onsdag 24. september 2008

Thy name be honored!

De fleste politiske interesserte har idealistiske mennesker de har lært av i politikken. Enten fra deres tanker, deres styresett eller person. Venstreorienterte trekker for eksempel frem morderen Che og slakteren Stalin til inspirasjon for sitt syn. Høyreorienterte trekker ofte frem Reagan og Thatcher som begge sørget for økonomisk fremgang og var viktige i kampen mot den umenneskelige kommunismen.


Jeg støtter og liker også disse to, men jeg har da noen egne favoritter også.
Så her følger noen av Kyles idoler og inspirasjonskilder:
(rangeringen er likegyldig)
 1. Den republikanske kongressrepresentanten Ron Paul
  Ron Paul stilte som presidentkandidate for det republikanske uten egentlig å ha noen særlig sjanse for å få denne tilliten.
  Derimot vekket han en mindre base innenfor og utenfor det republikanske partiet. Liberalister/libertarianere.
  Han appellerte til unge og gamle velgere som ønsket (MYE) mindre government. Fjerning av inntektsskatten, sikre de rettigheter grunnloven gir, sikre gullstandarden for den amerikanske økonomien og snu utvikling USA har gått i som politistat.
  Ron Paul har kontroversielle synspunkter, men hans appell til velgere, hans ÆRLIGHET og integritet gjør at han virkelig inspirerer.


 2. Anarkokapitalist-økonomien Murray Rothbard.
  Dette navnet er for mange et ukjent navn. Rothbard er mest kjent for å stå for (den også veldig ukjente) ideologien som kalles anarko-kapitalisme. Rothbard har gitt ut flere verk som er fantastisk lesning. Hans frihetsidealer er bastante og unektelige. For å ta et av mine yndlingssitater fra Rothbard:

  "Capitalism is the fullest expression of anarchism, and anarchism is the fullest expression of capitalism." 3. Nobelprisvinneren i økonomi Milton Friedman
  Milton Friedman beskrives som den mest innflytelsesrike økonomen i det 20. århundre. Hans ideer og tanker fikk stor innflytelse hos Reagan og Thatcher.
  Friedman laget økonomiTV-serier, bøker og artikler hvor han beskrev sine ideer, tanker og økonomiske teorier.
  I mine øyne var et av Friedmans viktigeste verk å GRUNDIG vise at depressjonen på 30-tallet ikke skyldtes "grådige" kapitalister, for store lån eller lignende, men det amerikanske sentralbanksystemet. The Fed.


 4. Forbildet Ludwig von Mises
  Ludwig Von Mises har idag et av verdens mest innflytelsesrike institutt oppkalt etter seg i USA. Mises skrev flere gode verk mot sosialismes økonomiske (mangel på) system og forklarte hvordan og hvorfor pengepolitikk er så viktig. Det er Mises som har vært forbildet og "læreren" til mange andre gode økonomer innenfor den "Den østerrikske skole" i økonomien.


 5. Energipolitisk geni, Ketil Solvik-Olsen
  Fremskrittspartiets energi- og miljøpolitiske talsmann skremte meg skikkelig tidligere i år. Han var usikker på om han ønsket å stille til gjenvalg på Stortinget. Heldigvis valgte han å gjøre det, men han hadde vært usikker fordi kunnskapsnivået angående energi- og miljøpolitikk hos sine politiske motstandere hadde gjort arbeidet på Stortinget så pinlig at han hadde nesten lyst å la dem seile sin egen sjø.
  Ketil Solvik-Olsen det man kan kalle en statsman. Respektert i fagmiljøene og dyktig på sitt felt. Han har også vært den som i stor grad har styrt FrPs miljøpolitikk og klart å fremheve oss som et realpolitisk alternativ i en sak hvor vi har hatt liten troverdighet.
  Ketil kommer til å bli en sabla god energiminister i 2009!

Ingen kommentarer: