torsdag 24. april 2008

"Med all respekt å melde"

Tidligere nestformann og fuglunge Knut Arild Hareide lanserte Krfs forslag til nytt partiprogram. Blant annet ligger forslag om 1 års samfunnsplikt for alle ungdommer, enten i forsvaret eller et annet sted i samfunnet.

Hareides argument for å ta ett år av alle norske ungdommers liv og bruke til noe de ikke velger selv? (slavearbeid)
Jo, Hareide sier:

"Med respekt å melde, så må jeg si at all ungdom som drar til Hemsedal for å feste kan ha godt av et litt annet perspektiv"

Muligens har Hareide rett? Kanskje har denne ungdommen godt av andre perspektiver? Jeg har også noen grupper som har godt av andre perspektiver.

- Med respekt å melde, så må jeg si at alle som drar til indremisjonen for å be og hetse homofile kan ha godt av et litt annet perspektiv

- Med respekt å melde, så må jeg si at all sørlendingsbefolkning som drar til Oslo i busser kan ha godt av et litt annet perspektiv

- Med respekt å melde, så må jeg si at alle Krfere som mener de har rett til å slavebinde norsk ungdom i ett år kan ha godt av et litt annet perspektiv og bør heller gjøre noe selv istede for å tvinge "godheten" sin på andre.

Ingen kommentarer: