torsdag 12. juni 2008

Åslaug rydder opp!

Hørt fra olje- og energiminister Åslaug Haga:

"Min mann sendte en e-post til kommunen 2. desember 2005, og sa at hvis vi ikke hørte noe fra kommunen, så regnet vi med at det var greit å leie ut stabburet som bolig. Vi har aldri hørt noe fra kommunen, og har derfor regnet med at det var godkjent som utleieobjekt. Det er kommunen som har rotet i denne saken"

Bygnings- og reguleringssjef Ivar Gudmundsen i Ås kommune mener Haga tar feil, MEN:
Dette er gledelig for mitt FrP-hjerte.
Åslaug Haga skaper nemlig presedens for hvordan man kan forholde seg til kommunen.

Send en mail til kommunen, si at dersom du ikke hører noe fra dem så har du lov til å bygge den nye hytta, eller den nye brygga e.l.

Jammen klarte Åslaug å finne en løsning på overformynderiet og byråkratiet som herjer landet

2 kommentarer:

Celina sa...

Ja, neste gang så sende æ en sms t kommunen og spørr om det e greit at æ male huset mitt rosa.

..Og hvis æ ikke høre nå fra dæm så regne æ med dæm vil at æ ska mal dæmmes også.

Mats Ramo sa...

Kjære likningskontor, jeg regner med jeg slipper å betale skatt i år.. dersom jeg ikke hører noe fra dere regner jeg med det går i orden ;)