søndag 14. september 2008

...why bother...

There are 6.723.643.000 people in the world... That's a fact. That's a truth we can't deny... There are 6.723.643.00o opportunities in the world... That's a fact. That's a truth we can't deny.

Hvert menneske kan, gitt at det fritt får slippe ut sitt fulle potensiale, skape verdslige og sosiale verdier for seg selv og sine medmennesker rundt seg.

Ingen kommentarer: