torsdag 7. august 2008

Nei til ekteskapslover

Bør 2 mennesker i et forhold få lov til å inngå en kontrakt som fastslår begge parters rettigheter og plikter?
Ja, det kalles et ekteskap.
Var det derfor rett å la homofile få inngå en slik kontrakt? Ja.

Bør det følge statlige rettigheter ved å inngå en slik kontrakt? NEI.
Det er positivt for samfunnet at mennesker bor sammen i parforhold, og ikke minst leve under "stabile" forhold, uten å generalisere for mye.

Parforhold mellom 2 individer av ulike kjønn har vært malen i det norske samfunn. Nå er malen endret. Vi har begynt å akseptere at det finnes mennesker som ønsker å leve i andre typer forhold. Det finnes (mange) parforhold som består mellom 2 individer av samme kjønn.

Nå er det det på tide at vi også aksepterer at noen mennesker ønsker å leve i formaliserte forhold med flere partnere. Polygami.
Jeg ønsker ikke å sette grenser for hvordan noen skal leve sine liv. Samfunnet bør derfor annerkjenne menneskers rett til å leve i polygamiske forhold.

Men staten bør ikke gi særrettigheter til mennesker som inngår ekteskapskontrakter.

2 kommentarer:

LordMarius sa...

Du må da skjønne at det er en hver stats plikt å gi særrettigheter til de utvalgte gruppene til de som en hver tid kontrollerer våpnene! Er du helt retard eller?

Kyle sa...

Ja, jeg må tydeligvis ha glemt de rettighetene flertallsdiktaturet gir...
Silly me..