søndag 21. september 2008

De gales husNå har jeg sett filmen "De gales hus"
I min bok er dette en sterk 5er.
Ikke les videre dersom du har tenkt å se filmen selv!

Filmen var god både fordi den kombinerte dramatikk og humor, men den tok også opp en del viktige problemstillinger.

De innlagte pasientene har alle sammen et dødsønske. (i mer eller mindre grad) De snakker åpent sammen om hvilke måter de kan nå døden på, om de våger å gjennomføre selvmordet på, og hvorfor de vil dø.

"Alle har rett til å leve" sier primærkontakten til hovedpersonen "Aina".
Som mennesker er retten til liv, vår største rettighet. Ingen har rett til å ta livet fra oss. Drap er umoralsk for den tar vår høyeste rett. Likeså er dødsstraff like umoralsk, fordi alle liv har verdi.
Retten til liv betyr at vi har rett til å leve og ånde, men også rett til å leve våre liv slik vi selv ønsker. Betyr ikke dette at en også har en rett til å ende sitt eget liv?

Retten til å ende sitt eget liv er et personlig valg, men fy faderrullan så egoistisk det er.
Hovedpersonen i filmen skyr unna foreldrene som ønsker å komme å besøke henne. Hva har vel de her å gjøre? De vil jo bare være sikre på at hun er på "rett" sted.
Likevel er det hovedpersonen selv som desperat og forgjeves prøver å hindre at en medpasient ikke skal ta livet sitt. Hovedpersonen sliter med skyldfølelse for å ikke ha reddet doktoren sin fra å fryse ihjel.
Hovedpersonen ser så tydelig verdien av livet til andre medmennesker, at retten til liv må beskyttes selv om livet det er snakk om ikke ønsker det selv.

og dette er et av de andre viktige temaene som tas opp.
Hovedpersonen ønsker å skrive seg ut fra institusjonen, men får vite at etter selvmordsforsøk nr. 2 er hun tvangsinnlagt etter ønske fra foreldrene.
Hovedpersonen er ikke lenger herre over eget liv. Hun er nå en del av huset.
Dersom man sier at retten til liv, også betyr plikten til å bevare liv sålangt det er mulig, så er det mange grep man er villig til å ta for å hindre at et liv forsvinner.
Men er det rett å gi institusjoner /medmennesker en RETT til å ta bort kontrollen over et individs eget liv og umyndiggjøre på bakgrunn av de valgene dette individene ønsker å gjøre?(som å ende sitt eget liv)
Ingen ønsker å se sitt barn, sin bror, sitt mor eller venn forsvinne i et selvmord. Livet synes så bortkastet og de som blir igjen sitte igjen med de samme harde spørsmålene.
"Hva kunne jeg gjort for å hindre dette?"
Å ende sitt eget liv kan for noen mennesker være et "bevisst" valg. Men det er oftest noe annet som ligger bak.
Jeg mener vi (dessverre?) ikke har en rett til å hindre mennesker i å ende sine egne liv. Vi annerkjenner at at alle liv har verdi fordi vi er alle forskjellige, noe som kommer til uttrykk gjennom de valg vi gjør i livet.
Å ende sitt eget liv er et slikt valg. Det er så utrolig egoistisk at ingen burde tenke tanken...
Men noen mennesker er i en situasjon hvor livet ikke lenger gir den fred og glede som livet gir oss andre.
Noen mennesker lever i sine egne smertehelveter og ønsker heller å få fred.
Jeg liker det ikke, men retten til liv, innebærer retten til å ende sitt liv

1 kommentar:

Kamerat Sakariassen sa...

Jeg har selv sett filmen og fikk på en måte et nytt perspektiv på det etter det. Er enig med deg i karaktersettingen - om ikke annet.

Nå er jeg positiv til autonasi - aktiv dødshjelp - men jeg mener IKKE at det kan innføres sånn uten videre. Jeg mener jeg i utgangspunktet bør ha gode sikkerhetsnett som ikke gjør det mulig at man tar en forhastet avgjørelse. Jeg mener nok det er rett å hindre mennesker i å begå selvmord. Men om man gjennomgår terapi og får god hjelp, men allikevel har så store smerter (fysiske som psykiske) at livet ikke er til å leve så mener jeg at aktiv dødshjelp er et menneskelig alternativ. Man gir vedkommende mer verdighet.

Men dette er en utrolig vanskelig debatt og det har tatt meg lang tid å innta et standpunkt. Jeg føler nå at jeg står for det rette. Selv om jeg ikke er tilhenger av "vill" aktiv dødshjelp. Som den ene pasienten (som også va psykiater) sa: "Jeg er en syk psykiater. Pasientene mine døde som fluer." Da har man jo ikke gjort jobben sin skikkelig!

Mvh.

Eirik