende med halvårsundersøkelser.

Evalueringens hensikt

Det er ingen som kjenner lærerne og skolen så godt som de elevene som går på skolen. Det er derfor hensiktsmessig å lytte til hva deres synspunkter.
Tidligere er det gitt uttrykk for at lærerne ønsker tilbakemelding på hvordan de utfører sin undervisning. Dersom noen lærere gjennom flere vurderinger får et flertall av dårlige vurderinger, bør rektor ved skolen ta grep for å ordne opp.
Det er elevenes læresituasjon det går utover dersom de er satt med en lærer som ikke klarer å skape et godt læremiljø.
Likevel har skolen også ansvar for sine ansatte lærere, og i veldig nødvendige situasjoner bør det tilbys videreutdanning for å tilby lærere en mulighet til å forbedre sin kunnskap, pedagogiske evner og/eller lederevner.

Spørsmål til ordføreren:

Vil ordføreren straks iverksette utforming av lærer- og skoleevaluering dersom det er flertall for dette i kommunestyret?
Vil ordføreren sørge for at elevene ved Rennesøy ungdomsskole får gjennomført sin første lærer-og skoleevaluering innen slutten av høstsemesteret?

torsdag 2. oktober 2008

Stortinget er åpnet.

Stortinget er offisielt åpnet, and I was there.
Tenkte jeg burde få det med meg ettersom det er en av de mest høytidelige seremoniene vi har på huset, for ikke å si landet.


Hele trontalen og åpningen ble gjennomført med stor ærbødighet og hele seremonien var Stortingssalen verdig.
Synes kanskje at presidentens tale inneholdt visse småstikk, men det hører seg til i enhver politisk arena.
Men presidenten hadde også et viktig poeng i sin tale da han poengterte at politikken måtte få tid til å settes etter at representantene har fått sett igjennom sakspapirene.

Jeg tolker det dithen at han støtter more facts, less feelings!

Det bør SV lære og ikke spille på folks desperasjon i disse økende finanstider.

Bailout plan, Round 2!

Så senatet var mer lydige ovenfor partiledelsen enn kongressen var, og stemte FOR en økonomisk utsettelsepakke av krisen.
(75 yay mot 24 nay)

Mange peker på at forskjellen lå i at de fleste i senatet ikke stiller til valg dette året, og kan ta upopulære beslutninger uten å frykte gjenvalg, mens mange kongressmedlemmer må ta hensyn til velgerne i utsatte distrikter og som en slik krisepakke vil ramme økonomisk.

Pakken skal tilbake til kongressen, og forhåpentligvis så er kongressmedlemmene fortsatt villige til å stå for det som er rett og slår knock-out på planen i andre runde