torsdag 26. juni 2008


Cyanisde and Happiness er en daglig tegneserie som leverer fristilt syk humor, men også med poenger som treffer.
Dagens stripe traff så godt, for det første jeg tenkte på var den norske staten.
En forbryter prøver å stjele alle pengene til den uskyldige borgeren.
"Help! Somebody save me!" (Hjelp! Redd meg noen!")
Selvsagt skal staten beskytte deg fra kriminelle og sørge for et skikkelig krimvern.
Eller... Det var det du trodde..
Staten tar derimot pengene dine fra deg først gjennom skatter, avgifter, bompenger og gebyrer.
Så møtet med staten må kunne sies å føles som om det er "Two muggers" (2 ranere)

fredag 20. juni 2008

Abortdebatten i Norge


Overskriften sier det, men jeg spør:
Har vi en abortdebatt i Norge?

Jeg er personlig glad for at det er stor enighet om abortspolitikken i Norge, og at de fleste personer og partier støtter opp om kvinners rett til å få utføre en abort.
Noen ønsker nemder, noen ønsker å øke antall uker hvor abort skal være lovlig, men dette er ikke store forandringer i abortloven.

Grunnen til at jeg spør om vi har en abortdebatt i Norge er fordi vi må hele tiden debattera politikken vi tar står for. Hvorfor mener vi det vi står for?
Når mange nordmenn ser på debattene i USA og hører om presidentkandidater som er imot abort, er deres første reaksjon å kalle disse for ultrakonservative mørkemenn.

"Denne kandidaten er imot abort, det forteller oss alt som er å vite om hans politikk"

Jeg synes ikke det er lurt å snevre inn vårt syn på en sosial rettighet og gå ut ifra at abort er en standard rettighet som er naturgitt og som alle bør ha. Debatten om abort går på livssyn, filosofisk grunnlag, medisin og menneskesyn.

Spørsmålet vekker følelser. Min "tante Lotte" fikk føle sine medmenneskers føleri når hun i et leserbrev tok til orde for å gi alle tilbud om fostervannsprøve før 12. uke.
Leserbrevet er viden kjent, og jeg stiller meg ikke bak innholdet som sådan, da hun formulerte seg særdeles klossete. Likevel blir det stilt et spørsmål som ingen "liker" svaret på.

"Er det noen foreldre som ønsker barn med funksjonshemninger?"

Men fremdeles er slike spørsmål om når abort bør være lovlig og hvilken kunnskap foreldrene bør få om barnet bare pirk i forhold til de store verdi- og livssynsspørsmålene.

"Er abort drap?"

"Når begynner menneskelivet?"

"Har alle former for liv verdi?"

Jeg foretrekker å diskutere abortspørsmål med medlemmer i KrF/KrFU og andre konservative. De har vanligvis tatt ett standpunkt ut ifra sine egne verdier, og ikke bare basert på at abort er tillatt idag.

Jeg er for en liberalisering av abortloven. Jeg er for en åpen debatt om abort hvor man kan ha egne synspunkter uten å bli stemplet som mørkemenn eller i mitt eget tilfelle:

"Et menneske med et forkastelig menneskesyn som hører til i regimer fra 40-tallet"


onsdag 18. juni 2008

"Homo"debatten i Rogaland

Homodebatten i Rogaland var spesiell. Mange hadde et ansikt og et miljø å forholde seg til. Gjennom Stavanger Aftenblad ble man kjent med Arnfinn Nordbø som fortalte hvordan det var å stå frem som homofil i et konservativt kristenmiljø.

I dagens AftenPOSTEN skriver Arnfinn idag et leserbrev som jeg mener er et av de bedre som har blitt skrevet i anledning denne debatten.
Leserne fikk senere også anledning til å stille spørsmål på et nettmøte med skribenten.

En av de som sendte inn spørsmål ga også et "ansikt" til de religiøst konservative da han skrev sitt spørsmål. Måten det blir argumentert på er for meg så gammeldags og utdatert at jeg vemmes. Les selv:

"Homofili er en sykdom, men å praktisere homofili er en synd. Jeg vil oppfordre deg til å søke behandling hos psykolog. Intent menneske som har tatt til seg Jesus og har et personlig forhold til ham vil gå fortapt, men jeg kan ikke forstå hvordan det å regelmessig praktisere homofili kan kombineres med å være frelst. Det er det samme som om at en seriemorder var frelst, og det har jeg problemer med å tro."

mandag 16. juni 2008

Senterpartiet følger etter

"Jeg mener disse byggesakene til Haga er fillesaker som er blåst altfor mye opp. Hvem plager det at Haga har hatt hjemmekontor i stabburet sitt? Vi bør heller spørre oss om ikke dette er saker som samfunnet ikke har noe med."

Det er Ola Borten Moe, sentral senterpartipolitker og leder i næringskomiteen, som sier dette til NTB.
Jeg håper dette er et tegn på forandring. Jeg håper at Åslaug Hagas pangmøte med norske byggelover og reguleringer fungere som en tankevekker på hele senterpartiet, og på det norske folk.
Senterpartiet har tidligere vært pådrivere for å regulere ALT fra hustak til matvarepriser, men nå begynner de kanskje å innse at reguleringer bare skaper problemer i folks hverdag.

Det er fristende å si velkommen etter

torsdag 12. juni 2008

Åslaug rydder opp!

Hørt fra olje- og energiminister Åslaug Haga:

"Min mann sendte en e-post til kommunen 2. desember 2005, og sa at hvis vi ikke hørte noe fra kommunen, så regnet vi med at det var greit å leie ut stabburet som bolig. Vi har aldri hørt noe fra kommunen, og har derfor regnet med at det var godkjent som utleieobjekt. Det er kommunen som har rotet i denne saken"

Bygnings- og reguleringssjef Ivar Gudmundsen i Ås kommune mener Haga tar feil, MEN:
Dette er gledelig for mitt FrP-hjerte.
Åslaug Haga skaper nemlig presedens for hvordan man kan forholde seg til kommunen.

Send en mail til kommunen, si at dersom du ikke hører noe fra dem så har du lov til å bygge den nye hytta, eller den nye brygga e.l.

Jammen klarte Åslaug å finne en løsning på overformynderiet og byråkratiet som herjer landet

onsdag 11. juni 2008

NÅ!

ja, NÅ!
NÅ er det 11. juni!

Idag er dagen da en fullspekket Stortingssal vil vedta den nye ekteskapsloven.

Senterpartiet er fristilt, Høyre er fristilt.
SV, Venstre, AP, KrF og FrP svinger partipisken som det SMELLER etter.

Likevel, vi er nå klar over at loven blir vedtatt, og godt og greit er det.
Forhåpentligvis blir vi da ferdige med alle slags grupperinger av mor og far og barn og ekteskapsreddere og Jesus Kristus siste dagers hellige osv osv.

Jeg vil bare si gratulerer til alle som har kjempet for loven. Seieren er fortjent.
Jeg er glad for at staten gir alle prester en rett, men ingen plikt til å vie homofile par.
Jeg er lei meg for at ikke også FrP fristilte sine representanter slik at de kunne stemme etter egen samvittighet.

Gratulerer alle sammen! (Utenom SV og AP. Dere har gjort så mye annet fælt)

tirsdag 10. juni 2008

Tangen...Det er sjeldent at jeg skriver slike personlige opplevelsesbloggposter. (langt ord)
Men Lars J. Tangen (bildet) fortjener tittelen Fjortisstøs.
SAKAN for et fjortisspråk.
Dette er ikke ment negativt egentlig, for den unge formannen i Molde FpU kan være seriøs også.
Men som alle straffbare handlinger vil det følge en reaksjon i form av straff.
Fjortisspråk burde vært straffbart ville noen si, men den lar jeg gå. Derimot lar jeg det ikke gå at Tangen konstant roper "ØØØØØ".
Der blir det konsekvenser på sommerleiren altså...
Tangen har også blogg, sjekk it out

mandag 9. juni 2008

Regjeringens næringspolitikk; Aktiv dødshjelp? Del 1

E24 forteller at Staten har begynt handelen med oppkjøp i StatoilHydro, noe som blir bekreftet av kommunikasjonssjef Stein Hernes i Olje- og energidepartementet.Staten hadde tidligere før handelen startet en eierandel på 62,5 prosent. Målet er å komme seg opp i en eierandel på 67 prosent, noe som betyr at staten kjøpe drøyt 143 millioner aksjer. Et slikt kjøp vil koste rundt 29 milliarder kroner med dagens aksjekurs.Legg merke til "dagens aksjekurs". For det første er statlig eierskap kort og godt ikke lurt, men det skal jeg komme tilbake til. La oss først se på hva denne handelen kommer til å koste oss, og hva den kunne "tjent" oss.Utgangspunktet for oppkjøpet var en aksjepris på 200 kroner. Regjeringen hadde lenge varslet at de ønsket å kjøpe seg opp til 67%. Likevel velger den rødgrønne regjeringen å handle NÅ når aksjekursen er gjennomsnittlig veldig høy, i motsetning til tidligere når prisen var nede på 140 kroner.

Hadde staten tatt hensyn til markedssvingninger ville de kunne spart 9 milliarder utifra den satte kursen. Antageligvis vil det bli MYE høyere siden kursen vil stige ettersom det er forventet at staten skal foreta rimelig store oppkjøp.

Likevel har det også denne statlige investeringen en bakside på markedsbaksiden også. Det er anslått at pga. statens store eierandelen på Oslo børs, har norske aksjer en generell lavere verdi enn dersom de hadde vært på private hender.

Den ideologiske delen om hvorfor staten bør holde seg langt unna selskaper kommer senere

fredag 6. juni 2008

“Big words we can be lured by?”Obama… Hva vet man om denne karismatiske nybegynnersenatoren?
Eller enda viktigere, hva vet man om politikken hans? Hvilke resultater har han å vise til? Er han en EGNET leder?


Vi vet at:


  • Hans helsepolitikk er et sammensurium av Hillarys helseplan, Edwards helseplan, og tilogmed McCains helseløsninger.

  • Hans utenrikspolitikk viser at mannen ikke forstår utenrikspolitikk i praksis, og hva det ville bety for stater å bli annerkjent gjennom et presidentbesøk.Et presidentbesøk UTEN forbehold om forbedringer av menneskerettigheter eller andre kritiske brudd av styresmaktene.

  • Hans økonomiske politikk går ut på å øke skattene til en middelsklasse som holder på å dø ut.

  • Energipolitikken er liten og ubetydelig, men det lille man vet er at mannen fortsatt vil sende subsidiert mais på bensintanken

  • Hans sosialpolitikk er… tja.. kanskje ikke det liberale “håpet” på.Han er jo faktisk imot homofilt ekteskap.


___________________________________________________________________


Nå har jeg faktisk gleden av å ha innsett at Obama og Hillary har applleret til SÅ utrolig forskjellige grupper at dette vil slå godt ut for republikanerne.Obama fikk med seg de høyt utdannede som tror de vet bedre enn alle andre, og de unge som også tror de vet bedre enn den forrige generasjonen.(Elitistgruppen)


Hillary appellerte til fagforeninger, middelaldrende borgere, virkelige arbeidere og minoriteter (utenom svarte)(såkalte utsatte grupper)


Gruppene som Hillary har appellert til har VELDIG vanskelig for å gå til elitisten Obama. Disse gruppene opplever idag virkelige problemer, og ønsker derfor noen med erfaring som kan hjelpe dem i deres hverdag.Derfor er det enklere for dem å stemme på den mer erfarne McCain.


Det blir nok republikansk seier, men Hillary er lur, dersom Obama ikke når opp, fremstår han som en taper, og vil ikke få utfordre McCain i neste valg.Da vil Hillary igjen fremstå som den VIRKELIGE kandidaten som kan bringe Demokratene tilbake i huset. (guds død...)

onsdag 4. juni 2008

Streik...

Streiken er over, og hva er egentlig utfallet?
De streikende får ikke mer i lønn. De får det utfallet som var, nemlig at deres lønnsvekst skulle, og skal følge resten av lønnsveksten i landet.

Hva var konsekvensene av streiken?
Tja, mange avgangselever ble stående med julekarakterene som ofte er STRENGERE og dermed lavere enn sommerkarakterene.
Mange avgangselever fikk ikke mulighet til å gå opp til eksamen og forberede sine karakterer.

Lærerne har vist at sommeren nærmer seg. Det er nærmest blitt en vane for dem å streike, noe som går ut over elevene. Og til slutt så viste det seg at lærerne tydeligvis var fornøyd.

"Slutt å syt, begynn å yt"