tirsdag 2. september 2008

Norsk Narkotikapolitikk, for en ny og radikal politikk

Unge Høyre ønsker anmelde cannabisplanterne for deres planteaksjon.

Cannabis, også kalt hamp, er en gruppe planter som blant annet inneholder den psykoaktive substansen tetrahydrocannabinol (THC). Betegnelsen brukes om rusmidler som blir fremstilt av artene indica og sativa. De vanligste formene av cannabis er hasjisj og marihuana.
(kilde wikipedia)

Hasj og Marihuana er idag på listen over forbudte stoffer i Norge. DERFOR er planteaksjonen også gal, fordi den oppfordrer til ulovlig virksomhet.
Men er virkelig bruk av "narkotiske" stoffer som hasj moralsk galt på samme måte som drap, voldtekt og tyveri?

Alle moralske lover bygger på eiendomsretten. Alle gode moralske lover bygge på at noen bryter eiendomsretten og stjeler noe.

Drap stjeler liv
Tyveri stjeler eiendom
Voldtekt stjeler sex
Løgner stjeler sannheten

Hva stjeler bruken av hasj?

Her er jeg unige med Unge Høyre og enig med aksjonistene.
De ønsker å ha en kafé hvor de kan nyte sitt rusmiddel på samme måte som alkoholbrukere har sine utesteder.
Kristoffer Joner har ved flere anledninger gitt uttrykk for sitt synspunkt angående norsk narkotikapolitikk. Jeg har vært enig med Joner. Omtrent hele tiden.

Den ideologiske delen her er enkel:
"Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill. Og for øvrig kan man gjøre som man vil."

Så lenge man med sitt eget bruk ikke skader eller plager andre, så bør det ikke forbys.
Aksjonistene håpet å få et eget sted hvor de ikke var til sjenanse for andre. Dette bør jo alle være interessert i på samme måte som vi helst ser at alkoholnytere holder seg inne på puber og nattklubber.

Ingen kan si at brukerne er til skade for andre pga. de er en byrde for velferdssystemet. Det er ingen som velger å være en del av dette systemet, men sjekk gjerne ut bloggposten om Friborgerskap.

Den praktiske delen følger Joners argument:

Kan vi se for oss et samfunn uten rus? Dersom du sier "ja" så er det din egen mening, og du må gjerne argumentere hvordan dette samfunnets skal nås.

Svarer du "nei" så tilhører du flertallet som i erkjennelse av dette bør gjøre det beste ut av realitetene.

Realitetene er at vi bruker like mye penger på narkotikapolitikken som land vi sammenligner oss med, men våre resultater er ikke positive. Vår narkotikabruk øker, og våre overdosetall overstiger gjennomsnittet.
Vi deler ut metadon og subutex, noe som mange av brukerne selv mener bare gir ekstra sideeffekter. Vi følger ikke opp tidligere brukere som har vært til avrusning og i det hele så har vi en holdning til rusbrukere som et problem, og ikke som MENNESKER med et problem.

Hva kan gjøres?

Først må vi skille mellom avkriminalisering og legalisering.

Avkriminalisering vil si at en slutter å straffeforfølge de som bruker rusmidler. Avkriminalisering er en pragmatisk skade-reduksjons politikk, som har til hensikt å redusere samfunnets utgifter til kontrollvirksomheten, å redusere kriminaliteteten og å bedre den sosiale situasjonen for grupper av samfunnets tapere. Avkriminalisering betyr at en ikke anser det som politiets oppgave å regulere borgernes rusbruk, og at en ikke anser fengsel som et egnet oppholdssted for folk med rusproblemer eller rusmiddel-skader.

Jeg er FOR avkriminalisering.

Legalisering er mer radikalt. Det innebærer at import, produksjon og salg blir tillatt.
Dette vil f.eks kunne innebære en kontrollert omsetning gjennom spesielle omsetningskanaler og høye avgifter.
Legalisering gir også muligheter for kvalitetskontroll. Legalisering innebærer en aksept av borgernes rett til å velge sine egne rusmidler. Legalisering vil gjøre det mulig å bringe den omfattende svarte økonomien som knytter seg til omsetning av rusmidler inn i den synlige økonomien. Legal omsetning gjør det mulig å legge avgifter på rusmidlene og å skattlegge fortjenesten fra import, produksjon og salg. Erfaringene fra Holland viser forøvrig at legalisering av cannabis har økt terskelen mellom brukerne av lette og harde stoffer.

Jeg er FOR legalisering.

3 kommentarer:

LordMarius sa...

Utrolig bra! Snaue 100% bak deg (snaue pga. den derre avgiftsbiten).

Hvordan i alle dager er du FrPer egentlig? ;)

Kyle sa...

Avgiftsbiten bør selvsagt ikke ha annet formål enn å betale for de skadene som bruken medfører.

Disse bør (igjen) selvsagt bare eksistere sålenge vi alle er påtvunget en velferdsstat.

Og jeg er FrPer fordi vi er det eneste liberalistiske partiet med gjennomslagskraft.

kusokk sa...

Kyle hamp og cannabis er ikke det samme. sjekk ut denne siden her; http://www.gametec.com/hemp/hemp.mj.html den forklarer forkjellene og diverse myter på en fin måte.

READ AND LEARN!!!!!!!!!!!

P.S. er ikke sint, bare bittelitte irritert... you know me :P