torsdag 24. april 2008

SU macht frei

(Hentet fra SU.no)

[.]Våpenhandel er, sammen med narkotika og pornografi , en av verdens tre største industrier. Det er fordi ressursene i verden er så ulikt fordelt og fordi samfunnssystemet er så udemokratisk at kriger oppstår.
Frie mennesker som får tilfredsstilt sine grunnleggende behov trenger ikke krige mot hverandre.

Newsflash?

Anyone?

Skal ikke gå inn på SUs definisjon på retten til å stjele og deres definisjon på flertallsvelde, men la oss heller se på det siste punktet:
"Frie mennesker får tilfredsstilt sine grunnleggende behov trenger ikke krige mot hverandre."

Wow... SU har rett! Mennesker som fritt får selge sin arbeidskraft, tjene sine egne penger og leve i et samfunn hvor de fritt kan kjøpe varer over landegrenser kriger ikke med hverandre. Har vi noe som tilsier dette?

EU/EØS

USA/Canada

Ikke glem at England/Frankrike/Tyskland er nasjoner som i alle år har kjempet om å bli den ledende nasjon i verden. Men etter EU kom på plass, snakker disse landene med en felles stemme i utenrikspolitikken: EUs stemme.

"SU vil legge ned dagens militærapparat og erstatte det med et defensivt, desentralisert folkeforsvar som bare skal forsvare folk i Norge mot angrep utenfra."

Med dagens regjering har vi fått en god definisjon på hva et "desentralisert folkeforsvar" vil si.
Militæret tynes til nedleggelse, folket får beskytte seg selv. (politiet kan heller ikke hjelpe, da deres skjebne er den samme som militæret)

Ingen kommentarer: