tirsdag 12. august 2008

League of Democracies


McCain har snakket om å ønske et forbund av demokratier, eller McCains "League of Democracies." en new internasjonal organisasjon av demokratiske stater.


Det må da være enklere å reformere den eksisterende, fungerende organisasjonen?


Norge bør jobbe for at NATO skal gå fra å være en allianse for land i de nordatlantiske områdene til å bli en global allianse bestående av demokratiske stater.Våre allierte i verden er ikke alle medlem av vår forsvarsallianse, noe de burde få mulighet til. Land som Israel, Japan og Australia burde få mulighet til å bli med i NATO.

Det er disse som virkelig er demokratiske stater og som bør stå sammen i en tid hvor facisme på ny vokser frem i stormakter som Russland og Kina. Det er de vestlig-orienterte demokratier som forsvarer menneskerettighetene når ekstremisme vokser frem i Palestina og den arabiske halvøya.


Ingen kommentarer: