onsdag 16. april 2008

Some things never change...





Pysepølse-Hansen har idag gitt opp å få til en avtale med Irak om å få trygt hjemsendt lederen av terroristgruppen Ansar al-Islam, nemlig Mullah Krekar.


La oss ta en titt på Mullah Krekars historie i Norge:


1991

Krekar kommer til Norge som kvoteflyktning. Bosetter seg i Oslo, og får familien til landet på familiegjenforening. Like etter at familien hadde fått sitt utlendingspass, drar de tilbake til Irak. Kona og fire barn er i dag norske statsborgere.


1994

Mullah Krekar stifter menigheten Islamsk Visjon i Norge. Han blir selv imam, hans bror forstander. Menigheten har en moské i Storgt. 41 frem til 1988. Etter dette har ikke menigheten hatt noe fast tilholdssted.

1991-2001

Til tross for at han har flyktningestatus i Norge, reiser Krekar gjennom hele 1990-tallet regelmessig til Irak for å organisere en militant islamistisk bevegelse i de kurdiske områdene i Nord-Irak. Målet er opprettelsen av en islamsk stat.

2001

Ansar al-Islam dannes, med Krekar som leder. Gruppen anklages for å ha holdt treningsleirer for al-Qaida, og er i sterk opposisjon til de to dominerende grupperingene i Nord-Irak: PUK og KDP.

2002

27. august:

Krekar blir kjent for det norske folk da NRK Brennpunkts dokumentar om Krekar og Ansar al-Islam sendes. Programmet skaper enorm debatt i Norge. Krekar hevder han ikke lenger leder gruppen.

12. september:

Krekar pågripes på vei hjem fra Iran, og fengsles under mellomlanding i Nederland. Nederland mottar en begjæring fra Jordan, som vil ha ham utlevert på bakgrunn av en narkosiktelse som advokatene påstår USA står bak.

November:

Nederland avslår begjæringen, og sender Krekar til Norge.

2003

Februar: Kommunalminister Erna Solberg (H) beslutter at Krekar formelt skal utvises fra Norge på grunn av rikets sikkerhet og brudd på asylvilkårene, men vedtaket blir ikke gjennomført.

20. mars:

Krekar pågripes og fengsles, siktet etter terrorparagrafen. Lagmannsretten opphever fengslingen på grunn av mangel på bevis, men Økokrim fortsetter sin etterforskning. Saken henlegges. I april settes han fri.

30. oktober:

I dyp hemmelighet sikter Økokrim Krekar på nytt. Tett overvåking innledes.

25. november:

Justisdepartementet mener Jordan ikke har produsert holdbare bevis i den påståtte narkotikasaken, og det blir avgjort at Krekar ikke skal utleveres til Jordan.

Desember:

Flere store internasjonale aviser trekker frem Krekar som den egentlige lederen av Ansar al-Islam.

2004

2. januar:

Krekar blir pågrepet på nytt, på bakgrunn av Økokrims siktelse fra oktober. Han siktes for medvirkning til drapsforsøk og selvmordsbombing.

14. januar:

Krekar taper søksmål mot Carl I. Hagen, som kalte Krekar «terrorist» i et intervju.

2. februar:

Oslo tingrett kommer til at mullah Krekar må sitte fire nye uker i varetekt med brev- og besøkskontroll.

22. april:

Gir ut boken «Med egne ord» på Aschehoug forlag.

17. februar:

Mullah Krekar blir løslatt.

2. juni:

Riksadvokaten utsetter nok en gang avgjørelsen om tiltale.

15. juni:

Riksadvokaten henlegger saken mot Krekar.

2005

29. september:

I en sivil sak hvor Krekar har saksøkt staten, avgjør Oslo tingrett at utvisningen fra Norge er gyldig.

2006

22. november:

Borgarting lagmannsrett stadfester Oslo tingretts avgjørelse.

1. desember:

Mullah Krekar havner på FNs terrorliste.

2007

9. oktober:

Utvisningssaken mot Krekar prøves i Høyesterett.


Mye historie her, men la oss trekke frem noe av det viktigeste.


Mullah Krekar kom på flyktningskvoten, fikk familien på familiegjenforeningskvoten, reiste deretter TILBAKE til Irak(?) og i de kommende 10 årene drev han å trente opp en militant islamistisk militsgruppe.

I 2003 tar Erna Solberg grep å sier at nå må Krekar tilbakesendes, og siden har ingen klart å gjøre noe med det.

Jeg vet at Per Sandberg vil bli en ypperlig samferdselsminister, men faktisk... Dersom Sandberg får ansvarsområdet rundt Krekar, så tror jeg nok at en FrP-regjering skulle fått Mullah Krekar ut av landet.


Hvorfor er dette så viktig?


Mullah Krekar ER en fare for rikets sikkerhet. Han er å finne på USAs og FNs terrorlister! Han er ønsket utlevert av flerfoldige land for medvirkning til kriminelle handlinger, terror og DRAP.

Mullahen har uttalt at den dagen han blir utvist fra landet, så vil nordmenn får føle hva terror vil si.


Skal vi akseptere slike direkte trusler?

Enten så kan Mullahen utleveres til EU som ønsker ham dømt fremfor en domstol, eller USA som også ønsker å få ham fremfor en domstol.


En mann som hyller Osama Bin Laden for å være en "god" mann, bør stå til ansvar for det han har gjort, og ta følgene...

Ingen kommentarer: