fredag 4. april 2008

Hvem skal dømme?

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa legger idag fram Ot. prp nr 45 om ny plan- og bygningslov. (byggesaksdelen)
Dette hørtes jo voldsomt spennende ut...
Faktisk så er det en voldsom viktig endring i denne loven. En endring som aldri burde vært der.
Lovendringene innebærer at huseiere som har mangler på på huset sitt, skal kunne (måtte) gå til kommunen for å få rettslig oppfølging, og kommunen skal kunne idømme bøter til de ledd som har sviktet i byggesaken.
Hvorfor er dette negativt?
Er det ikke bare positivt at huseierne har rettslig beskyttelse dersom noen av leddene svikter i husbyggingen?
Jo, selvfølgelig. Problemet ligger ikke der. Problemet er at kommunen blir satt som dommer og jury. I mange småkommuner ER det komraderi (venner) og i en rettslig prosess skal en nøytral part se på alle fakta, og dømme mellom partene.
Derfor har Norge et rettssystem med dommere. Et rettssystem som ikke har blitt prioritet gjennom årene.
Løsningen er ikke å flytte domstolen til de forskjellige kommunestyrene. Lov og rett skal ikke utsettes for flertallsvelde.

Ingen kommentarer: