torsdag 15. mai 2008

Kriser i verden...Mer globalisering NÅ!

Det er dystre tider.


Det virker som all verdens guder og onde krefter er over oss for tiden. Katastrofen i Burma, Jordskjelvsødeleggelsene i Kina og en stor global matvarekrise som følge av sterkt økende matvarepriser. Juntaen i Burma står nå ovenfor en invasjon fra FNs side for å gjøre sitt humanitære arbeid.

Jeg tror ikke mat og medisiner kommer til å følge geværløpene, for dersom FN virkelig hadde sendt styrker med ordre om å besvare fiendlig ild, så ville man oppleve et katastrofeområde, gjort om til en krigssone.

Overhode ikke til lokalbefolknings beste. Så hva gjør man?Det sies at Kina er et lukket samfunn, og på mange måter er det det. Men det at de kinesiske styresmaktene har sluppet inn utenlandske hjelpemannskaper er et tegn på at det gamle Kina har forandret seg. Kina hadde ikke trengt hjelp fra utlandet. Kina kunne klart seg selv om de ønsket. Vi snakker om det landet som har størrelsen og disiplinen til å utkommandere et milliontalls soldater om de så ønsker, og deres økonomiske vekst har gitt Kina alle de nødvendige ressurser de trenger.

Så hvorfor slipper man inn utenlandsk hjelp? Dette er utelukkende et tegn på godvilje om at Kina ønsker samarbeid og medhjelp med resten av verden. Til forskjell fra siste store jordskjelvkatastrofe på 70-tallet hvor kommunistpartiet fornektet at noe hadde skjedd, nektet NOEN å komme inn, og nektet å gjøre noe for å hjelpe.

Alt var i den skjønneste orden ifølge kommunistene, og pga. deres oppførsel døde det mennesker rundt milliontallet. Flerfoldig flere ble skadd og hjemløse.
Den globale krisen


Matvareprisene stiger.... Flere og flere fattige land opplever nå at mennesker trekker til gatene i protest mot høyere matvarepriser. Tilogmed norske Rema 1000 har hamstret inn ris frem til august for å "sikre" seg.

Sosialistene godter seg i disse tider. Når mennesker i fattige strøk begynner å sulte kryper argumentene frem fra kommunismens historiebok.

"Vi må gå bort fra frihandel og globalisering, vi må ha nasjonal landbruksproduksjon for å trygge matvarer til egen befolkning."Noen som har hørt uttrykket "seg selv nok"?

En av de mest siterte internasjonale professorene brukt av SV er professor i økonomi ved oxford university, Paul Collier. Han skrev nylig et glimrende stykke om hvordan globalisering kan redde være å redde verden fra matvarekrise, men også paradokset at såkalte "miljøbeviste" ikke hadde problemer med å heller biodrivstoff fra korn på bilen sin.

For å fylle EN tank med biodrivstoff trengs den samme mengden korn som ville brødfødt en afrikansk familie i et helt år!

Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Atle Sommefeldt kritiserte også de venstreorienterte i Ny Tid den 7. mars.

"Aktører på venstresiden som er tilhengere av matsuverenitet og skeptiske til handel over landegrensene ofte snakker om rettferdighet, kamp mot fattigdom, opprør mot urett, og har tatt et slags monopol på godhet. Men tankegodset er hentet fra en autoritær måte å tenke samfunnsutvikling på."La meg også tillegge høye tollmurer og liten eller ingen vilje til å tilrettelegge markedsutvikling i, eller for U-land. Man kjøper heller avlat gjennom å sende ned 1% av BNP og dermed er alt godt.Mer globalisering


For å løse matvarekrisen vi opplever, er det noen "enkle" men viktige grep som må tas.
  • Fjern landbrukssubsidene til norske, europeiske, japanske og amerikanske bønder
  • Fjern subsidiene til særvarer som biologisk drivstoff
  • Senk og fjern de høye tollbarrierene som beskytter landbruket mot verden

Vestlig anti-kapitalisme på landbruksområdet gjør at den tredje verden, og særlig Afrika ikke får utvikle sitt jordbrukspotensiale. Det er STORE områder i Afrika idag som kunne egnet seg til jordbruk, som ligger brakk pga. det ikke lønner seg å dyrke.

Landbruk i stor skala kan skaffe arbeid til mange som idag ikke har noe arbeid å ta seg til. På det globaliserte markedet er matvarer mer og mer etterspurt, og det kan leveres. Men dessverre romantiserer fortsatt sosialister landbruket, og flere og flere fattige går sultne.

Ingen kommentarer: