mandag 16. juni 2008

Senterpartiet følger etter

"Jeg mener disse byggesakene til Haga er fillesaker som er blåst altfor mye opp. Hvem plager det at Haga har hatt hjemmekontor i stabburet sitt? Vi bør heller spørre oss om ikke dette er saker som samfunnet ikke har noe med."

Det er Ola Borten Moe, sentral senterpartipolitker og leder i næringskomiteen, som sier dette til NTB.
Jeg håper dette er et tegn på forandring. Jeg håper at Åslaug Hagas pangmøte med norske byggelover og reguleringer fungere som en tankevekker på hele senterpartiet, og på det norske folk.
Senterpartiet har tidligere vært pådrivere for å regulere ALT fra hustak til matvarepriser, men nå begynner de kanskje å innse at reguleringer bare skaper problemer i folks hverdag.

Det er fristende å si velkommen etter

Ingen kommentarer: