tirsdag 30. september 2008

Ron Paul Votes NO BAILOUT

Dr. Ron Paul gir en veldig god forklaring på situasjonen vi ser idag.
Enjoy

mandag 29. september 2008

Grunnlovsparagraf 101

Nå som Carl I. Hagen og prof. Vinje har lagt frem sitt moderniseringsforslag angående spraaget i Grunnloven, så har interesen for grunnloven økt bittelitt iallefall.

Grunnloven inneholder mange viktige paragrafer som definerer det norske samfunn med både monarki, Storting og regjering.
Grunnloven fastholde verneplikten, beskytter ytringsfriheten og fastsetter landets religion.

Men en paragraf er ofte blitt forbigått virker det som. Den er iallefall ikke blitt brukt særlig ofte.

Paragraf 101

§ 101.
Nye og bestandige Indskrænkninger i Næringsfriheden bør ikke tilstedes Nogen for Fremtiden.I USA er det et hett tema i presidentvalgene hvilke høyesterettsdommere som kan bli innsatt, for disse skal tolke grunnloven.
Også i Norge bør man åpne for en strengere tolkning av Grunnloven vår.

Alle de innskrenkningene som har blitt pålagt næringslivet og markedet etter 1814 er ifølge en streng tolkning av grunnloven ulovlige. De bør derfor også fjernes.
Dette betyr ikke at de politikerne som innførte dissse innskrenkningene skal straffes for sin ugjerning. De visste ikke bedre. (stakar)

De innskrenkningene som fantes før 1814 kan man selvfølgelig trygt fjerne. Det står ingen plass i grunnloven at man ikke kan fjerne hindringer for næringslivet.

søndag 28. september 2008

VALGCAMP!

"Kjære alle FrPmedlemmer, kandidater og politikere!"

Slik starter invitasjonen til Fremskrittspartiets ValgCamp i Bø i Telemark i tiden 23 - 28. juni 2009.

Partiet vårt har historisk høy oppslutning og en FrP regjering etter neste års valg er ikke urealistisk. På ValgCampen i Bø skal vi lære, trene og snakke politikk. Vi skal rett og slett sørge for at vi alle - enten vi er medlemmer som skal overbevise naboen, kandidaten som vil på Stortinget eller lokalpolitikeren i kommunestyret - er best mulig forberedt på vår tøffeste valgkamp noensinne!

Ta med familien deres og bli med på valgcamp!
Gå inn på http://www.valgcamp2009.no/ og meld deg på!

onsdag 24. september 2008

Thy name be honored!

De fleste politiske interesserte har idealistiske mennesker de har lært av i politikken. Enten fra deres tanker, deres styresett eller person. Venstreorienterte trekker for eksempel frem morderen Che og slakteren Stalin til inspirasjon for sitt syn. Høyreorienterte trekker ofte frem Reagan og Thatcher som begge sørget for økonomisk fremgang og var viktige i kampen mot den umenneskelige kommunismen.


Jeg støtter og liker også disse to, men jeg har da noen egne favoritter også.
Så her følger noen av Kyles idoler og inspirasjonskilder:
(rangeringen er likegyldig)
 1. Den republikanske kongressrepresentanten Ron Paul
  Ron Paul stilte som presidentkandidate for det republikanske uten egentlig å ha noen særlig sjanse for å få denne tilliten.
  Derimot vekket han en mindre base innenfor og utenfor det republikanske partiet. Liberalister/libertarianere.
  Han appellerte til unge og gamle velgere som ønsket (MYE) mindre government. Fjerning av inntektsskatten, sikre de rettigheter grunnloven gir, sikre gullstandarden for den amerikanske økonomien og snu utvikling USA har gått i som politistat.
  Ron Paul har kontroversielle synspunkter, men hans appell til velgere, hans ÆRLIGHET og integritet gjør at han virkelig inspirerer.


 2. Anarkokapitalist-økonomien Murray Rothbard.
  Dette navnet er for mange et ukjent navn. Rothbard er mest kjent for å stå for (den også veldig ukjente) ideologien som kalles anarko-kapitalisme. Rothbard har gitt ut flere verk som er fantastisk lesning. Hans frihetsidealer er bastante og unektelige. For å ta et av mine yndlingssitater fra Rothbard:

  "Capitalism is the fullest expression of anarchism, and anarchism is the fullest expression of capitalism." 3. Nobelprisvinneren i økonomi Milton Friedman
  Milton Friedman beskrives som den mest innflytelsesrike økonomen i det 20. århundre. Hans ideer og tanker fikk stor innflytelse hos Reagan og Thatcher.
  Friedman laget økonomiTV-serier, bøker og artikler hvor han beskrev sine ideer, tanker og økonomiske teorier.
  I mine øyne var et av Friedmans viktigeste verk å GRUNDIG vise at depressjonen på 30-tallet ikke skyldtes "grådige" kapitalister, for store lån eller lignende, men det amerikanske sentralbanksystemet. The Fed.


 4. Forbildet Ludwig von Mises
  Ludwig Von Mises har idag et av verdens mest innflytelsesrike institutt oppkalt etter seg i USA. Mises skrev flere gode verk mot sosialismes økonomiske (mangel på) system og forklarte hvordan og hvorfor pengepolitikk er så viktig. Det er Mises som har vært forbildet og "læreren" til mange andre gode økonomer innenfor den "Den østerrikske skole" i økonomien.


 5. Energipolitisk geni, Ketil Solvik-Olsen
  Fremskrittspartiets energi- og miljøpolitiske talsmann skremte meg skikkelig tidligere i år. Han var usikker på om han ønsket å stille til gjenvalg på Stortinget. Heldigvis valgte han å gjøre det, men han hadde vært usikker fordi kunnskapsnivået angående energi- og miljøpolitikk hos sine politiske motstandere hadde gjort arbeidet på Stortinget så pinlig at han hadde nesten lyst å la dem seile sin egen sjø.
  Ketil Solvik-Olsen det man kan kalle en statsman. Respektert i fagmiljøene og dyktig på sitt felt. Han har også vært den som i stor grad har styrt FrPs miljøpolitikk og klart å fremheve oss som et realpolitisk alternativ i en sak hvor vi har hatt liten troverdighet.
  Ketil kommer til å bli en sabla god energiminister i 2009!

mandag 22. september 2008

Hva skjer med Høyre?

Høyre ligger langt nede på meningsmålingene om dagen, og partiet går en dyster valgkamp i møte. Hvorfor har så mange velgere forlatt partiet som tidligere hadde så stor troverdighet på stabilitet i økonomien, bedre skole- og utdanning og mer frihet til enkeltmennesket?

Høyre er dødt, Leve Midten.
Fra nå av skal Høyre ikke lenger kalles "høyre" men Midten.
For Høyre ønsker ikke å gi store skattelettelser for å gi folk flest en romsligere økonomi.
Høyre ønsker ikke å fjerne den særnorske formueskatten som er til byrde for både næringsliv og mennesker med oppsparte midler.
Høyre, unnskyld.... Midten ønsker ikke å gi mennesket større frihet og valgmuligheter. Midten har gått bort fra Høyres standpunkt om å tillate vinsalg i butikker.

Tidligere var Høyre et lyseblått parti for borgerlige velgere som ønsket stabilitet, men fremgang. Midten er et grått parti som ikke appellerer til noen som helst. De som stemmer på Midten, gjør det av gammel vane.
Kondolerer til Høyre, men på det siste ville du ikke bli savnet.
Velkommen Midten

søndag 21. september 2008

De gales husNå har jeg sett filmen "De gales hus"
I min bok er dette en sterk 5er.
Ikke les videre dersom du har tenkt å se filmen selv!

Filmen var god både fordi den kombinerte dramatikk og humor, men den tok også opp en del viktige problemstillinger.

De innlagte pasientene har alle sammen et dødsønske. (i mer eller mindre grad) De snakker åpent sammen om hvilke måter de kan nå døden på, om de våger å gjennomføre selvmordet på, og hvorfor de vil dø.

"Alle har rett til å leve" sier primærkontakten til hovedpersonen "Aina".
Som mennesker er retten til liv, vår største rettighet. Ingen har rett til å ta livet fra oss. Drap er umoralsk for den tar vår høyeste rett. Likeså er dødsstraff like umoralsk, fordi alle liv har verdi.
Retten til liv betyr at vi har rett til å leve og ånde, men også rett til å leve våre liv slik vi selv ønsker. Betyr ikke dette at en også har en rett til å ende sitt eget liv?

Retten til å ende sitt eget liv er et personlig valg, men fy faderrullan så egoistisk det er.
Hovedpersonen i filmen skyr unna foreldrene som ønsker å komme å besøke henne. Hva har vel de her å gjøre? De vil jo bare være sikre på at hun er på "rett" sted.
Likevel er det hovedpersonen selv som desperat og forgjeves prøver å hindre at en medpasient ikke skal ta livet sitt. Hovedpersonen sliter med skyldfølelse for å ikke ha reddet doktoren sin fra å fryse ihjel.
Hovedpersonen ser så tydelig verdien av livet til andre medmennesker, at retten til liv må beskyttes selv om livet det er snakk om ikke ønsker det selv.

og dette er et av de andre viktige temaene som tas opp.
Hovedpersonen ønsker å skrive seg ut fra institusjonen, men får vite at etter selvmordsforsøk nr. 2 er hun tvangsinnlagt etter ønske fra foreldrene.
Hovedpersonen er ikke lenger herre over eget liv. Hun er nå en del av huset.
Dersom man sier at retten til liv, også betyr plikten til å bevare liv sålangt det er mulig, så er det mange grep man er villig til å ta for å hindre at et liv forsvinner.
Men er det rett å gi institusjoner /medmennesker en RETT til å ta bort kontrollen over et individs eget liv og umyndiggjøre på bakgrunn av de valgene dette individene ønsker å gjøre?(som å ende sitt eget liv)
Ingen ønsker å se sitt barn, sin bror, sitt mor eller venn forsvinne i et selvmord. Livet synes så bortkastet og de som blir igjen sitte igjen med de samme harde spørsmålene.
"Hva kunne jeg gjort for å hindre dette?"
Å ende sitt eget liv kan for noen mennesker være et "bevisst" valg. Men det er oftest noe annet som ligger bak.
Jeg mener vi (dessverre?) ikke har en rett til å hindre mennesker i å ende sine egne liv. Vi annerkjenner at at alle liv har verdi fordi vi er alle forskjellige, noe som kommer til uttrykk gjennom de valg vi gjør i livet.
Å ende sitt eget liv er et slikt valg. Det er så utrolig egoistisk at ingen burde tenke tanken...
Men noen mennesker er i en situasjon hvor livet ikke lenger gir den fred og glede som livet gir oss andre.
Noen mennesker lever i sine egne smertehelveter og ønsker heller å få fred.
Jeg liker det ikke, men retten til liv, innebærer retten til å ende sitt liv

fredag 19. september 2008

Til sammenligning...

Etter at de venstrerevolusjonære har gått berserk på Eiriks blogg så tenkte jeg at det kunne vært morsomt å sammenligne de mest... "ekstreme" motpolene.
Så vi presenterer:
Tjen folket fra venstresida VS Det liberale folkepartiet fra høyresiden.

Tjen folket starter med å beskrive sitt realistiske ønskesamfunn:
 • "Kommunismen betyr at all sult og fattigdom er fjernet, og at alle er garantert å få nok til å leve godt. Kommunismen er et klasseløst samfunn hvor ingen grupper av mennesker undertrykker andre. Ingen samfunn har nådd kommunismen, men Sovjet og Kina var på vei da de hadde sosialisme."

Det liberale folkepartiet svarer:

 • "Mennesker har rett til liv, til frihet, til å søke lykken, og til trygghet for sin eiendom. Statens legitimitet oppstår som følge av menneskets behov for beskyttelse av disse rettighetene. Dette er statens eneste legitime funksjon. I tråd med dette er DLF tilhenger av nattvekterstaten og laissez-faire kapitalismen. Dette er det eneste moralske samfunnssystem og det eneste som er i samsvar med menneskets natur som rasjonelt vesen."

Tjen Folket forteller om hvem som har inspirert dem:

 • "Marx, Engels, Lenin, Stalin og Mao blir kalt "de fem store." Ingen av dem var feilfrie. Alle mennesker gjør dumme ting og tar feil av og til. Disse fem er ikke våre guder, men våre viktigste lærere"

Hvem er DLF inspirert av?

 • "DLF er et liberalistisk parti som bygger på opplysningstidstradisjonen, den sekulære vestlige kulturarven og vestens verdier. Dette innebærer: Troen på fremskrittet og fornuften, og retten til å søke lykken. Vesten står for frihet og sivilisasjon, mot barbari og ufrihet. Dette er vestens kjerne."

Tjen folket vil kanskje fortelle litt om hvordan de ønsker å få innflytelse?

 • "Væpna revolusjon! Godt forberedte og utrusta opprørere er det eneste som kan begrense vold i en revolusjon."

Og DLF?

 • "Verne om de rettigheter som Grunnloven av 1814 la opp til, slik som
  eiendomsrett, næringsfrihet, den personlige frihet, ytringsfrihet, trosfrihet,
  etc. Norge skal bli en grunnlovfestet republikk med folkevalgt president"

Så hva har vi?

Vi har Tjen Folket som er ørlite granne mer rød enn SV. De beskriver sosialisme som en mellomting til kommunisme. De synes Sovjetunionen og Kina gjorde "et godt forsøk" og mener det er synd med alle de titalls millionene som ble systematisk drept og myrdet, men folk "gjør jo feil." Likevel åpner de for den samme feilen når de engang kommer og skyter kapitalister som meg selv.

På andre siden har vi DLF som er ørlite granne mer liberalistisk enn FrP. Retten til liv er den viktigeste rett man har, og all form for tvang er umoralsk. De tror ikke på ikoner, men på fornuften. Staten skal ikke ha andre oppgaver enn sikre innbyggerne en rettsstaten, og partiet tar avstand fra alle fantatikere som tar liv på vegne av religion, ideologi hudfarge etc.

Alt i alt er jeg glad jeg tilhører Høyresiden.
Og når det gjelder "ekstreme" småpartier på ytterfløyene, så er jeg glad for at ytterpartiet på høyresiden ikke truer med å drepe meg.

torsdag 18. september 2008

Bill O'Reilly

"ALLE" har hørt om Bill O'Reilly.
Den mest beryktede og skamløse konservative kommentatoren i USA.

Jeg har sett ham i debatt mot Richard Dawkins hvor jeg "mislikte" ham fordi han er som mange andre konservative i USA sterkt religiøs.

Her tar han derimot rotta på 2 Obama-supportere, og på en høflig, ryddig måte som får frem tydelige poenger.

Made my day...

tirsdag 16. september 2008

Kapitalismen står STERKT

Norske kommentatorer fråtser seg og venstreradikale gnir seg i hendene. NÅ har kapitalismen feilet, og nå er det bevist at det frie markedet ikke fungerer.

Ifølge norsk presse har staten grepet inn for å rydde opp i den pågående krisen som handler om boligbankene Freddie Mac og Fannie Mae.
DLF gjør et poeng på sine nettsider når de spør:
"Men hva er egentlig Fannie Mae og Freddie Mac? Er de private banker som er blitt så dårlig styrt at de egentlig burde ha blitt slått konkurs?
La oss først se hva de egentlig heter. Egentlig heter de Federal National Mortgage Association og Federal Home Loan Mortgage Corporation."

De har altså “Federal” som en del av sine navn. Da skulle det være tydelig at de ikke private. Og hva slags oppgave har de hatt? En artikkel i International Herald Tribune 8. september med tittelen ”Torn apart by serving 2 masters” forteller dette klart og tydelig: ”Fannie Mae og Freddie Mac were designed to serve at least two masters – the investors who put up capital and a government that wanted to help the housing industry and extend home ownership”"

Dette er altså ikke snakk om private som feilinvesterer og det som verre er, det er statlige banker som har gitt subsidierte og statsgaranterte lån til låntagere som ikke var kredittverdige.
(Kristin Halvorsen gir forsåvidt den samme statsgarantien)

Disse bankene har hatt statsgaranti, noe som har medført at bankenes har tatt større risiko enn de ville ha gjort dersom disse hadde vært private banker. Da går det som galt!

La meg bare sitere litt fra DLFs sider: (Yes, I like the small, ignificent party)
"Det er enda mer fundamentale årsaker til de problemer som USA og verden nå har, og hovedårsaken er å finne i den økonomiske politikken som har vært ført i USA de siste årene.
Det som kan sikre en krisefri økonomi i er at den er fullstendig fri, dvs. en økonomi hvor pengene er forankret i en gullstandard, og hvor statens utgifter er små.

Men dette har vi dessverre ikke noe vi har i dag.
Det som da kan gjøre problemene minst mulig er at staten ikke fører en inflasjonspolitikk. Dessverre har USAs regjering de siste årene ført en slik inflasjonspolitikk, og dette viser seg nå i stigende priser på det aller meste over hele verden.
(Dette er en av grunnene til at de som har lånt til bolig gjennom Freddie og Fannie og andre banker ikke klarer å betale sine lån.)"


Statlig innblanding gjennom opprettelse av disse bankene har ført til problemene gjennom å gi en falsk følelse av trygge og risikofrie statsgaranterte lån.
Intensjonen var helt sikkert god, men det er trist når pressen sammen med alle verdens venstreorienterte tror at løsningen er MER stat og ikke mindre. fører

Regjeringen innrømmer papirvelde

Regjeringen har lansert nettstedet http://www.bedriftshjelp.no/ for å hjelpe bedrifter å håndtere byråkratiet, papirveldet og de utallige offentlige støtteordningene...

Er ikke dette et rop om hjelp?
Viser ikke dette at vi lever i et land hvor det er ALT for vanskelig å starte nye bedrifter? Både på et finansiellt plan, men også i forhold til byråkrati, regler, skjemavelde og reguleringer.

Etter mitt syn er Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad regjeringens dårligeste minister. Hun har vist at hun ikke håndterer praktisk politikk når sykehuskøene fortsatte å vokse og vokse under hennes regime.
Nå er det altså denne Brustad som skal sikre et godt næringsliv i landet. Det er en ærlig sak å komme med en innrømmelse over hvor galt det er, men vær så snill å gjør noe med det også.

søndag 14. september 2008

...why bother...

There are 6.723.643.000 people in the world... That's a fact. That's a truth we can't deny... There are 6.723.643.00o opportunities in the world... That's a fact. That's a truth we can't deny.

Hvert menneske kan, gitt at det fritt får slippe ut sitt fulle potensiale, skape verdslige og sosiale verdier for seg selv og sine medmennesker rundt seg.

lørdag 13. september 2008

Go Rogaland!

Rogalandbefolkningen viser vei!

Det er et par ting å legge merke til ved denne målingen.


 1. FrP har støtte blant hver tredje rogalending!

 2. SV er under sperregrensen

 3. Rødt er nesten like stort som SV

 4. FrP og Høyre er sammen VELDIG nær flertall i Rogaland

C'thulu....
Please... La denne målingen bli sann og fri oss fra Hallgeir Langeland og gi oss flere FrPere på Tingetfredag 12. september 2008

Olav Thon!

Her er boka jeg ønsker meg! Den autoriserte biografien om en av Norges sterkeste skikkelser og verdiskapere. "Olav Thon, Milliardær i anorakk"

I prologen til boka gir Olav Thon klar beskjed om hva han mener om norsk skattepolitikk;

"Når jeg starter bilen hver morgen, vet jeg bare en ting: også i dag må jeg yte mitt beste så jeg tjener nok penger til å betale all den skatten som ligningskontoret har planlagt å kreve inn fra meg i år. Staten skal ha sitt og Hole kommune resten. Selvangivelsen min i fjor veide toogtredve kilo. Personlig betaler jeg omlag 200.000 kroner i inntekts- og formueskatt hver eneste dag, 365 dager i året. Legger jeg til skatten fra de selskapene jeg eier majoriteten i, blir det mer en en million kroner netto å betale inn hver skapte dag"

Han svarte da slik på hva som er resepten på lykke:
"Det må være noe så banalt som arbeidsglede. Det er en misforståelse å tro at folk blir så mye lykkelige av å slippe arbeid en stadig større del av livet."

Hva planlegger denne mannen å gjøre med arven sin?
Donere den bort til gode formål.
Snakker vi om en ildsjel????
Denne mannen har skapt verdier og arbeidsplasser i alle sine leveår (so to say) og jeg har lyst å støtte meg til forslaget som surrer på nettet:

"Dersom det er sant som sies at Olav Thon skal donere sin formue til gode formål, er dette noe vi som samfunn bør gå sammen for å belønne. La oss vise at vi setter pris på verdiskapere, og la oss gi Olav Thon en statue"

DAMN RIGHT!

Høyre og SV som to dråper vann?

Det er tydeligvis slik at Høyre trives i selskap med den sittende finansministeren.
Høyre har tidligere lovet å fjerne formuesskatten i løpet av fire år, men partiets finanspolitiske talsmann, Jan Tore Sanner, mener at enkelte skattelettelser må nedprioriteres

Unnskyld meg?

Jan Tore Sanner snakker kritiserer finansministeren støtt og stadig for å ha skylden for rentehevningene med den politikken hun fører.
Her er vi enige, men for å si det med B. Hussein Obamas ord:
"If you want change, we can't have more of the same policies from the todays administration"

Fremskrittspartiet VIL fjerne formueskatten innen en 4årsperiode. Med Høyre på slep så ser det ut som om vi må ARBEIDE for å fjerne innen en 4årsperiode.
Det er galt å beskatte arbeidende kapital som skaper verdier. Flere og flere land fjerner den gamle formueskatten fordi de ser dette er næringslivhemmende. Også sosialdemokratiske regjeringer.

tirsdag 9. september 2008

Steng Oslos grenser

Neida, dette er ikke så politisk som det høres ut.

 • Det er ikke for å hindre at innvandere skal flytte til Oslo.

Jeg er for en streng innstramning i asyl- og flyktningspolitikken, men det er IKKE derfor

 • Det er ikke for å hindre en videre urbanisering

Jeg er ikke for å legge hindringer, eller tilrettelegge for én type bosteder, så det er IKKE derfor

 • Det er ikke for å gi Oslos sønner og døtre en særrettighet til å bo her

Fødselssted bør ikke gi rettigheter.

Nei...
Det jeg skulle ønske var "mulig" var å hindre noen i å flytte fra byen. Men noen ting kan jeg ikke bestemme over.
Farvel da..

mandag 8. september 2008

My office

Nå begynner ting å se bedre ut på det som en gang var et trøtt og trist kontor. Nå former det seg i mitt bilde. Og hva vil det si?

På veggen henger det amerikanske flagget og inspirerer til gode i oss, og minner meg om at dersom alt går galt her i Norge så er det fortsatt en havn vi kan flykte til.

På sideveggen smiler Siv Jensen og kardemommeloven.
Det enkle men viktige budskap:
"Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil."

Pulten min er halvrotete, men fortsatt ryddig nok med penner og annet småplukk i en fancy boks. Det ligger en brosjyre om FrPs valgcamp her, og et notat fra Civita.

I hylla ligger konvolutter og annet nyttig, men viktigere er vel Norges grunnlov, og en liten notis fra Ketil Solvik-Olsen som takk for Smil.
En politisk tegneserie henger på veggen, og den kan leses på bakerste side i denne månedens Nemi.

Mine blå gardiner har ikke kommet opp, men det kommer nok.
Yup... It'll be good here.

torsdag 4. september 2008

APPLAUS!

Datatilsynet har pålagt Nøtterøy kommune å fjerne kameraovervåkningen ved Borgheim skole i skoletiden innen 1. oktober.APPLAUS!Vi skal ikke ha et overvåkingssamfunn, og jeg er skuffet over at FrP som har såpass makt i Nøtterøy ikke har satt stopper for dette tidligere.

Men nå fikk Datatilsynet gjort opp.Nå er det bare datalagringsdirektivet og Sveriges overvåkningslov igjen.

De skal STOPPES!

onsdag 3. september 2008

Ro... ro.. ro din båt...

Idag fikk jeg gleden av å se en skjelvende Kristin Halvorsen gå opp trappa til vandrehallen og som en sverm av kråker fløy pressekorpset ned på henne når hun skulle forklare SVs syn i regjeringens påståtte innstramning i asylpolitikken.

Det er også verdt å merke seg at VG.no har en avstemning hvor 11321 mennesker i skrivende stund har avgitt sin stemme, og 94.71% er for en innstramning i asylpolitikken.

Mens vi lar SV prøve å ro seg ut av at de har gått på enda en politisk smell, så er det en god dag å være FrPer.

tirsdag 2. september 2008

Norsk Narkotikapolitikk, for en ny og radikal politikk

Unge Høyre ønsker anmelde cannabisplanterne for deres planteaksjon.

Cannabis, også kalt hamp, er en gruppe planter som blant annet inneholder den psykoaktive substansen tetrahydrocannabinol (THC). Betegnelsen brukes om rusmidler som blir fremstilt av artene indica og sativa. De vanligste formene av cannabis er hasjisj og marihuana.
(kilde wikipedia)

Hasj og Marihuana er idag på listen over forbudte stoffer i Norge. DERFOR er planteaksjonen også gal, fordi den oppfordrer til ulovlig virksomhet.
Men er virkelig bruk av "narkotiske" stoffer som hasj moralsk galt på samme måte som drap, voldtekt og tyveri?

Alle moralske lover bygger på eiendomsretten. Alle gode moralske lover bygge på at noen bryter eiendomsretten og stjeler noe.

Drap stjeler liv
Tyveri stjeler eiendom
Voldtekt stjeler sex
Løgner stjeler sannheten

Hva stjeler bruken av hasj?

Her er jeg unige med Unge Høyre og enig med aksjonistene.
De ønsker å ha en kafé hvor de kan nyte sitt rusmiddel på samme måte som alkoholbrukere har sine utesteder.
Kristoffer Joner har ved flere anledninger gitt uttrykk for sitt synspunkt angående norsk narkotikapolitikk. Jeg har vært enig med Joner. Omtrent hele tiden.

Den ideologiske delen her er enkel:
"Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill. Og for øvrig kan man gjøre som man vil."

Så lenge man med sitt eget bruk ikke skader eller plager andre, så bør det ikke forbys.
Aksjonistene håpet å få et eget sted hvor de ikke var til sjenanse for andre. Dette bør jo alle være interessert i på samme måte som vi helst ser at alkoholnytere holder seg inne på puber og nattklubber.

Ingen kan si at brukerne er til skade for andre pga. de er en byrde for velferdssystemet. Det er ingen som velger å være en del av dette systemet, men sjekk gjerne ut bloggposten om Friborgerskap.

Den praktiske delen følger Joners argument:

Kan vi se for oss et samfunn uten rus? Dersom du sier "ja" så er det din egen mening, og du må gjerne argumentere hvordan dette samfunnets skal nås.

Svarer du "nei" så tilhører du flertallet som i erkjennelse av dette bør gjøre det beste ut av realitetene.

Realitetene er at vi bruker like mye penger på narkotikapolitikken som land vi sammenligner oss med, men våre resultater er ikke positive. Vår narkotikabruk øker, og våre overdosetall overstiger gjennomsnittet.
Vi deler ut metadon og subutex, noe som mange av brukerne selv mener bare gir ekstra sideeffekter. Vi følger ikke opp tidligere brukere som har vært til avrusning og i det hele så har vi en holdning til rusbrukere som et problem, og ikke som MENNESKER med et problem.

Hva kan gjøres?

Først må vi skille mellom avkriminalisering og legalisering.

Avkriminalisering vil si at en slutter å straffeforfølge de som bruker rusmidler. Avkriminalisering er en pragmatisk skade-reduksjons politikk, som har til hensikt å redusere samfunnets utgifter til kontrollvirksomheten, å redusere kriminaliteteten og å bedre den sosiale situasjonen for grupper av samfunnets tapere. Avkriminalisering betyr at en ikke anser det som politiets oppgave å regulere borgernes rusbruk, og at en ikke anser fengsel som et egnet oppholdssted for folk med rusproblemer eller rusmiddel-skader.

Jeg er FOR avkriminalisering.

Legalisering er mer radikalt. Det innebærer at import, produksjon og salg blir tillatt.
Dette vil f.eks kunne innebære en kontrollert omsetning gjennom spesielle omsetningskanaler og høye avgifter.
Legalisering gir også muligheter for kvalitetskontroll. Legalisering innebærer en aksept av borgernes rett til å velge sine egne rusmidler. Legalisering vil gjøre det mulig å bringe den omfattende svarte økonomien som knytter seg til omsetning av rusmidler inn i den synlige økonomien. Legal omsetning gjør det mulig å legge avgifter på rusmidlene og å skattlegge fortjenesten fra import, produksjon og salg. Erfaringene fra Holland viser forøvrig at legalisering av cannabis har økt terskelen mellom brukerne av lette og harde stoffer.

Jeg er FOR legalisering.

Jaha ja...

Javel... Nå har jeg ikke Sukkertøy mer. Og ikke får jeg tak i Sjokolade heller. Jammen hadde pewsen fra Hordaland rett.
Ting ordner seg til slutt, men det var da ikke sånn det skulle ordnes! Nå er godtebutikken tom!