lørdag 29. mars 2008

FpUs landsmøte del 2, manifestbehandling

FpUs manifest er behandlet, og er uten tvil det mest fremtidsrettede manifestet i Norge. Jeg kan trygt stille meg bak dette, men dessverre... dessverre...

Det kom inn ett spesielt punkt som jeg synes er litt... trist/ubekvemmelig/ulogisk at et liberalistisk ungdomsparti skal mene.

FpUs landsmøte gikk inn for at videoovervåkning skal kunne brukes på utsatte steder.

Jeg har ingen problemer med at private ønsker å overvåke egen eiendom, men det er problematisk når staten får lov til å overvåke sine innbyggere.
Gir du lillefingeren, så tar (staten) hele hånden

1 kommentar:

Anonym sa...

Hva ble vedtaket for sak om Friborgerskap?