fredag 20. juni 2008

Abortdebatten i Norge


Overskriften sier det, men jeg spør:
Har vi en abortdebatt i Norge?

Jeg er personlig glad for at det er stor enighet om abortspolitikken i Norge, og at de fleste personer og partier støtter opp om kvinners rett til å få utføre en abort.
Noen ønsker nemder, noen ønsker å øke antall uker hvor abort skal være lovlig, men dette er ikke store forandringer i abortloven.

Grunnen til at jeg spør om vi har en abortdebatt i Norge er fordi vi må hele tiden debattera politikken vi tar står for. Hvorfor mener vi det vi står for?
Når mange nordmenn ser på debattene i USA og hører om presidentkandidater som er imot abort, er deres første reaksjon å kalle disse for ultrakonservative mørkemenn.

"Denne kandidaten er imot abort, det forteller oss alt som er å vite om hans politikk"

Jeg synes ikke det er lurt å snevre inn vårt syn på en sosial rettighet og gå ut ifra at abort er en standard rettighet som er naturgitt og som alle bør ha. Debatten om abort går på livssyn, filosofisk grunnlag, medisin og menneskesyn.

Spørsmålet vekker følelser. Min "tante Lotte" fikk føle sine medmenneskers føleri når hun i et leserbrev tok til orde for å gi alle tilbud om fostervannsprøve før 12. uke.
Leserbrevet er viden kjent, og jeg stiller meg ikke bak innholdet som sådan, da hun formulerte seg særdeles klossete. Likevel blir det stilt et spørsmål som ingen "liker" svaret på.

"Er det noen foreldre som ønsker barn med funksjonshemninger?"

Men fremdeles er slike spørsmål om når abort bør være lovlig og hvilken kunnskap foreldrene bør få om barnet bare pirk i forhold til de store verdi- og livssynsspørsmålene.

"Er abort drap?"

"Når begynner menneskelivet?"

"Har alle former for liv verdi?"

Jeg foretrekker å diskutere abortspørsmål med medlemmer i KrF/KrFU og andre konservative. De har vanligvis tatt ett standpunkt ut ifra sine egne verdier, og ikke bare basert på at abort er tillatt idag.

Jeg er for en liberalisering av abortloven. Jeg er for en åpen debatt om abort hvor man kan ha egne synspunkter uten å bli stemplet som mørkemenn eller i mitt eget tilfelle:

"Et menneske med et forkastelig menneskesyn som hører til i regimer fra 40-tallet"


3 kommentarer:

LordMarius sa...

Artig at du bruker et bilde av Ron Paul for å illustrere innlegget. Han er for å omgjøre dommen i Roe v. Wade-saken, som slo fast at alle delstatslover mot abort er grunnlovsstridige.

Dette har Ron Paul blitt demonisert som en fundamentalistisk abortmotstander for, selv om det eneste han har talt for å demokratisere lovreguleringen av abort ved å flytte den ned på delstatsnivå i stedet for føderalt nivå.

Et artig lite apropos til innlegget, som viser en del av hva slags stråmannargumentasjon individer og grupper med spesifikke agendaer tenderer til å bruke i slike følelsesladede debatter

Kyle sa...

Ja, det er bevisst bruk av gynekologdoktoren og kongressmannen Ron Paul.

En del stråmenn kommer frem i slike debatter. SÆRLIG som går på debattantenes "påståtte" menneskesyn

Kåre sa...

Jeg synes det er morsomt at Roe v. Wade saken blir tatt opp, både her og i amerikanske medier.

Mens det i de aller fleste land er politikerne som har bestemt om abort skal være lov eller ikke, er det i USA høysterettdommerne, som "fant ett smutthull" som gjorde at de kunne innføre regler om abort. Dette er noe mange europeere ikke vet, og de forstår derfor ikke mange av spørsmålene som stilles rundt Roe vs Wade.

er forøverig mot Roe vs Wade, grunnet at folkevalgte representater skal bestemme slikt, er samtidig for en liberal abort lovgivning. Dette er noe mange nordmenn har store problemer med å forstå