tirsdag 22. april 2008

Fattig og rik, why?Hvorfor er innbyggerne i rike land rike?

Hvorfor er innbyggerne i fattig land fattige?


Tenk litt på dette en stund. Mennesker på venstresiden har en tendens til å rasjonalisere omtrent som følger:


Vi er rike, fordi de er fattige.

Vi har stjålet fra de fattige, vi må betale tilbake.

Så enkel er faktisk tankeprosessen for mange venstreorienterte, men denne slutningen er like feil som den er (for)enkel. "Verdens første liberalist" Adam Smith fant svaret allerede i 1776, og han beskriver sin "oppdagelse" i boken "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations".


Hva var det Smith oppdaget? Han avdekket forholdet mellom rikdom og frihet. Fattigdom er et resultat av mangel på frihet. Rikdom er et resultat av frihet. Sammenhengen er uangripelig, og man kan selv sjekke de grunnleggende individuelle rettigheters betydning og innvirkning på levestandard, kjøpekraft, velstand, fred og harmoni.


Mon tro om verden igjen kan oppleve ekte frihet igjen

Ingen kommentarer: