torsdag 17. april 2008

Gull, penger...


Fikk svar fra Norges bank angående kostnadene rundt mynt og seddelprodusjon.


"Kostnadene varierer mye fra år til år, i takt med råvarekostnader.

Kostnadene for trykking av en seddel var i 2007 63 øre Det ble produsert 38.850.000 stk
Kostnadene for trykking av en mynt var i 2007 78 øre Det ble produsert 77.345.000 stk"


La oss gå ut ifra at hver myntenhet og seddelenhet koster like mye.


En 50øring koster 78 øre å produsere. Tap= 28 øre

En 1000lapp koster 63 øre å produsere. Penger skapt ut av ingenting= 999.37 kroner


Hvorfor er dette noe å ta tak i?

Penger må koste noe å lage selvfølgelig. Metallene i myntenhetene må betales.


Problemet ligger i at det er mer lønnsomt å smelte om 50øringer til metallbarrer enn det er å bruke myntenheten i seg selv.

Det er også et problem at når en tusenlapp blir trykket opp, så kommer det "verdier" for kroner 999.37 til verden, uten at disse EGENTLIG har kommet til å eksistere gjennom arbeid og produksjon.


Så hvordan skal vareproduksjon og arbeid reflekteres i pengene våre?

Det er jo pengene som skal vise hvor store verdier vi har i (verdens)samfunnet vårt, og hvilken kjøpekraft vi har.

La oss si at vi smeltet inn gull for en totalverdi av 20 kroner inn i hver 20kroning. Da ville myntenheten hatt en reel verdi. Gullet i mynten ville hatt en reel MARKEDSverdi.

Da ville verdien av mynten blitt reel i forhold til andre varer på markedet, og prisene hadde blitt markedsbaserte.


Uten gullstandard så opplever vi boligbobler, høykonjunkturer, lavkonjunkturer, internettbobler, oljebobler....

Alle slags bobler og svingninger fordi de forskjellige valutaene ikke har reel verdi.

De er kort og godt trykket ut av ingenting og har bare verdi så lenge folk tror det.


Dollaren idag ligger på 4.965 kroner per dollar.

Og vi snakker om en skyhøy oljepris.... wonder why...

2 kommentarer:

Geir sa...

Viss jeg forstår deg riktig så ønsker du å vende tilbake til gullstandarden. Dette vil jeg våge meg å påstå vil innebære en del problemer. Ikke minst knyttet til handel og økonomisk vekst. Det er rett og slett ikke nok gull i verden til å balangsere verdens samlede brutto nasjonal produkt.

Her er det selvfølgelig lett å hevde at BNP ikke avspeiler den pengene i verden, men kun verider som er skapt. Likevel er det slik at disse verdiene i stor grad skal betales.

Viss vi velger å sette prisen på 24 karat gutt til 180 kr grammet som for øyeblikket er en av de rimligste prisen kan vi regne på dette. På bakgrunn av dette kan vi si at ett tonn 24 karakt gull koster 180 millioner norske kroner

Den samlede mengde gull i nasjonal kontroll målt i tonn er 30007,3

Gull som er håndtert Private fond er ca 1750

Gull som er i privat eie er ca 1219,9

I tillegg kan er det annsett som et edruelig annslag å si at det i verden gullgruver fortsatt ligger 50000 tonn gull som ikke er utvunnet ennå

Dette vil si at det samlet er 82977,2 tonn gull tilgjengelig i verden i dag ( Det er selvfølgelig mulig å heve alle skip soom har gått til bunns, samt utvinne gull fra hav og hav bunn, men dette vil nok bli uforholdsmessig dyrt)

Sammlet verdi av verdens gull blir altså 180 000 000 kr *82977,2 tonn som blir 14 358 960 000 000

Skrevet over til bokstaver vil det si at den samlede verdien av verden gull er fjorten billioner trehundre og femtiåtte milliarder nihundre og seksti millioner kroner

Verdens samlede BNP er annslått til 70 650 000 000 000 dollar eller for å holde oss til norsk kroner
70650000 dollar *5,87 kroner =414 715 500 000 000 kr

La oss også skrive dette ut med bokstaver siden det er et stort tall. Verdens sammlede BNP er altså noe i nærheten av Firehundre og fjorten billioner syvhundre og femten milliarder femundre millioner kroner

Dette betyr at diferangsen mellom verdien av alle varer og tjenster som brukes og forbrukes i verden og mengden gull i verden er på over fire hundre billioner kroner. Det jeg derfor er nyskjerig på er hvordan du ser for deg å komme fra et BNP på over fire hunde billioner og ned til fjorten?

Hvordan ser du for deg at økonomisk vekst skal finne sted i en verden med en fiksert mengde verdi ( siden vi på ett eller annet tidspunkt har utvunnet og dermed ikke kan føre mer edelmetall inn i økonomien)?

Hvordan forholder du deg til land som allerede sitter på upropesjonalt med gull i dag, eventuelt kontrollere tilgang på gull gjennom gruvedrift vs land med andre råvarer med høy verdi ( et eksempel her kan jo være olje)?
Og helt til slutt, hvordan ser du for de at dette skal være et system som oppfordrer til videre økonomisk, teknologisk og intelektuell vekst?

Kyle sa...

Hei Geir.

For det første så må jeg begynne med å si at det var galt å gå bort fra prinsippet om ekte penger i begynnelsen. Statlige monopolpenger har bare verdi fordi staten sier det.

Over til problemstillingen.
Gull alene er nok ikke direkte overførbar til verdens pengebeholdning slik den er idag.

For det første så kan man si at det er "for mye" penger i omløp ettersom både EU og USA kaster finanspakker etter alt som sliter litt.
Men hovedpoenget med ekte penger er ikke at de nødvendigvis skal bindes opp i gull, men banker som skal utstede penger, må ha reelle verdier å backe disse med.

Dagens penger er bare "backet" med fremtidige innbetalinger av utstedte lån. Pengebeholdningen øker ved hvert eneste låneopptak ettersom bankene kan låne ut mye MYE mer enn de faktisk besitter av penger og verdier.

Penger skal være verdier, ikke papirlapper som stater påstår er "verdier".