onsdag 4. juni 2008

Streik...

Streiken er over, og hva er egentlig utfallet?
De streikende får ikke mer i lønn. De får det utfallet som var, nemlig at deres lønnsvekst skulle, og skal følge resten av lønnsveksten i landet.

Hva var konsekvensene av streiken?
Tja, mange avgangselever ble stående med julekarakterene som ofte er STRENGERE og dermed lavere enn sommerkarakterene.
Mange avgangselever fikk ikke mulighet til å gå opp til eksamen og forberede sine karakterer.

Lærerne har vist at sommeren nærmer seg. Det er nærmest blitt en vane for dem å streike, noe som går ut over elevene. Og til slutt så viste det seg at lærerne tydeligvis var fornøyd.

"Slutt å syt, begynn å yt"

Ingen kommentarer: