søndag 6. april 2008

SVs gruppeleder KRIMINELL


Se nøye på denne dama her...
Dette er bildet av en forbryter.
En kriminell
SVs gruppeleder i Bergen bystyre.
Hva har hun gjort for å få slike anklager mot seg?
Denne kriminelle forbryteren innrømmer:
"Jeg har vært med på å skjule to familier i flere år, for å hindre at de ble kastet ut av Norge. Begge gangene på grunn av kjønnsbasert forfølgelse. Den ene familien er fra Bangladesh, og jeg var med på å holde dem skjult i Bergen-distriktet i tre år, fra 2000 til 2003,"
Hun ville ikke svare på om hun fortsatt skjuler den andre familien.
Hva sier dette om henne? Om SV som parti?
Hun er SVs fremste bystyrepolitiker i Bergen, after all....
Jeg håper ikke at det sier så mye om SV som parti, jeg liker ikke når enkeltmedlemmer i midt eget parti blir tatt til inntekt for hele partiet, men...
Dette er altså GRUPPELEDEREN i Bergen SV.
Norges tidligere hovedstad, Norges nest største by, og her sitter gruppelederen for et regjeringsparti og innrømmer at hun har brutt norsk lov fordi den daværende, og den sittende regjering ikke har, eller fører en politikk som hun støtter.
Jeg håper at Kristin Halvorsen rydder i egne rekker. Jeg håper en politietterforskning trer igang. Dersom denne kriminelle dama skjuler enda en familie, bør hun bli arrestert, og straffes for sine lovbrudd.
PS: Miljeteig er nå bekymret over skjebnen til de såkalte MUF-erne, kurdere fra Nord-Irak som risikerer å bli sendt til Irak.
"Hvis det er en overhengende fare for at disse blir sendt ut av landet, må vi gjøre det som er nødvendig for å hjelpe dem å skjule seg. Da skal vi bidra med det vi kan," sier Miljeteig.
Snakk om å legge hodet til hogg...

3 kommentarer:

LordMarius sa...

Å bryte umoralske lover er moralsk høyverdig. Er ikke du liberalist? Hvor liberalistisk er det å støtte opp under en rasistisk innvandringspolitikk som hindrer fri ferdsel over landegrenser for individer?

Kyle sa...

Skremmende godt argument, men det faller på sin egen urimelighet når innvandringspolitikken blir betegna som rasistisk.

Ja, som liberalist er jeg for mest mulig fri ferdsel uten hindringer. Jeg er for at alle mennesker skal få søke lykken hvor de måtte ønske, så lenge dette ikke går på bekostning av andre.

Velferdsstaten vi har ødelegger derfor for fri innvandring.
Velferdsstaten gir til alle på bekostning av skattebetalerne, og "svake" grupper som asylsøkere som trenger oppfølging blir derfor en utgift i velferdstatens øyne.

Men les posten om Friborgerskap. Jeg tror det kan løse mye

LordMarius sa...

Flott, da er vi hundre prosent enige. Jeg er bare uenig i målet for ditt angrep. En hver liberalist bør hylle denne SV-politikerens private initiativ og sivile ulydighet mot umoralske lover, og samtidig angripe det kvelende velferdssystemet som gjør at politikernes favorittsyssel er å holde folk utenfor landet vårt.

Idéen om friborgerskap er jeg godt kjent med, og støtter hundre prosent.

Og jo, innvandringspolitikken er rasistisk, den holder brune mennesker ute av landet.